Mehmet Keskin

Mehmet Keskin 1953 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. 1976 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olmuştur. 

Özel olarak Arapça öğrenimi gördü ve hafızlığını tamamlamıştır. Çeşitli ilçelerde müftülük, vaizlik görevlerinde bulunduktan sonra 1995 yılında Bingöl il müftülüğüne atanmış ve bir süre orada görev yapmıştır. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Araştırma - İnceleme, İslam, İslam Eğitimi kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Mehmet Keskin Kitapları
0 kişi
Turistlerin yapısında var olan dönüşüm ile turist talep ve istekleri giderek kabuk değiştirmeye başlamıştır. Artık deniz, güneş, kum tatilini seven ve talep eden turistler yerlerini yeni turist tipler...
%8 55,00 ₺ 50,60 ₺
0 kişi
Kur’an-ı Kerim, Resulullah’ın sünneti, ağırlıklı olarak Hanefi mezhebinin içtihatları, bazen diğer mezheplerin ve din bilginlerinin görüşleri de esas alınarak hazırlanan bu ilmihalde; İslam dini ve co...
%20 60,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Büyük Şafiî İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Keskin tarafından sade ve akıcı bir üslupla kaleme almıştır. Biz Müslümanların günlük hayatında İslam'ı yaşa...
%20 80,00 ₺ 64,00 ₺
0 kişi
Büyük kitapları ve teferruatlı yazıları okumaya vakti olmayan müminlerin kısa yazılı muhtasar kitaplara yöneldikleri bir gerçektir. Daha önce yayınladığımız İslam İlmihali adlı kitabımızın yanı sıra m...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
%10 5,00 ₺ 4,50 ₺
0 kişi
Ülkemiz nüfusunun önemli bir kısmını Şafiî mezhebine mensup kardeşlerimiz teşkil etmektedirler. Bu kardeşlerimizin dînî bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılama gayesiyle din âlimleri bir çok eserler yazm...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Keskin tarafından sade bir dille ve ilmi metotlara bağlı kalarak hazırlanan İslam İlmihali’nde, Hanefî mezhebinin içtihatlarını ve yer yer diğer mezheplerin...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
En kapsamlı dua kitaplarından biri olan bu kitap sayesinde duanın usul ve adabını öğrenebilecek; ibadetlerle ilgili, günlük hayatta karşılaştığımız olaylar ile ilgili ve çeşitli duaları ayrı başlıklar...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Keskin tarafından sade bir dille ve ilmi metotlara bağlı kalarak hazırlanan İslam İlmihali’nde, Hanefi mezhebinin içtihatlarını ve yer yer diğer mezheplerin...
%20 60,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Ülkemi̇zde her kesi̇me di̇n hi̇zmeti̇ vermeye çalışan di̇yanet i̇şleri̇ başkanlığı belli̇ bi̇r mezhebi̇n sınırları i̇çi̇nde kalmaksızın i̇ti̇kadî ve fikhî di̇ğer mezhep mensuplarına da di̇n hi̇zmeti̇...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bilindiği gibi "Büyük Şafii İlmihali" isimli kitabımız, Müslümanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış ve neticede bir çok defa basılmıştır. Şafii mezhebi mensuplarının dini hayatlarını ilgilend...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Hac kefen misali bembeyaz giysiler içinde ahiretteki mahşeri hatırlatan, aynı kiyafet içinde zengin fakir, şehirli köylü ayrımını ortadan kaldıran, "ben"liği yıkıp "biz"i öne çıkaran, şeytan taşlama,...
%10 7,50 ₺ 6,75 ₺
Tükendi
%10 96,00 ₺ 86,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Abdurrahman Ceziri başkanlığında seçkin Mısır ulemasından oluşan bir komisyonun uzun ve titiz çalışmasının bir ürünü olan Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mehmet Keskin ta...
%20 70,00 ₺ 56,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Dört Mezhebe Göre Namaz Hocası, kapsamlı şekilde bütün unsurlarına yer verdiği namazın yanı sıra oruç, hac ve umre, zekat ve kurban konularında da aktardığı kısa ve öz bilgiler ile ibadetlerimizi sağl...
%20 5,56 ₺ 4,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Eş’arilik, Geleneksel İslam düşüncesinde ortaya çıktığı hicri dördüncü asırdan itibaren etkisini artıran ve bir iki asır sonra hemen hemen bütün İslam coğrafyasında önemli bir nüfuza sahip olan bir ke...
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺
Tükendi
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺