Metin Yasa

Metin Yasa 1964 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun olmuştur. 1994 yılında hazırlamış olduğu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlayan yazar daha sonrasında yeni bir tez hazırlayarak doktorasını tamamlamıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Yazarın makaleleri çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. Metin Yasa Kitapları
0 kişi
Din felsefesi yapan bir teolog ya da filozof, dinsel olanın özüne inerken, elde ettiği teolojik verilere ve felsefi sonuçlara gereken önem ve değeri vermek durumundadır. Dahası, teolojik verilere ve f...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
İman, akıl, aşk üçlüsü üzerinden din felsefesi yapma ve din felsefesinin temel konularını tartışma amacı taşıyan bir teolog ya da filozof, ne imanı kalpten çalabilir, ne aklı baştan alabilir, ne de aş...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Din felsefesinin; yakin, delil, fayda ışığında varoluşsal inanç sorunlarını tartışırken, bu süreçte aldığı yolu derinleştirmesi, yüklendiği rolü etkinleştirmesi, seslendirdiği kali açık etmesi, takınd...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Doğrusu, din felsefesine yönelik konu üzerine yazmada, sorun ortaya koymada ve çözüm üretmede, Batılı kaynakları kullanmaya ek olarak, kendi kültürümüz içindeki temel klasik ve çağdaş eserlerden de de...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Din ve felsefe içerikli egzistansiyal konu ve sorunlar bağlamında ortaya konulan çıkarımlarda tek doğru budur demek, Hayyam için, olanaksız görünmektedir. Okuyucu, bu eserde, anılan konu ve sorunlara...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Bir varlık gördüm isim veremem Gördüğün her şey dürülür O’nda Çünkü bütünü içermek O’na özgüdür Gördüğün her öz görülür O’nda Gördüğüm, var cömert bir Tanrım Ki, hem bilgiyi hem inancı sunumda...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Düşünce tarihine bakıldığında din felsefesi yapmanın farklı dinamiklerinden söz edilebilir. Bunlardan biri de, kuşkusuz, bir örneğini Mevlana'da gördüğümüz aşk dinamiğidir. Okuyucu, bu eserde, rubaile...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Bir yandan bütüncül ve eleştirel din felsefesi sınırları içinde tartışılacak mevcut ve olası sorunların nasıl işlenmesi gerektiği yönünde bir bilinç oluşturma amacının güdüldüğü öte yandan sözü edilen...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Özlenilen düzeyde din felsefesi yapabilme, büyük ölçüde, din felsefesine gönül verme gerçeğinin yaygın bir bilinçlenme doğrultusunda ilerlemesine bağlıdır. Bu anlamda, işlevsel bir din felsefesi model...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Bu çalışmamızda, gençlik ve varoluş sorununun öz ve kavramlarının kesişme noktalarını, mitoloji, etik, felsefe, teoloji ve estetik alanları içinde değerlendirilebilecek kimi örneklerden hareketle beli...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Tarihsel gelişimi dikkate alındığında, nitelikli Tanrı´nın varlığıyla evrende yer alan kötülüklerin birlikte düşünülmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kötülük problemi çağdaş felsefe geleneğinde b...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Kötülük SorunuElis Yayınları
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Aşk yaratılış, kendi olma gibi dinsel ve felsefi içerikli konuların taşıdığı ontolojik konum ve epistemolojik değerin, adı geçen konuların birbirleriyle olan ilişkilerinin ortaya çıkardığı sorunların,...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanın üzerinde düşündüğü egzistansiyel değer taşıyan ilk ve önemli konulardan biri de ölümden sonra hayat problemidir. Temelde sorgulayan ve merak eden doğasının bir gereği olarak insan, ‘insan ölün...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
Tükendi
0 kişi
Ben ne benim ne oyum öyleyse ben kimim, o olan o kim ey o, sen, benim de ey o olan ben, sen olsun hayır, ben, ben olan oyum o, o olan o değil eğer o, onunla onun için gözümüzün gördüğü o olsaydı, bizi...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺