Muallim Naci

Muallim Naci 1850 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şair, eleştirmen ve öğretmendir. Tazminat dönemi şairlerindendir. Asıl ismi Ömer’dir.

7 yaşındayken babasını kaybetmiştir. Varna’ya dayısının yanına gönderilen Muallim Naci orada medrese eğitimi almıştır. Fransızca, Farsça ve Arapça öğrenmiş, hat sanatının inceliklerini öğrenerek hat ustası olmuştur.

Muallim Naci, Hulusi mahlasıyla yazılar yazmıştır. Varna Rüştiyesi’nde öğretmenlik yapmıştır. Sait Paşa’nın özel katibi oldu Rumeli ve Anadolu’yu karış karış gezdi. 

İlk şiirlerini Naci mahlası ile yazdı. Çok küçük yaşlarda şiire ilgi duymaya başladı. Muallim Naci dönemin önemli dergisi olan Tercüman-ı Hakikat’a gönderdiği şiir ve yazıları ile edebiyat dünyasına girmiş oldu. 

Muallim Naci bu dönemde basın alanındaki büyük faaliyetleri ile adını duyurmuş, Ahmet Mithat Efendi’nin tavsiyesi ile edebiyat kısmının yönetmeni olmuştur. 

Basın yaşamında oldukça başarılı olan Muallim Naci birçok gazete çıkardı. Daha sonra tek başına 58 sayı Mecmua-i Muallim isimli bir dergi çıkarmıştır. 

Muallim Naci aruz veznini Türkç ’ye kusursuzca uygulamak için çalıştı. dilin yalınlaştırılmasını savundu. Yenileşmeyi savunmuş eski ile bağlarını da koparmamıştır. Edebiyat tarihinde eski şiirin temsilcilerinden sayılmıştır. 

Dönemin şairlerinden olan Ziya Paşa gibi klasik şiiri iyi bilmesine rağmen buna bağlı kalmamıştır. Edebiyat hayatının ileri dönemlerinde Batı edebiyatını tanımaya başlamış ve bu anlayışı klasik şiiri yenileme çabası içinde kullanmıştır.

Mesud-i Harabi takma ismi ile yayınlanmış aruz ölçüsü ile yazılmış gazelleri ile ün yaptı. Divan edebiyatının her türünde aruz ile yazılmış eserler verdiği için eski şiirin temsilcisi sayıldı.

Edebiyat tarihi ve sözlük alanındaki çalışmaları ile dikkatleri üzerine çekti. Victor Hugo ve Emile Zola’dan eserleri Türkçe‘ye çevirdi.
Muallim Naci Kitapları
1 kişi
Muallim Naci, nam-ı diğer Ömer, sekiz yaşına kadarki çocukluk hatıralarını pek sevimlice, neredeyse o yaşından anlatıyor. Babası, abisi, annesi, kedisi Fındık, Hoca Efendi, mahalledeki komşular... Bir...
%30 6,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
Hikemü'r-Ruffilyye, Ahmed Rufâî'nin günümüze kadar gelmiş tek eseri. Zamanla çok çeşitli şerhleri yapılan bu "Hikmetler Hazinesi"ndeki sekiz hikmetin çevirisi ve şerhi Muallim Naci tarafından meydan g...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Muallim Naci'nin daha önce yayımladığımız Edep Eğitimi kitabına ek olarak sonradan kaleme aldığı Vezâif-i Ebeveyn isimli bu kitap büyükler için yazılmış bir eser. Her çocuk ilk önce çocuk olması sebeb...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Tanzimat Dönemi edebiyatımızın çok yönlü kalemlerinden Muallim Naci’nin sekiz yaşına dek çocukluk hatıralarını anlattığı değerli eseri Ömer’in Çocukluğu genç okurlarla buluşuyor. Dilin sadeleşmesine v...
%20 19,00 ₺ 15,20 ₺
0 kişi
Ömer, sizin yaşlarınızda bir çocuk. Ama taa 150 yıl önce yaşamış bir çocuk.Ne televizyon ne telefonun olduğu, hatta elektriğin bile evlere girmediği bir çağda yaşamak nasıl bir şeydi acaba? Hayal bile...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Muallim Naci bu eserinde, önem arz edecek bir vurgu ve tekrarla, eski eğitim uygulamalarının yanlışları, özellik de falakayla cezalandırma yönteminden bahsetmiştir. Dolayısıyla Ahmet Rasim, Ömer Seyfe...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
0 kişi
Ömer'in Çocukluğu, Tanzimat Edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Muallim Naci'nin (1850-1893), sekiz yaşına kadar yaşadığı günleri anlatan bir hatıra kitabıdır. Naci, çocukluk günlerini anlat...
%35 9,00 ₺ 5,85 ₺
0 kişi
Muallim Naci’nin ‘’Ömer’in Çocukluğu’’ (Sünbüle (1890) adlı eserinin üçüncü kısmıdır) çocuklar için kaleme alınmış bir anı kitabıdır. Yazar bu eserinde bir çocuk gözüyle olayları anlatmış ve eserin me...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Giyme sırası dört cepli hırkaya gelince yüzüm gülerdi. Yüreğimde o derece sevinç ortaya çıkardı ki hemen ellerimle hırkanın göğsüme gelen iki yakasını okşamaya ve "Oh...0h..." diye diye odanın içinde...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Ömerin Çocukluğu, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının önemli simalarından olan Muallim Naci’nin çocukluk anılarını ihtiva eden bir eserdir. Asıl adı Ömer olan Muallim Naci, bir çocuk gözüyle çocukluk an...
%25 14,90 ₺ 11,18 ₺
0 kişi
O adama ne demeli? Ne merhametliymiş ama! Susmadı, ‘’Hoşt!” dedi. Ama yardıma da gelmedi. Ey adam, bir köpek bir çocuğa saldırıyor, hem de o köpeğin kuduz olma olasılığı da var, sen sadece pencereden...
%28 12,00 ₺ 8,64 ₺
0 kişi
Önemli hadiselerin insan zihnine etkisinin çok olduğu gibi, edep ve güzel ahlâktan ve bu hâl ile hâllenmiş insanların hikâyelerinden bahsetmek de insanların kalbini doğruya sevk etmeye büyük bir vesil...
%33 20,00 ₺ 13,40 ₺
0 kişi
Ömer’in Çocukluğu, Muallim Naci’nin sekiz yaşına kadar yaşadığı günleri anlatan hatıra kitabıdır. Yazar, çocukluk günlerini anlatırken yaşadığı toplumun inançlarını, geleneklerini ve duyarlıklarını ba...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Ömer'in Yaşadığı Yer Kıztaşında dörtyol ağzından sofulara doğru inin. Biraz yürüyüp mezarlığı geçin. Biraz daha gidilince sağda suyu sürekli akan bir çeşme görülür. O semtte yaşayan insanları, bunca z...
%50 7,50 ₺ 3,75 ₺
0 kişi
"Bu hatıraları niçin yazdığımı sorsalar belki de hiçbir cevap vermem, bunu gereksiz görürüm. istedim, yazdım. Diyelim ki; bu da bir çeşit çocukluktur." Ömer’in Çocukluğu, Muallim Naci’nin çocukluk anı...
%25 4,90 ₺ 3,68 ₺
0 kişi
Millî Eğitim Bakanlığınca Türk ve Dünya edebiyatından seçilerek oluşturulan 100 Temel Eser, çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.Millî Eğitim Bakanlığının bu ç...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Sekiz yaşındaki Ömer, yaşadığı şehri, semti, ailesiyle ve toplumla olan ilişkilerini anlatıyor.
%25 6,00 ₺ 4,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir gazvesi hakkında Muhakkak sancağı yarın öyle bir kimseye vereceğim ki, Allah da Resulullah da onu sever, o da Allah'ı ve Resulünü s...
%32 17,00 ₺ 11,56 ₺
0 kişi
Ömer'in Çocukluğu, Muallim Naci'nin sekiz yaşına kadar yaşadığı günleri anlatan hatıra kitabıdır. Yazar, çocukluk günlerini anlatırken yaşadığı toplumun inançlarını, geleneklerini ve duyarlıklarını ba...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺