Mehmet Emin MaşalıMehmet Emin Maşalı, Araştırma - İnceleme, İslam, Meal, Tefsir ve Hadisler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kaffal eş-Şaşide Kuran Yorum Anlayışı, Kur'an'ın Metin Yapısı, Kuran Anlaşılmasında Gai Yorum, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi olarak sayılabilir.

Mehmet Emin Maşalı kitapları; Otto Yayınları, Otto Yayınları - Kampanya aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Mehmet Emin Maşalı tarafından yazılan son kitap "Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi", Otto Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Mehmet Emin Maşalı Kitapları
0 kişi
Kıraat ilmine kaynaklık teşkil eden yedi harf ruhsatı hakkında bir icmadan bahsetmek mümkündür. Alimlerimiz, yedi harfi izah bağlamında çoğunlukla kıraat ihtilaflarını merkeze almışlar ve meseleyi bu...
%14 32,00 ₺ 27,52 ₺
0 kişi
‘Mesâhif-i ‘Usmâniyye’ adıyla anılan mushafların imlâ özellikleri Kur’an tarihinin konuları içerisindedir. Bu kitapta, Arap yazısının kaynağı, Kur’an’ın yazımı, derlenmesi, istinsahı, istinsah edilen...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Kıraat ilmine kaynaklık teşkil eden yedi harf ruhsatı hakkında bir icmadan bahsetmek mümkündür. Alimlerimiz, yedi harfi izah bağlamında çoğunlukla kıraat ihtilaflarını merkeze almışlar ve meseleyi bu...
%14 32,00 ₺ 27,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Kıraat ilmine kaynaklık teşkil eden yedi harf ruhsatı hakkında bir icmadan bahsetmek mümkündür. Alimlerimiz, yedi harfi izah bağlamında çoğunlukla kıraat ihtilaflarını merkeze almışlar ve meseleyi bu...
%14 27,00 ₺ 23,22 ₺
Tükendi
0 kişi
Gai yorum anlayışı dini nassların zahiri delaletlerinin dışına çıkarak onların temel gaye ve maksadını dikkate almaya dayalı anlama ve yorumlama biçimidir. Bu yorum anlayışı, karşılaşılan yeni olaylar...
%14 20,00 ₺ 17,20 ₺
Tükendi
0 kişi
el-Kaffal eş-Şaşi hicri dördüncü asrın önde gelen fakih ve müfessirleri arasında sayılan ve tefsir, fıkıh ve usûle dair birçok eser telif etmiş müelliftir. Birçok müfessir Kaffal’in muhtelif ayetlerle...
%14 31,00 ₺ 26,66 ₺