Mihail BakuninMihail Bakunin, Dünya Tarihi, Edebiyat, Felsefe kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Anarşizm, Bakunin Kitabı, Bakunin Marx’a Karşı, Devlet ve Anarşi, Tanrı ve Devlet olarak sayılabilir.

Mihail Bakunin kitapları; Agora Kitaplığı, Belge Yayınları, Dipnot Yayınları, Öteki Yayınevi, Yason Yayıncılık, Yazılama Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Mihail Bakunin tarafından yazılan son kitap "Tanrı ve Devlet", Öteki Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Mihail Bakunin Kitapları
5 kişi
Bilgi ağacının meyvelerine dokunmak açık bir biçimde yasaklanmıştır. Böylece, kendini anlama yeteneğinden bütünüyle mahrum kalacak insanın, ebediyen bir hayvan olarak kalması, ebedi Tanrısı, yaratıcı...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Until the days of Copernicus and Galileo everybody believed that the sun revolved about the earth. Was not everybody mistaken? What is more ancient and more universal than slavery? Cannibalism perhaps...
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
All work to be performed in the employ and pay of the State — such is the fundamental principle of Authoritarian Communism, of State Socialism. The State having become sole proprietor — at the end of...
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
Cennetin inananları ve şairleri daha samimi oldukça daha da tehlikeli bir hale gelirler. Daha önce söylediğim gibi, bilimsel soyutlama, öz olarak doğru, yaşam için gerekli, rasyonel bir soyutlamadır;...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
1 kişi
Mihail Aleksandroviç Bakunin: Anarşist. Otoritenin, devletlerin, imparatorlukların, bütün otoritelerin amansız düşmanı. 19. yüzyıl sosyalizmi ve anarşizminin en karizmatik siyasal figürlerinden biri....
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
2 kişi
Anarşist düşünürlerin ilk kuşak temsilcilerinden Mihail Bakunin ile Karl Marx arasındaki anlaşmazlık, anarşizm ve Marksizm arasındaki farklılığı da ortaya koyar. Devrimci İlmühal’de var olan tüm dinse...
%35 12,00 ₺ 7,80 ₺
Tükendi
1 kişi
Bu derleme, anarşizm akımının kurucularından Bakunin’in üç yıllık bir zaman dilimi içerisinde ürettiği, birbiriyle tutarlı ve bütünlüklü yazılardan oluşmaktadır. Bakunin’in Avrupa’daki etkisinin tepe...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Anarşist düşünce ve eylem adamı Bakunin'in Marx'la giriştiği polemikler, "devlet" üzerine bugüne dek sürmekte olan tartışmalar açısından küçümsenmeyecek öneme sahip. Marksizmin sınıfsal bakış açısını...
%30 6,48 ₺ 4,54 ₺
Tükendi
0 kişi
Halk öyle bir biçimde boyunduruk altında tutulmalı ve soyulmalıdır ki, yazgısı hakkında yüksek sesle yakınmasın, itaat etmeyi unutmasın, karşı gelmeye ve isyan etmeye vakit bulamasın. Politikayı bir...
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺