Mehmet Kanar

Mehmet Kanar, 1954 Konya doğumludur. İÜ. Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümünü 1975 yılında bitirmiştir. Aynı bölümde asistan olarak 1976 yılında çalışmaya başlamıştır.

Mehmet Kanar, 1979 yılında doktor, 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör olarak aynı fakültenin Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı başkanlığını yapmaktadır.

Bilimsel çalışmaları, çevirileri ve makaleleri olan Mehmet Kanar, sözlük anlamında da önemli çalışmalara imza atmıştır.Mehmet Kanar Kitapları
0 kişi
Arap Harfli Alfabetik Osmanlı TürkçesiCep SözlüğüSay Yayınları
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Arapça - Türkçe ve Türkçe -Arapça bölümleri bir arada20.000 sözcüksözcüklerin en uygun veen güncel karşılıkları
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Farsça - Türkçe / Türkçe - Farsça Sözlük(Küçük Boy)Say Yayınları
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Bu kitaptaki Osmanlı Türkçesi metinleri seçilirken, kısa cümleli, Farsça ve Arapça kelimelerin, tamlamaların az bulunduğu kolay metinlerden uzun ve karmaşık cümlelerin Farsça ve Arapça tamlamalarla sü...
%25 32,50 ₺ 24,38 ₺
0 kişi
Hem klasik hem modern Farsçaya hitap etmesi amaçlanan bu sözlükte, manzum ve mensur olmak üzere klasik ve modern dönem İran edebiyatına ait bazı metinler taranmış, sözlük maddeleri ve ara maddeleri bu...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Arap Harfli Alfabetik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü(Küçük Boy)KanarSay Yayınları
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Modern ve klasik Farsça dilbilgisinin bir arada bulunduğu, fiil çekim örneklerinin yer aldığı derli toplu bir dilbilgisi kitabı...Gündelik konuşmalarda karşı karşıya kalınan cümleler... Farsçadan Türk...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Alfabe bilgisine sahip olan kişiler için hazırlanan bu çalışma ile okuma becerinizi artıracak, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan farklı metinlerle aşamalı olarak hem kelime hem de yazıl...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Pervane aşk ateşiyle yanarak, hakikî, mecazi derdinden uzak bir halde can u gönülden muma talip oldu. Zavallının talep dışında bir işi yoktu. Gözleri mumun hayaliyle kapanmış, arıyordu onu. Bu sadık â...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
4,062 Madde başı, 15,414 maadde içi, toplam 49,476 söz53,013 anlam19,347 örnek cümle648,183 sözcükten oluşan sözlük metni
%16 108,00 ₺ 90,72 ₺
0 kişi
Hem klasik hem modern Farsçaya hitap etmesi amaçlanan bu sözlükte, manzum ve mensur olmak üzere klasik ve modern dönem İran edebiyatına ait bazı metinler taranmış, sözlük maddeleri ve ara maddeleri bu...
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺
1 kişi
Çeviri, bir dilde ifadesini bulan bir cümlenin, çevrildiği dilde de o dilin ifade şekline göre karşılığını bulması, bir başka deyişle, o cümleye çevrilen dilin gömleğinin giy-dirilmesidir. Bu gömlek n...
%25 32,50 ₺ 24,38 ₺
0 kişi
İran’da şiir ve edebiyat geleneğinin İ.Ö VI.-V. yüzyıllara kadar uzandığını günümüze ulaşan belgeler kanıtlar. Hatta bu gelenek daha da eski tarihlere taşınarak, Zerdüşt dininin kutsal kitabı olan Ave...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Sunulan bu sözlük çalışması daha önce hazırlanıp yayınlanmış olan etimolojik ve örnekli Osmanlı Türkçesi sözlüklerinin üçüncü taslağıdır. Önceki Osmanlı Türkçe sözlüklerinden farklı olarak bu çalışmad...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Türkçesi Metinlerinin imlâsında sözcük-lerin bağlı olduğu dilin yazım kuralı esas alınır. Bir sözcük Arapça veya Farsça kökenli ise, bu dillerdeki yazılış şeklinde değişiklik yapılmaz; o dilde...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Osmanlı Türkçesini öğrenmeye başlayanlar için hazırlanan bu kitapta Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesi, harflerin birleştirilmesi, heceler, okuma yöntemleri üzerinde durulmuş, Farsçanın ve A...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü 50.000’ne yakın ana ve ara maddeyi içerir. Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Felsefe bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Öğretmen...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Masal deyince aklan gelen Doğu'nun o büyülü ortamları... Cinler, periler, taşlar, yüzükler, padişahın yakışıklı oğlu, şahın güzel kızı, saraylar, altınlar, iyiler ve kötüler... İran Masalları'nda haya...
%35 25,93 ₺ 16,85 ₺
%25 150,00 ₺ 112,50 ₺