Mehmet Sürmeli

Mehmet Sürmeli 1957 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde tamamladı. Farklı şehirlerde öğretmenlik yaptı.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana bilim dalında yüksek lisans, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktorasını yaptı. 

Din öğretimi genel müdürlüğünde dini terimler sözlüğü yazma komisyonlarında görev aldı. Mehmet Sürmeli uzun süre Yeni Dünya dergisinde makaleleri yayımlandı. Türkiye'nin bir çok yerinde ilmi konferans verdi. Mehmet Sürmeli Kitapları
0 kişi
Cihad, vahyi hayata hâkim kılmak; Müslüman’ın hayatı vahiyle anlamlandırma çabası; yeryüzünde fitneden eser kalmayıncaya kadar elle, dille çalışmak ve kötülüklere müdâhil olmak; velayetin mü’minlere t...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Hayâtın anlamlandırılmasında vahyin hesâba katılmadığı siyâsal ortamlarda yaşayan Müslümanlar küfrün kuşatması altındadır. Bu kuşatmayı yararak tevhîdî düşüncede ve amelde istikâmet üzere kalabilmek;...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Dâvetin ve tebliğin çileli yolunda Rabbimiz, Müslümanlara daha Risâletin başlangıcında namazı emretmiştir. Diğer ibâdetlerden farklı olarak namaz peygamberlikle berâber başlamıştır. Bizim kanâatimize...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Kur'an-ı Kerim'in birinci muhatabı olan Hz. Peybamberin, ayetleri nüzulü anındaki ruhi ve fiziki durumu, ayetleri ezberlemesi, tilaveti, muhtevasını tebliğ etmesini, muhafaza için yazdırması, dille il...
%20 17,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Nasıl İman Edelim Mgv Yayınları
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Allah Teala'nın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de çocuklarımızdır. Bu nimetin büyüklüğüne oranla imtihan edildiğimiz de bir gerçektir. Bu imtihan süreci henüz onlar dünyaya gelmeden eş seçimiy...
%30 21,80 ₺ 15,26 ₺
0 kişi
Delilleriyle Beş Terim Bütün Eserleri 2(Şirk, Nifak, İrtidat, Bidat, Günah)Asitan Yayınları
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
20. yüzyılın başlarından itibaren hâkimiyet alanlarını kaybeden Müslümanlar hayatın birçok alanında gerileme yaşamıştır. Keyfiyetini ve kimliğini kaybederek Batılılaşan bir kitlenin Müslümanlığı da ta...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Allah'tan almış olduğu dini tebliğ etmek, kapalılıkları açıklamak, dinî hükümlerin nasıl yaşanacağını fiilî olarak göstermek ve hüküm olmayan konularda sorunları çözmek için hüküm koymakla yetkili ola...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri çocuklarımızdır. Bu nimetin büyüklüğüne oranla imtihan edildiğimiz de bir gerçektir. Bu imtihan süreci henüz onlar dünyaya gelmeden eş seçimiyle başlama...
%16 24,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber’in yolunu bilinçle ve ibadet anlayışıyla takip eden, Allah-u teala’nın velayetini tüm velayetlerin üzerinde gören ve bunun bir göstergesi olarak Resulullah’a ittiba eden, kâfirlere ve za...
%30 16,20 ₺ 11,34 ₺
0 kişi
Anladım ki ülkemize dayatılan din tanımı, işlevi olmayan ve hayatın hiçbir sorununu çözemeyen, miadını doldurmuş bir dindir. Arşivlere bakarsanız 1930’lu yıllar ve sonrasında nasıl bir din önerilmiş i...
%30 16,20 ₺ 11,34 ₺
0 kişi
Siyaset; Allah’ın el-Velî isminin insanda tecelli etmesiyle yeryüzünde İslâm’ı hâkim kılmak ya da var olan hâkimiyetini devam ettirmek; insanların müstakim çizgiden saptıklarında onları tekrar sırat-ı...
%30 21,40 ₺ 14,98 ₺
0 kişi
Kur'an, yaşanan hayata Allah Teala'nın müdahalesidir. Nüzulünden amaç da onunla hayata anlam vermektir. Hz. Peygamberin Kur'an anlayışı ve tefsiri bilinmeden bu ideallerin gerçekleşmesi imkansızdır.Hz...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Sahabenin örnek imanı, Allah ve Rasuşü (s.a.v.)'e olan mutlak itaatları, emir ve yasaklara olan saygıları Kur'an'ı daha kolay, daha sade bir yapıda anlamalarını sağlamıştır. Kur'an'ı aracısız olarak i...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Müslümanların hayat şekli değişti. Bu değişiklik özü de etkiledi. Arabaya binerken “Bismillah” demeyi veya önemli işlerini “Vallahi” diyerek temin etmeyi eksik etmeyenler, hayatlarının genişlik alanı...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
“Kur'an okumayan ve hadis yazmayanlara iltifat etmemeyi” tavsiye eden Cüneyd el-Bağdadi öyle bir tasavvuf tanımı yapmıştır ki her Müslüman üzerinde derin derin düşünmelidir. Cüneyd'e göre tasavvuf, “B...
%16 26,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Hz. Peygamberin sahabileri de vahyi Allah’a haberleşmek olarak algılamışlardır. Resulllah’ın vefatı üzerine çok üzülen ve gözyaşlarını günlerce tutamayan Ümmü Eymen adlı hanım, “Seni peygambere bu kad...
%30 21,60 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
Hz. Muhammed (s.)’in tilaveti, öğretim faaliyetleri, yaşamaya verdiği önem, hıfzı teşvik etmesi ve işi ehline vermede Kur’an-ı Kerim bilenleri öncelemesi ve Hz. Peygamber’in tefsir metodu kitabın ele...
%30 18,50 ₺ 12,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Allah’ı (c.c) bilmede, İslam vahyinin içerisinde toplandığı Kur’an-ı Kerim’i anlamada ve hayatını örnek alarak sünneti en canlı biçimde temsil eden sahabileri tanımada, Hz. Muhammed’in (s.a.s) en güze...
%30 7,41 ₺ 5,19 ₺