Mehmet İnceMehmet İnce, Biyografiler, İş Dünyası, İş, Ekonomi & Pazarlama kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bilgi Yönetim Stratejileri Ve Girişimcilik, Sultan 2. Abdülhamid Şeyhi Muhammed Zafir Efendi, Örgütsel Bağlılık Yönetimde Yeni Bir Paradigma olarak sayılabilir.

Mehmet İnce kitapları; Çizgi Kitabevi Yayınları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Şazeli Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Mehmet İnce tarafından yazılan son kitap "Sultan 2. Abdülhamid Şeyhi Muhammed Zafir Efendi", Şazeli Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Mehmet İnce Kitapları
0 kişi
Ülkeleri geri, örgütleri geleceksiz bırakan nedenlerin başında bilgiye ve bilgi yönetimine karşı takınılan tutumlar gelmektedir. Stratejik düşünen örgüt ve ülke yöneticileri gerçek zenginliklerin fabr...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Sultan 2. Abdülhamid Şeyhi Muhammed Zafir EfendiŞazeli Yayınevi
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Sosyo-teknik sistemler olan örgütlerin dış çevre faktörünün rahminde dünyaya geldiği düşünüldüğünde, çevresel değişimlerin önemli bir güç olarak örgütsel yapı, sistem, yönetim ve insan unsurlarını ayn...
%10 8,33 ₺ 7,50 ₺