Mircea Eliade

Mircea Eliade, 13 Mart 1907 yılında Bükreş, Romanya'da doğmuştur. çocukluk ve Gençlik döneminde biyoloji başta olmak üzer botanik ve entomoloji ile ilgilenmiştir. Yıllar geçtikçe ilgisi sosyal bilimlere kayan yazar özellikle filoloji ve felsefe ile ilgilenmeye başlamıştır.

Bu nedenle felsefe eğitimi alan Mircea Eliade, 1928 yılında Bükreş üniversitesinde felsefe dalında yüksek lisans yapmıştır. Master tezinin konusu ise "İtalyan Rönesans Dönemi Filozofları" olmuştur.

Aynı yıl Sanskritçe ve Hint felsefesi okumak için Kalküta'ya giden Mircea Eliade, burada ders aldığı Surendranath Dasgupta'dan etkilenmiştir. 1933 yılında Fransızca "Yoga: Essai sur les origines de la mystique Indienne" adı ile yayımlanacak olan doktora tezini vermiştir.

1933-1939 yılları arasında Bükreş Üniversitesinde felsefe ve din tarihi konuları başta olmak üzere birçok farklı konuda ders veren Mircea Eliade, Savaş yıllarında İngiltere'de bulunmuş ve savaş sonunda Romanya Sovyet kontrolüne geçince Romanya'ya dönüşü zorlaşmıştır.

Bugün eserleri birçok dile tercüme edilen Mircea Eliade, dinler tarihi konusunda gelmiş geçmiş en önemli akademisyenlerden biri olmuştur. Ölümüne kadar Chicago Üniversitesinde çalışmaya devam etmiş ve birçok önemli eser kaleme almış olan Mircea Eliade, 22 Nisan 1986 yılında hayatını kaybetmiştir.Mircea Eliade Kitapları
0 kişi
Mircea Eliade'nin bu kitabı şamanizmi bir bütün olarak ele alan ilk yapıttır. Bugün elimizde şamanizmin çeşitli türlerine ilişkin hatırı sayılır miktarda belge var. Birçok özgün çalışma da şamanizmin...
%15 115,00 ₺ 97,75 ₺
0 kişi
Mircea Eliade bir kere daha derin bilgisini ve sentez yapma konusundaki gücünü ortaya koyarak dünyadaki dinlerin anlamlarını ve tarihlerini aydınlatmayı amaçlıyor. Bunun için de dinsel tecrübeyi insan...
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺
0 kişi
Gerçek ve anlamlı bir dünya, kutsalın izdüşümünde saklıdır. İnsan büyük bir kaosun ortasında anlama ancak kutsala ilişkin deneyim aracılığıyla ulaşır. Kutsalın anlamı zamanın akışında çağlar boyunca f...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
"Mitler dünyanın, insanın ve hayatın doğaüstü bir kökeni ve atrihi olduğunu ve bu tarihin de önemli, değerli ve ibret verici olduğunu muhteşem bir şekilde gösterirler."Eliade bu eserinde, nitlerin var...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Bildiğimiz dünya, düşünülenden hep daha geniştir… Bazen katı bir bilimsel gerçeklik içinde kalır, bazen de kültürel modalar halinde kendine daha geniş bir halka bulan astroloji, totem, sihir ve büyü g...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
“Eliade yogayı oluşturan inanç ve uygulamaları çok açık ve seçik olarak betimliyor ve geçmiş Hint dinleriyle bağlantısını kuruyor.”- New Yorker“Akademisyenlerin çoğu Doğu metinlerini anlamaya, çevirme...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
“Hayal gücünden yoksun” insanın talihsizliği ve çöküntüsü artık açıklanabilmektedir diyor Eliade: O, hayatın ve kendi ruhunun derin gerçeğinden kopmuştur. Hayal gücüne sahip olmak ise, dünyayı bütünse...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Eliade’ye göre, bütünüyle kutsal-dışı bir dünyada yaşadığını iddia eden günümüz insanları bile, hâlâ bilinçdışı bir şekilde kutsalın belleğinden beslenmektedir. Eliade elinizdeki kitapta ilkel insanda...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Bütünüyle öteki” olanla karşılaşma, ister idrak edilsin ister edilmesin, dinsel yapıda bir deneyim başlatır. Çağımız ileride muhtemelen, Hıristiyanlığın zaferi ile yok edilen “dağınık dinsel deneyimle...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Zihniyetler tarihine başlangıç niteliğinde olan bu çalışmada Eliade’nin odak noktası kadim Mezopotamya kültürüdür. Kadim ve kutsal yerler aynı zamanda doğumun, yaşam ve ölümün anlamlandırıldığı ilk me...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Mircea Eliade, dinler tarihiyle ilgili bu son derece önemli eserinin son cildinde genellikle yeterince önemsenmeyen veya suskunlukla geçiştirilen heterodoks akımlar, halk mitolojileri ve ibadetleri, b...
%40 80,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
İnsanın evrendeki benzersiz varoluşunun sırrını açıklayabilecek iki farklı “gerçeklik” olduğunu söylüyor bize Eliade: Mitler ve Rüyalar. İki farklı dünya bu. Mitler Alemi ve Rüyalar Alemi. Peki, aslın...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Gotama Budha’dan Hıristiyanlığın DoğuşunaSavaş sonrasında bütün dünyayı dolaşan, sahada yıllarca yaşayan ve sayısız dile hakimiyetiyle kaynakçaları benzersiz olan bilge bir kuşak vardı. İşte Eliade bu...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Ayinler, semboller, mitler, kozmik döngüler toplumdan topluma fark göstermekle birlikte geleneksel toplumlar modern toplumların aksine daha döngüsel ve ebedi bir zaman/evren anlayışına sahiplerdi. Ne...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Rüyaların, aynı anda birçok kişi tarafından, insanın göremediği ama yakınında hissettiği birçok kişi tarafından görülmesi mümkün mü?Bir din tarihçisi olarak tanınmış olan Mircea Eliade, bilimsel çalış...
%25 22,50 ₺ 16,88 ₺
0 kişi
Eliade bu kitabında, dinler tarihi çerçevesinde yazmış olduğu bazı yazılarını bir araya getiriyor. Bu yazılar; Daçyalıların dinsel kökenlerine, Zalmoksis tapımına, kozmogoniye ilişkin halk mitine, bir...
%40 50,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Savaş sonrasında bütün dünyayı dolaşan, sahada yıllarca yaşayan ve sayısız dile hakimiyetiyle kaynakçaları benzersiz olan bilge bir kuşak vardı. İşte Eliade bu bilge kuşağın son temsilcilerindendi. Bü...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Savaş sonrasında bütün dünyayı dolaşan, sahada yıllarca yaşayan ve sayısız dile hakimiyetiyle kaynakçaları benzersiz olan bilge bir kuşak vardı. İşte Eliade bu bilge kuşağın son temsilcilerindendi. Bü...
%25 54,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Antropologlar, sosyologlar, psikologlar ve dinler tarihçileri, yetmiş beş yıldan uzun bir süre boyunca Avustralyalılara tutkulu bir ilgi duymuştur. Bunun nedenleri açıktır: Avustralyalılar avcı toplay...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺