Menaf Osman

Menaf Osman, 1965 yılında Kuzey Suriye'nin Heseke kentinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini bu kentte tamamlamış, daha sonra Şam Üniversitesi'nde Jeoloji bölümü okumuştur.

Siyasi faaliyetlerinden dolayı 1993 yılında tutuklanan Menaf Osman çok sayıda edebi çalışmaya imza atmıştır.Menaf Osman Kitapları
0 kişi
Temene min dihate çili. Di vi çil sali de gelek xewn ü xeyalen min en xweş çebübün. Le van xeyalen min tevan, her car li gora deme ci diguhertin. Geh diketin peş, geh diketin paş. Tene Xeyaleke min he...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
We roje ji, heta evare, wi u xwişka xwe yi biçuk bi erebokan, berra du hev u du dan. Li kolane çun u hatin. Bereavrki, Sino bi sedte Nesrine girt ubere xwe dane male. Desteki wi bi ye Nesrine ve bu, y...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Bu kitap yazarın ; yaşanmışlık ve hayal dünyasını birleştirerek geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluşturan bir roman çalışmadır.
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Pişt, niqaşeke dûvdirej, bi hev re gihan biryareke ku evarki tevde bi hev re biçin keşfeke dawi li ser sînor bikin. Biryara keşfê kelecaneke nuh bi Evdil re çêkiribû. Cara yekê bû dê ew "şûr"ê ku malb...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Ez di rojeke wisa weke iro de çebûm Tam hefsed u sih roj bere di yeke Avrela nod u yeke de hilma xwe min li Amede girt li bircen Deriye Merdîne… Zekiye Alkan nafka min birî tekoşina min berdewam kir g...
%20 16,67 ₺ 13,33 ₺
Tükendi
7,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Çawa ku ji siware peya bu, bi deste neviya xwe girt u meşiya. Neh-deh gavan bi re ve çu, pişt re çend kelikan di cihe xwe de rawestiya. Çaven xwe li derdore gerand, ew weneyen ku di bin toza deme de z...
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺