Metin ToprakMetin Toprak, Araştırma - İnceleme, Araştırma - İnceleme - Kuram, Avrupa Birliği kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hermeneutik (Yorum Bilgisi) ve Edebiyat, Hermeneutik ve Edebiyat, Küreselleşme ve Kriz Türkiye ve Dünya Deneyimi, Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri, Yeni İktisat, Ütopyada Edebiyat Edebiyatta Ütopya olarak sayılabilir.

Metin Toprak kitapları; Bulut Yayınları, Der Yayınları, Dergah Yayınları, İz Yayıncılık, Siyasal Kitabevi, Umuttepe Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Metin Toprak tarafından yazılan son kitap "Ütopyada Edebiyat Edebiyatta Ütopya", Umuttepe Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Metin Toprak Kitapları
0 kişi
1. GirişÜtopik Düşünce - Ütopya – Distopya 2. Antik Yunan- Platon’un Devlet’i: Ütopya mı, Distopya mı? 3. Ütopya ve Gerçeklik- Coleridge, Romantik İdeoloji, Ütopya ve Şiir- Yeni Bir Mitoloji (Din) Y...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Günümüzde anlama ve yorumlama sanatını -veya yöntemini- tanımlayan hermeneutik, başlangıçta daha çok dinsel metinleri doğru ve nesnel yorumlamanın yöntemini tanımlayan bir niteliğe sahipti. Bu çalışma...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Anlama, açımlama ve yorumlama sanatı olarak kabul edilen hermeneutik başlangıçta özellikle geçmişten gelen ancak gelinen aşamada dil ve içerik açısından anlaşılır olmaktan çıkmış "bağlayıcı" ve "kutsa...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Küreselleşmenin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde negatif ve pozitif dışsallıklar meydana getirdiği sıklıkla tartışılan bir konudur. Bu çerçevede küreselleşmenin bazı önemli problemlere yo...
%5 38,00 ₺ 36,10 ₺
Tükendi
0 kişi
Reel Kesimdeki GelişmelerKamu Ekonomisindeki GelişmelerFinansal Kesimdeki Gelişmeler: 1980 Sonrası Finansal Yapı ve PolitikalarGelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleşme Uygulamaları ce Finansal Politikal...
10,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta, kapitalist ekonomik düzenin bugün tartıştığı, kendisinde eksiklik ve/veya aksaklık gördüğü husular,önerilen çözümlerle birlikte ortaya konmaktadır. Bu çalışmayla, bir yandan Batının ekonom...
%25 6,94 ₺ 5,21 ₺
Tükendi
0 kişi
... Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çeşitli boyutlarıyla küreselleşme incelenmektedir. İkinci bölümde son on yılda yoğunlaşan bankacılık ve döviz krizlerinin dünyadaki örnekleri ele al...
%15 13,89 ₺ 11,81 ₺