Mehmet Rauf KarslıMehmet Rauf Karslı, Hukuk, Hukuk Üzerine, Kültür ve Toplum kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Devlet Eliyle Sanat ve Kamuda Sanatçı Olarak Çalışmak, İdare Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı olarak sayılabilir.

Mehmet Rauf Karslı kitapları; On İki Levha Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Mehmet Rauf Karslı tarafından yazılan son kitap "İdare Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı", On İki Levha Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Mehmet Rauf Karslı Kitapları
0 kişi
Devlet / sanat ilişkisi geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini koruyan bir tartışma alanıdır. Devletler neden sanatsal faaliyetleri destekler ya da sanat neden kamu hizmeti olarak örgütlenir? Kamu...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
Kamu görevlisi kavramı ve kamu görevlilerinin statüleri güncelliğini koruyan bir tartışma alanıdır. Çalışmada öncelikle kamu personeline ilişkin kavramların tarihsel gelişimi incelenmiş ve bu bağlamda...
%10 20,83 ₺ 18,75 ₺