Metin Cengiz

1953 Kars, Göle doğumlu olan şair, yazar Metin Cengiz, çeşitli illerde Fransızca öğretmenliği yapmıştır. 12 Eylül döneminde TCK'nun 141. maddesinden yargılanmış, iki yıl hapis yatmıştır. 1993 yılından sonra yeniden başladığı öğretmenlikten 2002 yılında emekli olmuştur.

İlk dönemlerde şiir kitapları ile de dikkatleri çeken Metin Cengiz, 1980 yılından sonra şiir üzerine yazdığı kuramsal yazılar ve tartışmalarla dönemin öncülerinden biri olmuştur.Metin Cengiz Kitapları
0 kişi
Bugün Türk şiirinin eksikliğini çektiği en önemli konu "Şiir Düşüncesi" ile ilgilidir. Eleştirinin şiir açıklama ve konu bağlamına sıkıştırılmasının, "abartılı övgü ile yerme ve küfür" arasında seyret...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Şiire varlık ve süreklilik kazandıran çağdaş öğe 'İmge'dir. İmgelem gizilgücünden ve duyarlığından kaynaklı bir duyusal/düşünsel anafor! Dilin maddileşerek doğrudan kendine yoğunlaşması ve şair / şiir...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Kültür politikalarının bütün bir toplumsal hayatı yapılandırmak üzere bilinçle örgütlendiği çağımızda, “Kültur” üzerine yeniden düşünmekte yarar var. Her düzeyde iktidar için verili değerler ağı, önce...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Metin Cengiz, şiir üzerine düzenli olarak yazan; şiirin çok tartışılan sorunsallarını ülkemiz gerçekleri üzerinden ele alan çok az sayıdaki şairlerimizden. Kitaplaştırdığı kuramsal yazılarının başlang...
%30 22,50 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Modern şiirin tarihi, kendini bir söylem olarak diğer söylemlerin ağırlığından arındırmasının tarihi olarak da okunabilir. Yüzyıllarca politikanın, tarihsel ve sosyal olayların, felsefenin ve gündelik...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
"Toplumlar için insanlığın günümüze değin her türlü gelişmesinde önemli payı olan din ile yine insanlık açısından önemli olan, biri davranışlarında temel ve belirleyici büyük bir yeri olan, diğeri ise...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Bu kitapla okuyucu modern fransız şiirinin günümüzdeki seyri hakkında çok şey öğrenecektir.
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Alımlama Estetiği bağlamında, Modern Şiirin yaratım sürecinin okurda tamamlandığını , her okurun “kendi “ okumasıyla şiiri farklı anlam düzeylerine yerleştirdiğini biliyoruz. Böylesi okurluğun da poet...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Metin Cengiz, bu kitabında çağdaş insanın yüzyüze geldiği küreselleşme, postmodernizm vb. gibi önemli dünya sorunlarını birbiriyle ilintileri içinde, geniş bir kültürel bağlamda ele alıp şiir üzerine...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Metin Cengiz bu kitabında şiir ve hayata dair bazı sorunları deneme tadıyla kaleme aldığı yazıları bir araya getirdi. Günümüzde can alıcı sorunlardan yola çıkarak tarihe, öteki sorunsalına, toplumsal...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
"Modernizm ve Türk Şiiri", modernleşmenin anlamını bir bağlama oturtarak ve Türkiye’de bu kavrama atfedilen değerleri yerli yerine koyarak geçirilen sürecin yeniden değerlendirmesini yapıyor. Günümüz...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
ben, gençlik çağımdaki şair, toprağa kupamdaki şarabı serpeceğim, göğün ve şiirin bereketini sunmak için halklara
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
0 kişi
Bu yapıt, antoloji özelliği taşısa da aslında bir dönemi yalnızca belli bir bakış açısıyla sınırlayıp bu bakış açısıyla yaratılmış şiiri anlama çalışmasıdır. Kitap iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Yontulmuş mücevherdir hüzünDuru ve güzel, şiirin incisi gibi parlar.Denir ki yağmur yüreğe benzedikçe ağlarVe sarhoş uçuşuna arıların.Göğsümdeki bu taş gittikçe hafiflerŞiirde hüzün akşam gibiyse eğer...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
“İmgeler Benim Yurdum”, çağdaş şiirimizin ustalarından Metin Cengiz’in şimdilik son şiir kitabı. Şiir kuramına ilişkin yoğun bir verimliliğin ardından gelen bu kitap, şairin poetikasını kendi şiirleri...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, hem Cemal Süreya, hem de İkinci Yeni hakkında yazılmış önemli bir kitap. Cemal Süreya hakkında önemli; çünkü İkinci Yeni dolayımında ve yer yer ondan taşan şiirini ve şiir düşüncesin...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Şiir antolojileri, ülke şiiri üzerine üretken ve anlamlı düşünebilme imkanı sunarlar; bu bakımdan, bütün öznelliğiyle birlikte, geleneğin kurulmasında maddi bir altyapı oluştururlar. Çağdaş eleştirini...
%30 80,00 ₺ 56,00 ₺
0 kişi
Metin'in şiirlerini tanıdığımdan beri dergilerde okuyor, izliyordum. Benim öznel görüşüme göre bu şiirin çarpıcılığı yaşantısına dayanmasındandır. Devrimci bir geçmişi iki yıllık bir cezaevi konukluğu...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Eleştiri, günümüz Türk Şiiri ortamındaki  en zayıf halkadır. Doğrudan tanıtıma dönük, dahası, şiiri kuran imgelerin çalışmasını basitleştirip  durdurarak  onu  dilin rasyonel katılığına teslim eden ya...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu şiirleri  torunum Mercan için yazdım. Onun doğumunun, varlığının bana düşündürdükleri, yaşadığım güçlü ve yoğun duygular... Hayat, hayatın sürekliliği, insanın bu dünyadaki yeri ve insanın insana v...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺