Metin İşçiMetin İşçi, Akademik, Başvuru Kitapları, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Davranış Bilimleri, Demokrasi ve Kurumları, Genel Olarak ve Türkiye’de Siyasal Değişme, Halkla İlişkiler, Kültür Sömürgeciliği ve Eğitim, Siyasi Düşünceler Tarihi olarak sayılabilir.

Metin İşçi kitapları; Der Yayınları, Derin Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Metin İşçi tarafından yazılan son kitap "Türk - İslam Siyasi Düşünceler Tarihi", Derin Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Metin İşçi Kitapları
0 kişi
Miiletleri iyi tanıyabilmek için onların ilme ne ölçüde hizmet ettiklerine bakmak gerekir. Türkler, yetiştirdikleri bilim adamları ile filozoflar sayesinde bu konuda var olduklarını ispat etmişler. An...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
Siyasal düşünce tarihi toplumların devletin ortaya çıkışı ve yönetimiyle ilgili olarak öne sürülen inanç görüş ve düşünce sistemlerini başlangıcından günümüze değin ele alıp inceleyen bilim dalıdır. Y...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺
0 kişi
Bu eserin amacı, öğrencilerin ve demokrasiyle ilgilenen çevrelerin bu konudaki beklenti ve ihtiyaçlarına bir nebze olsun ışık tutmaktır. Çalışmamızı bu düşünce çerçevesinde şekillendirmeye çalıştık.
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
Yeryüzündeki bütün toplumlarla meydana gelen yönetim ve teşkilatlanma ile ilgili değişmeleri kronolojik açıdan ele alan bu çalışma, bir deneme özelliğindedir. Konunun dağılmasını önlemek ve dikkatleri...
%5 28,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
Çalışmamızda, halkla ilişkilerle ilgili bilgi bulunabilecek bütün kaynaklara imkan nisbetinde yer vermeye çalıştık. Amacımız halkla ilişkilerle ilgili konularda öğrenme ihtiyacı olanlara yardımcı olma...
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın amacı, yüksek öğretimde öğrencilerin kaynak ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaktır. İktisat, İşletme bölümü öğrencilerine, diğer sosyal bilimler dallarındaki eksiklerini gidermede...
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Kültür Sömürgeciliği ve Eğitim konulu bu çalışmanın amacı ne kültür nede eğitim tarihi yazmaktır. Çünkü çok geniş bir muhtevaya sahip bu meselelere açıklık getirmek bir hayli zordur. Burada yapılan şe...
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser uzun yıllar sonundaki birikimin kâğıda aktarılmış bir bölümüdür. Burada temel amaç sosyal yapı ile onu asırların üzerine taşıyan sosyal değişme kavramlarını, günün araştırma ve geliştirme tekn...
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
Tükendi
0 kişi
“Sosyolojik Boyutuyla Türk Yönetim Tarihi“ adı verilen bu eser Türklerin tarih boyunca ortaya koydukları yönetim tarzlarını bütün yönleriyle analiz etmek iddiasında değildir. Kurdukları devletlerin ge...
%5 13,89 ₺ 13,20 ₺