Michel De VroeyMichel De Vroey Kitapları
0 kişi
Keynes’ten günümüze makroiktisat tarihinin izini süren Michel De Vroey, bu yolculuğun iki ana eksenine Keynesçi ve Lucasçı (DGSE) dönemlerle Marshall-Walras ayrışmasını yerleştiriyor. Keynesçi dönemde...
%30 38,00 ₺ 26,60 ₺