Mehmet Ünal

Mehmet Ünal 1951 yılında Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. 1969 yılında Beklan Algan‘ın Tiyatro Kurslarına katılmış ve Halk evleri Deneme Tiyatrosu ana kadrosu üyeliğinde bulunmuştur. Türkçe ve Almanca yayınlanan günlük, haftalık veya aylık dergi ve gazeteler için serbest olarak çalışmıştır.  Özellikle portre fotografçılık dalında gerek ülkemizde gerekse Federal Almanya’da saygın bir yer edinmiştir.
Mehmet Ünal Kitapları
0 kişi
İlahiyat alanında özellikle lisans öğrencilerine hitabeden kitaplarla son yıllarda daha sık karşılaşılır oldu. Öğrenci sayımızdaki artışın yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarındaki çeşitlenmeler bu tü...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu çalışma ile biz kıraat farklılıklarının Kur’ân âyetlerinin tefsîrine etkisini ortaya koymaya çalışacağız. Ayrıca ahkâma taalluk eden âyetlerde karşılaşılan farklı kıraatların etkisinin ne oranda ol...
%16 45,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Günümüzde ilahiyat alanı öğrencileri ile Kur’an ilimlerine özel ilgi duyan genel okur kitlesine hitabeden tefsir el kitaplarıyla daha sık karşılaşır olduk. Dokuz bölümden oluşan elinizdeki bu kita...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Zâhirî ve bâtınî ilmlerin ya’nî kalb ma’rifetlerinin hazînesi, kâmil ve mükemmil mürşid Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “kuddise sirruh“ “Ebû Eyyûb-i Ensârî ’radıyallâhü anh’ Hazretlerinden sonra İstanbul’...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Alzheimer hastalığı yaşam sürelerinin uzaması, dolayısıyla yaşlı nüfusun toplumlarda giderek artmasıyla oldukça önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Alzheimer hastalığı, beyin korteksinin soruml...
%32 105,00 ₺ 71,40 ₺
0 kişi
Değerli meslektaşlarım, spor yaralanmalarının önlenmesi,tedavisi ve rehabilitasyonunda aktif rol alan bir birinden değerli sağlık profesyonelleri ve sevgili öğrencilerim; Egzersizin insan sağlığı üzer...
%32 266,00 ₺ 180,88 ₺
0 kişi
Sportif aktivite esnasında kardiyovasküler sistemde meydana gelen akut ve kronik adaptasyonlar incelenmiş, bronkospazm görülen sporculara yaklaşım verilmiştir. Sporcuların var olan performanslarını...
%32 189,00 ₺ 128,52 ₺
Tükendi
0 kişi
"Yaşamın Aynası: Fotoğraf çalışmasında Mehmet Ünal sade ve akıcı diliyle fotoğraf ve görme duyusu, fotoğrafın içeriği ve bildirisi, fotoğraf ve anlam gücü ve fotoğrafta "taraflılık", foto-röportaj ve...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışma ile biz kıraat farklılıklarının Kur'an ayetlerinin tefsirine etkisini ortaya koymaya çalışacağız. Ayrıca ahkama taalluk eden ayetlerde karşılaşılan farklı kıraatların etkisinin ne oranda ol...
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
Tükendi
0 kişi
"Ders Notları" adıyla çıkarılan bir önceki basıda Orman Hukuku'na ilişkin konular ampirik bir yöntemle ele alınıp incelenmişti. Bu basıda ise konular arasındaki bilimsel bağ ve sıra dikkate alınarak e...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Global düzeyde her alanda meydana gelen hızlı değişikliklerle birlikte güvenlik alanında meydana gelen değişimler, stratejik yönetim anlayışını özel sektör işletmeleri için olduğu kadar güvenlik sektö...
%8 22,22 ₺ 20,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Özellikle 2000'li yılların başından itibaren dünyanın her bölgesinde meydana gelen değişim ve dönüşümler, toplum ve organizasyonlar üzerinde ciddi değişiklikler meydana getirdiği gibi toplum hayatı iç...
%8 23,15 ₺ 21,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Aşkına derviş bir yolcuyken,Doldursan heybemi, Ürkek yüreğin,Ve kendimi bulduğum utangaç gülüşlerinle.Ayrılıklar gemisi kalktığındaSen yalnızlığını uğurlamaya gitmeÇünkü o seni terk etmeyecek.
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Kur’an-ı Mecid’e dikkatle bakıldığında, nifak ve infakla olan ilgi ve alakamız, cennet ve cehennem tercihimizde çok önemli iki faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde ortalama bir Müslümanın ya...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli Okuyucu;Elinizdeki kitapta Egzersiz fizyolojisinin ilgi alanına giren bütün konular ayrıntılı olarak ele alınmış, güncel literatürler ışığında ve bölüm yazarlarımızın değerli tecrübeleriyle ze...
%32 175,00 ₺ 119,00 ₺