Metin Aydoğan

Metin Aydoğan 1945 yılında Afyon'da dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Trabzon'da bitirdi. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesini okudu. 

Üniversite yaşamı dışında tüm hayatını İzmir'de geçirdi. Örgütlü toplum olmayı uygarlık sayan anlayışla demokratik örgütlere üye oldu.Bu örgütlerde yöneticilik yaptı. Çok sayıda yazı ve araştırma yayınladı. Konferans ve kongrelere dahil oldu. Atatürk konulu bir çok kitaba imza attı. Metin Aydoğan Kitapları
0 kişi
Metin Aydoğan'ın, 'Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye' başlıklı iki büyük ciltlik çalışması, ülkemizin 20. yy. boyunca yaşadığı çalkantılara, öyle değişik, o kadar alışılmadık -fakat doğru ve gerçe...
%35 55,00 ₺ 35,75 ₺
0 kişi
Türkiye ilk kez ne zaman dış borç aldı?Dış borçlar karşısında hükümetler ne yaptı?Yıldan yıla büyüyen rakamlar ne söylüyor?2002 öncesinde Türkiye tarımı ne haldeydi?Cumhuriyet döneminde sağlıkta neler...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
“Ordu adı var kendi yok durumda. Komutanlar ve subaylar, Genel Savaş’ın bunca sıkıntı ve güçlükleriyle yorgun, vatanın parçalanmakta olduğunu görerek yürekleri kan ağlıyor; gözleri önünde derinleşen k...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
“Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Her çeşit düşmanla kanlı boğuşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içerde ve dışarda saygı ile tanınan yeni bir vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başar...
%35 26,00 ₺ 16,90 ₺
0 kişi
Bilinen bir gerçektir ki, tarih bir milletin; kanını, hakkını ve varlığını hiçbir zaman inkar edemez. Bu nedenle, örtülerle gizlenerek vatanımız ve milletimiz aleyhine verilen hüküm ve kanaatler, muha...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
“TYol Haritası Türk Devrimi’nden 21. Yüzyıla Dersler “ Metin Aydoğan’ın 18. Kitabı. Toplam 7 bin sayfa tutan 18 kitap roman değil, kurumsal boyutu olan ve belgeye dayanan araştırma kitapları. Çok kita...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
“Devlet,halkınhuzurunu, ülkenin asayiş ve müdafaasını sağlamak için ; demiryolları , limanlar deniz araçları , telgraf ve telefon, tarım ve hayvancılık, her türlü nakliye araçları, sanayi ve ülkenin y...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Ülkeye Adanmış Bir Yaşam -2 Atatürk Ve Türk Devrimi“Devlet, halkın huzurunu, ülkenin asayiş ve müdafaasını sağlamak için; demiryolları, limanlar, deniz araçları, telgraf ve telefon, tarım ve hayvancıl...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
İnönü konusu, oldukça geniş bir kesim tarafından tabu haline getirilmiştir. Onu övebilir ama eleştiremezsiniz. Oysa, bu konunun özenle ele alınıp her boyutuyla irdelenmesi gerekir. Bunu yapmak, geçmiş...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Metin Aydoğan Türk Uygarlığı “Tarihsel Süreci ve Evrimi” kitabını ani vefatından hemen önce yazmış, her zamanki titiz, öngörülü çalışması ile yayınlanmaya hazır hale getirmişti. Bir işe başlarken konu...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Metin Aydoğan’ın 10 senede (1999-2019) 90’ıncı baskıya ulaşan bu muhteşem eseri yeni gözden geçirilmiş baskısıyla okuyucu ile buluşuyor. Eserin arka kapağında, üstat Attila İlhan şu duygularla kitabı...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Pek çok kitapsever anı kitaplarını, anlatılan kişinin hayat hikâyesi kadar, içinden geçilen dönemin atmosferini de merak ettiği için okur. Ben ve Ülkem, Metin Aydoğan’ın deneyimlerini gelecek kuşaklar...
%30 31,00 ₺ 21,70 ₺
0 kişi
Metin Aydoğan, yepyeni bir kitabıyla okurlarıyla buluşuyor. ‘Geçmişten Günümüze Parti ve Örgütlenme’ bir kılavuz kitap. Jön Türkler’den günümüze dek öne çıkan partiler ele alınıyor. İngiltere, Amer...
%22 18,00 ₺ 14,04 ₺
0 kişi
Attila İlhan: "Bir İlkokul çocuğuyken ne olduğunu değerlendiremediğim acı gerçeği altmış yıl sonra; Metin Aydoğan'ın yeni kitabı "Ekonomik Bunalımdan Ulusal Bunalıma"da verdiği bilgilerden öğreniyorum...
%10 12,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Siyasi ve ekonomik çözülme, Türkiyeyi o denli güçsüz kılmıştır ki, ayrışma ve çöküş neredeyse kendiliğinden gerçekleşecek bir olgu durumundadır. Yabancılara Türkiyeyi yönetme olanağı verilmiştir. Ulus...
%10 12,50 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Metin Aydoğan'ın Türkiye tarihini Tanzimat'tan günümüze mercek altına alan başyapıtı "Türkiye Üzerine Notlar", genişletilmiş yeni baskısıyla Pozitif Yayınları'nda! Emperyalizmin Osmanlı'yı kuşatması,...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺
0 kişi
Türkiye'de bugün, yoğunluğu giderek artan bir tartışma yaşanıyor. Ülkenin içinde bulunduğu koşullardan rahatsız olarak gelecekten kaygı duyan insanlar,  hep aynı soruyu soruyor ve sorusuna yanıt arıyo...
%35 14,00 ₺ 9,10 ₺
0 kişi
“Ne yapmalıyız?”Araştırmacı yazar Metin Aydoğan’ı harekete geçiren, işte bu soru.Elinizde tuttuğunuz iki ciltlik bu kitap, uzun yıllar süren araştırmanın sonucu olarak üç buçuk yılda yazıldı. Dokuz bi...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
“Ne yapmalıyız?”Araştırmacı yazar Metin Aydoğan’ı harekete geçiren, işte bu soru.Elinizde tuttuğunuz iki ciltlik bu kitap, uzun yıllar süren araştırmanın sonucu olarak üç buçuk yılda yazıldı. Dokuz bi...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Toplumsal evrimi oluşturan olaylar, öncekiler tarafından belirlenen sonrakileri belirleyen süreçler halinde; zamana ve koşullara bağlı olarak ortaya çıkar, gelişir ve gelişimini tamamlayarak bir başka...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺