Metin YasaMetin Yasa, Ahlak Felsefesi, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi, Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları 1 : Tanrı ve Felsefe, Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları 3, Din Felsefesi, Din Felsefesi Açısından Yunus Emre’de Aşk - Yaratılış - Kendi Olma, Estetik Etik İlişkisi olarak sayılabilir.

Metin Yasa kitapları; Ankara Okulu Yayınları, Elis Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Metin Yasa tarafından yazılan son kitap "Gençlik ve Varoluş", Elis Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Metin Yasa Kitapları
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Din felsefesinin; yakin, delil, fayda ışığında varoluşsal inanç sorunlarını tartışırken, bu süreçte aldığı yolu derinleştirmesi, yüklendiği rolü etkinleştirmesi, seslendirdiği kali açık etmesi, takınd...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Doğrusu, din felsefesine yönelik konu üzerine yazmada, sorun ortaya koymada ve çözüm üretmede, Batılı kaynakları kullanmaya ek olarak, kendi kültürümüz içindeki temel klasik ve çağdaş eserlerden de de...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Din ve felsefe içerikli egzistansiyal konu ve sorunlar bağlamında ortaya konulan çıkarımlarda tek doğru budur demek, Hayyam için, olanaksız görünmektedir. Okuyucu, bu eserde, anılan konu ve sorunlara...
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Bir varlık gördüm isim veremem Gördüğün her şey dürülür O’nda Çünkü bütünü içermek O’na özgüdür Gördüğün her öz görülür O’nda Gördüğüm, var cömert bir Tanrım Ki, hem bilgiyi hem inancı sunumda...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Düşünce tarihine bakıldığında din felsefesi yapmanın farklı dinamiklerinden söz edilebilir. Bunlardan biri de, kuşkusuz, bir örneğini Mevlana'da gördüğümüz aşk dinamiğidir. Okuyucu, bu eserde, rubaile...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Bir yandan bütüncül ve eleştirel din felsefesi sınırları içinde tartışılacak mevcut ve olası sorunların nasıl işlenmesi gerektiği yönünde bir bilinç oluşturma amacının güdüldüğü öte yandan sözü edilen...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Din felsefesi yapan bir teolog ya da filozof, dinsel olanın özüne inerken, elde ettiği teolojik verilere ve felsefi sonuçlara gereken önem ve değeri vermek durumundadır. Dahası, teolojik verilere ve f...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
Tükendi
0 kişi
Aşk yaratılış, kendi olma gibi dinsel ve felsefi içerikli konuların taşıdığı ontolojik konum ve epistemolojik değerin, adı geçen konuların birbirleriyle olan ilişkilerinin ortaya çıkardığı sorunların,...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanın üzerinde düşündüğü egzistansiyel değer taşıyan ilk ve önemli konulardan biri de ölümden sonra hayat problemidir. Temelde sorgulayan ve merak eden doğasının bir gereği olarak insan, ‘insan ölün...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺