Mevlana Celaleddin Rumi

Mevlana Celaleddin Rumi 30 Eylül 1207 yılında Horasan’ın Belh bölgesindeki Vahş kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası Sulta-ül Ulema unvanını almıştır.

Mevla-na Efendi-miz anlamına gelmektedir. Şeyh Sadreddin Konevi sohbet sırasında Mevlana diye hitap eder ve bu unvanla anılmaya başlar.

Hükümdar Alâeddin Keykubad Mevlana’nın babasını o zamanlar başkent olan Konya’ya çağırır. Hükümdarın davetini kabul eder ve ailesi ile birlikte Konya’ya yerleşir. Aileye ikamet etmeleri için İplikçi Medresesini tahsis ederler.

Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled vefat eder. Bunun üzerine tek varis olan Mevlana’nın etrafında toplanır müritler.

Din eğitimi ve ilim yönünden zengin olan Mevlana medresede vaazlar vermeye başlar. Takvimler 1244 yılını gösterdiğinde Konya’ya Şems-i Tebrizi isimli biri geldi. İplikçi medresesine gitti ve Mevlana’ya bazı sorularsordu.

Aradığını bulmuştu bunun üzerine Şems ve Mevlana bir rivayete göre 40 gün bir rivayete göre 6 ay bir odaya çekildiler.

Mevlanın hayatında değişiklikler olmuştu kendini Şems’in sohbetine veriyor Hakk’ı anlamak için birbirilerine ayna tutuyorlardı.

Bu davranışlarına halk tepki göstermeye başladı müridleri ile ilgilenmiyor vaazlar vermiyordu. Akıl almaz dedikodular baş göstermeye başlayınca Şems ortadan kayboldu.

Bu duruma çok üzülen Mevlana gazeller yazıp söylüyor ayrılık acısını anlatıyordu. Şems’in Şam’da olduğu öğrendiler ve oğlu Sultan Veled onu getirdi. Bu kavuşma uzun sürmedi yine dedikodular başlayınca Şems bir daha dönmemek üzere kayboldu.

Mevlana dostunun gidişinden sonra acılar çekmeye başladı. Sema ediyor, ağlayışları herkesi üzüyordu. Mutlak kemalin hakka varmanın ışığını onda görmüştü Mevlana.

Şems’in yokluğu ile inzivaya çekildi ve 17 Aralık 1273 yılında Yaşamını kaybetti.

Mevlana Celaleddin Rumi Edebi Yaşamı

Mevlana Celaleddin Rumi eserlerinin gerçek dili Farsçadır. En bilinen eseri mesnevi’dir. Mesnevi divan şiirinde bir nazım türüdür. Söylentilere göre Mesnevi beyitlerini sema ederken her hal içinde söylediği sözler Hüsamettin Çelebi’nin ise devamlı yazdığıdır.

Mevlana’nın Birlik Dükkânı isimli eseri erenlerin kıssaları, Allah ve peygamber aşkı gibi birçok konudan bahsedilmiştir. Mevlana’nın eserleri hemen hemen her dile çevrilmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi Kitapları
%38 39,00 ₺ 24,18 ₺
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
%32 39,72 ₺ 27,01 ₺
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
%10 37,04 ₺ 33,33 ₺
%30 100,00 ₺ 70,00 ₺
%26 80,00 ₺ 59,20 ₺
%26 6,48 ₺ 4,80 ₺
%32 40,93 ₺ 27,83 ₺
%26 8,00 ₺ 5,92 ₺
%23 79,00 ₺ 60,83 ₺
%33 55,00 ₺ 36,85 ₺
%32 20,37 ₺ 13,85 ₺
%27 32,50 ₺ 23,73 ₺
/ 14