Mehmet Şeker

Mehmet Şeker 1947 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olmuştur.

1978 yılında hazırlamış olduğu teziyle Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde doktorasını yapmıştır. Çok sayıda devlet liselerinde öğretmenlik yapmış ve sonrasında Erzurum ve İzmir Yüksek İslam Enstitülerinde öğretim üyesi ve müdür yardımcısı olarak da görev yapmıştır. 1989 yılında doçent olmuş ve sonrasında profesör ünvanını almıştır. 
Mehmet Şeker Kitapları
0 kişi
Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu 3: Germiyanoğulları Beyliği Bildiriler
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Geçti Dost Kervanı, bir öykü kitabı. Mehmet Şeker yazdı bu kitaptaki öyküleri. Nasıl yazdığına şahidim biraz. Yollarda, otellerde, evinin balkonunda göğe ve ufka doğru bakarken, gökte ve ufukta bu ülk...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Türk-İslâm tarihinin en önemli ve en uzun ömürlü devletlerinden birisi olan, iki buçuk asrı aşkın Mısır ve Suriye’de hüküm süren ve Abbasî Devleti’nin yıkılışı ile Osmanlıların ilk devresi arasında ke...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
İslam Medeniyeti dünyadaki hakim medeniyetler içerisinde köklü bir geçmişe sahip olup günümüzde de etkin ve yaygın bir medeniyettir. İslam dininin Kur’an-ı Kerim’de belirlenen ilkeleri ve Hz. Muhammed...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
"Bu kitap, en azından 26 Ağustos 1071 Malazgirt’ten 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’a kadar, üstünde yaşayanlardan daha çok şehidin kan bedeliyle aldığımız ve bütün detaylarıyla bir Türk Yurdu haline ge...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
"Türk-İslâm tarihinin XIII. Ve XIV. Yüzyıllarında daha çok Anadolu’da görülen Ahîlik, aslında İslâm medeniyetinin temel unsurlarını bünyesine almış bir Türk kurumu olarak kabul edilmiştir. Bu haliyle...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (a.s.)’in hayatını her insan ve özellikle Müslümanlar öğrenmelidir. Çünkü O, insanlar için en güzel bir örnek oluşturmuştur.Bu kitap, Peyga...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye Selçuklularında bir arada yaşama tecrübesi, ikinci bölümde ise Osmanlılarda bir arada yaşama tecrübesi işlenmektedir. Kitap, tarih boyunca Anad...
%10 4,00 ₺ 3,60 ₺
0 kişi
Anadolu Türk tarihinin dönüm noktalarından birisi de Beylikler Devri'dir. Anadolu'da kurulan bu beyliklerden, Türk tarihinde kayda değer kültürel miraslar günümüze intikal etmiş bulunmaktadır. Bu mira...
%10 26,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti, farklı milliyet ve dinlerin çeşitli örf ve âdetlerine sahip mensuplarına yaklaşık altı yüz yıl boyunca bir arada yaşayabilecekleri bir ortam sağlamıştır. Bu ortamda hâkim unsur Müslüm...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Atalarımız Türkistan bozkırlarından Anadolu’ya yüzyıllar boyunca akın akın geldiler; yeni medeniyetler, yepyeni coğrafyalar ve çeşit çeşit kavimler, dinler ve dillerle karşılaştılar; bunlarla zaman za...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Türklerin, Müslüman olmalarından itibaren, daha önce bu dine giren milletlerin samimi gayretleriyle gerçekleşmiş olan fetihler sayesinde kendilerini, İslâm’ın açıldığı geniş bir coğrafyada bulmuş olma...
37,00 ₺
0 kişi
Eşrefoğulları BeyliğiUluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - 1Türk Tarih Kurumu Yayınları
%10 54,00 ₺ 48,60 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber ve fütüvvet, fütüvvet teşkilatının tarihçesine genel bir bakış, fütüvvet ve tasavvuf buluşması, ilk sufilerde fütüvvet, Türk edebiyatında manzum fütüvvet-nameler gibi başlık ve konuları...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Eserde; Anadolu'nun fetihlerle beraber veya fetihlerin hemen arkasından Türkleşip İslamlaştığı gerçeği anlatılmaktadır.3 bölümden oluşan eserin; 1. bölümünde Anadolu'nun askeri ve siyasi fethi, 2. böl...
%10 8,00 ₺ 7,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Hayatın renkleriyle farklı bir kompozisyon... Alabildiğine yalın ve gösterişten uzak bir üslup içinde, gündelik hayata ilişkin kıyıda köşede kalmış ince konuların zihninize ne kadar net yansıtıldığın...
%27 6,48 ₺ 4,73 ₺
Tükendi
0 kişi
Kendim Gezlevili Ömer’dir ismim Ta levh u kalemden yazılı resmim Bir katre meniden var oldu cismim Cennetü’l- me’vaya uğradım geldim Aşık Ömer Aşık Ömer’in köyü olan Konya’nın Hadim ilçesine ba...
%16 14,81 ₺ 12,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Kendim Gezlevili Ömer’dir ismim Ta levh u kalemden yazılı resmim Bir katre meniden var oldu cismim Cennetü’l- me’vaya uğradım geldim Aşık Ömer Aşık Ömer’in köyü olan Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Kor...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺