Mikail Bayram

Mikail Bayram 1940 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 

Adana Kız Lisesinde Din Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmıştır. Konya Yüksek İslam Enstitüsünde Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Bağdat Edebiyat Fakültesinden uzmanlık sertifikası almıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisinde hazırlamış olduğu teziyle doktora eğitimini tamamlamış ve doktor unvanını almıştır. 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör unvanını almıştır. Yazarın makaleleri 1981 yılından itibaren çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. Mikail Bayram Kitapları
0 kişi
Sadru’d-din-i Konevi, Türkiye Selçukluları zamanında Başkent Konya’da yaşamış, bu devrin en önde gelen alim, mutasavvıf ve mütefekkirlerinden biridir. Yetiştiği ortama bakıldığında; saraydan çıkan bir...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Anadolu Selçukluları devri fikir hareketleri bakımından çok renkli ve çeşitlidir. Bu devirde Anadolu'da en güçlü ve yaygın olan fikir hareketi Evhadü'd-din-i Kirmânî'nin başlattığı "Evhadiyye hareketi...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Mikâil Bayram kulvar dışı bir tarihçi ve akademisyen. Günümüz şehir menkıbecilerinin ifadesiyle ezber bozan ve büyük resme dikkat çeken bir isim. Bir nevi arkaik dönemlerden günümüze tevarüs etmiş ve...
%28 39,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
Bu çalışmada Ahi Teşkilâtı’nın baş mimarı olan büyük halk filozofu ve fikir adamı Ahi Evren diye bilinen Hace Nasirü’d-din Mahmud hakkında yeni bulgu ve bilgiler sunulduktan sonra, bu yeni bulgu ve bi...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Anadolu Selçukluları devrinin en güçlü ve çok yönlü fikir ve aksiyon adamlarından biri olan Ahî Evren (Şeyh Nasîrüddin Mahmûd), Ahî teşkilâtının kurucusu olarak da bilinmektedir. Onun şahsiyeti, ilmî...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmada Ahi Teşkilâtı’nın baş mimarı olan büyük halk filozofu ve fikir adamı Ahi Evren diye bilinen Hace Nasirü’d-din Mahmud hakkında yeni bulgu ve bilgiler sunulduktan sonra, bu yeni bulgu ve bi...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Selçuklular devrinde Anadolu'daki yol şebekesi göz önünde bulundurulursa, Kayseri'nin her bakımdan çok önemli bir mevkide bulunduğu görülür. Anadolu'nun ortasında bulunması hasebiyle doğudan batıya, k...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Bu eser, Türkiye Selçukluları Devrinin en güçlü ve çok yönlü bilginlerinden olup Ahi Teşkilâtı’nın baş mimarı sayılan Ahi Evren Hace Nasîrü’d-din Mahmud el-Hoyî’nin "Metali’ül-İman" adlı Farsça eserin...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Türkiye Selçuklular devrinin en önemli ve ilgi çekici kültür ve medeniyet olayı hiç şüphesiz Anadolu Bacıları (Bacıyân-ı Rûm) Teşkilatı’nın kurulmasıdır. Anadolu’da Türk halk kültürünün yapılanmasında...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
İlhanlı devleti bir yandan kendi iktidarlarına itaatkar bir kültürel çevre ve sosyal yapı oluşturmaya çalışırken bir yandan da ilmî ve fikrî çevreleri kendi amaçları doğrultusunda kullanma gayreti içi...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Burada Fil Sûresi'nde tasvir edilen Fil Olayı'nın mahiyeti ve nasıl vuku bulduğu, bu güne kadar bu olay hakkında klasik İslâm kaynaklarında yapılan açıklamalardan farklı bir şekilde yorumlanacaktır. B...
%10 14,00 ₺ 12,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Anadolu Türk - İslam kültür ve medeniyetini oluşturması ve ona temel olması gibi birçok bakımlardan, Anadolu Selçukluları devri kültür ve medeniyeti ve bu devirde yaratılan ilmi, siyasi, sosyal ve eko...
%26 18,00 ₺ 13,32 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışmada uzun yıllar Türkiye Selçukluları Devleti’ne başkentlik etmiş olan Konya’nın Selçuklu idaresine girdikten sonraki olaylar tasvir edilmektedir. Türkler tarafından fethedildikten sonra Konya...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Anadolu Türk - İslam kültür ve medeniyetini oluşturması ve ona temel olması gibi birçok bakımlardan, Anadolu Selçukluları devri kültür ve medeniyeti ve bu devirde yaratılan ilmi, siyasi, sosyal ve eko...
%26 13,89 ₺ 10,28 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye Selçuklular devrinin en önemli ve ilgi çekici kültür ve medeniyet olayı hiç şüphesiz Anadolu Bacıları (Bacıyân-ı Rûm) Teşkilatı’nın kurulmasıdır. Anadolu’da Türk halk kültürünün yapılanmasında...
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
Tükendi
%15 5,56 ₺ 4,72 ₺
Tükendi
0 kişi
Anadolu'yu kültürel yapısı ile tanımak, hiç şüphesiz Selçuklular zamanındaki dinî zümreleri çok iyi tahlil etmeye ve tanımaya bağlıdır. Bu alanda bazı değerli çalışmalar yapılmıştır. İşte bu gayeye ma...
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser, Anadolu Selçukluları Devrinin en güçlü ve çok yönlü fikir ve aksiyon adamlarından biri olan ve Ahi Evren diye bilinen Hace Nasîrü’d-din Mahmud’un "Tabsiratü’l-mübtedi ve "Tezkiretü’l-müntehi"...
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Danişmend Oğulları bilge bir aileden gelmekteler. Kurdukları devlete "Danişmendiye" denmesi de bundandır. Mu'tezile mezhebinde oldukları için tabii ilimlere büyük önem atfetmişler ve bu ilimlerde isim...
9,26 ₺