Mehmet Rifat

Mehmet Rifat 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı ve Roman Dilleri Edebiyat Bölümünden mezun olmuştur. 

Yazar mezun olduğu üniversitede Fransız Dili ve Edebiyatı alanında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1978 yılından itibaren belirli sürelerde Paris'te doktora sonrası gösterge bilim araştırmaları yapmıştır. Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Gösterge bilim, dil bilim, yazınsal eleştiri, eleştiri kuramları, Fransız yazını, çeviri kuramı ve masal incelemesi alanlarında çalışmıştır. Mehmet Rifat Kitapları
0 kişi
İnsanı kuşatan anlamlar evreninde iletişim amacıyla kullanılan doğal dillerin yanı sıra davranışlar, toplumsal törenler, mitler, tiyatro, sinema, resim, müzik, edebiyat, moda, mimarlık, reklamcılık an...
%25 17,50 ₺ 13,13 ₺
0 kişi
İnsan dünyasının kültür evrenini anlamlandırmaya ve yorumlamaya çalışan Avrupa göstergebilimi (özellikle Paris Göstergebilim Okulu) ile bütün canlılar dünyasının iletişim ve anlatım olgularını kavrama...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Fransızca - Türkçe, İngilizce - Türkçe, İtalyanca- TürkçeOrtak bir çalışmanın ürünü olan bu sözlük, Fransızca, İngilizce ve İtalyancada kullanılan göstergebilim (bu arada eleştiri kuramları, yazınbili...
%20 12,96 ₺ 10,37 ₺
0 kişi
Sait Faik’i Yorumlayanlar: Eleştirinin Eleştirisi, Sait Faik’in kuşağından ya da Sait Faik’i izleyen kuşaktan dokuz edebiyatçının “Öykülerin Şairi”ne yönelik eleştirel metinlerini okuyor, çözümlüyor,...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Yazma arzusunu sürekli içinde taşıyan, hem çevresindeki dünyalara (kibarlar dünyası, aşk dünyası, sanat dünyası) bakışını, hem de okumalarını yazma eylemi için sürdüren büyük bir yazarı, roman türünde...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
"XX. yüzyıl dil bilimlerinin doruk noktasına ulaştığı bir çağ olarak da tanımlanabilir." XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları iki ciltten oluşuyor: 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler; 2.Te...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Mehmet Rifat Türkiye’de eleştiri alanında göstergebilim kuramlarının yerleşmesinde önemli pay sahibi olan bir isimdir. Seçkin çevirileriyle olduğu kadar çeviribilim, eleştiri ve yazın kuramları üzerin...
%30 12,96 ₺ 9,07 ₺
0 kişi
"20. yüzyıl bilimlerinin doruk noktasına ulaştığı bir çağ olarak da tanımlanabilir." 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları iki ciltten oluşuyor: 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler; 2. Temel...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Bu inceleme, edebiyat göstergebilimin verilerinden ve yeni-roman konusundaki araştırmalardan esinlenerek "roman kurgusu" na yönelik bir yaklaşım biçimi belirlemeyi ve bu yaklaşımı da Michel Butor'un L...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
%23 12,00 ₺ 9,24 ₺
0 kişi
Hem müzikseverlere hem de Proust tutkunlarına ses­leniyor bu kitap. Müziksever olup da Proust tutkunu olmayanı ya da Proust tutkunu olup da müzik sevme­yeni düşünemeyeceğimize veya düşünmek istemeye­c...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
0 kişi
Geçmişe doğru uzanan bir süreçteki üç modern klasik yazar üstüne, Barthes, Proust ve Baudelaire üstüne ayrıntılı yorumlarla açılıyor kitap.Onları Eluard, Camus, Orhan Pamuk, Güven Turan’ın yapıtları h...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
"Bir yanda anlatı kuramının temel kavramları. Öte yanda çözümleyici - anlamlardırıcı eleştirinin temel ilkeleri. Bu iki bileşinin yönlendirdiği yazı ve söyleşilerle eleştiri ve yorum çizgisi...
%25 12,04 ₺ 9,03 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta birbirini bütünleyen iki yapıt yer alıyor: Homo Semioticus, Mehmet Rifat'ın göstergebilimsel araştırmalarının ikinci evresini, Genel Göstergebilim Sorunları'ysa birinci evresini yansıtıyor....
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
0 kişi
Romanlar, öyküler, anlatılar, tiyatro yapıtları, incelemeler, tartışmalar, mektuplar, mektuplar: Durmaksızın yaşanan bir yazı üretimi... Aşkı, evliliği, parası, siyaseti, tutkusu ve sanatıyla gerçek b...
%30 13,89 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
0 kişi
Düşüncesine, eleştirel yaklaşımına ve anlatımına duyulan ilginin giderek arttığı bir "benzersiz yazı ustası"nı, Roland Barthes'ı konu ediniyor bu kitap."Modern klasik" anlayışı, "parçalı anlatım"ı ve...
%20 12,96 ₺ 10,37 ₺
Tükendi
0 kişi
Yaklaşımlarıyla Eleştiri Kuramcıları "açıklamalı bir eleştiri yöntemleri elkitabı" olarak tasarlandı. Mehmet Rifat bu kitabında:Auerbarch, Bahtin ve Bahtin Çevresi, Barthes, Cenevre Okulu, Curtius, De...
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü insan dünyasının kültür evrenini anlamlandırmaya ve yorumlamaya çalışan Avrupa göstergebilimi (özellikle Paris Göstergebilim Okulu) ile bütün canlılar dünyasının ileti...
%30 22,22 ₺ 15,55 ₺
Tükendi
0 kişi
Kemal Bek, Sema Rifat, Handan İnci, Oğuz Cebeci, Ayşe Ece, Ömer B. Albayrak, Necmiye Alpay, Gülce Başer, Eray Canberk, İnan Çetin, Osman Kahraman, Orhan Kâhyaoğlu, Öncel Naldemirci, Duygu TekgülMehmet...
%30 15,74 ₺ 11,02 ₺
Tükendi
0 kişi
Mehmet Rifat bu kitapta roman türünde devrim yaratmış büyük bir yazarın, Marcel Proust'un, astım krizleri içinde geçen yaşamıyla bütünleşmiş yapıtını (Kayıp Zamanın İzinde) çeşitli yönleriyle tanıtıyo...
%30 12,04 ₺ 8,43 ₺