Müge Elden

Müge Elden Akademisyen ve Yazardır. Yazar Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Tv Bölümünde mezun olmuştur. Şu an Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Profesör olarak görev almaktadır. Yazarın reklamcılık alanında makale ve bildiri çalışmaları vardır.

Yazarın başlıca eserleri; Reklamcılık ve Yaratıcı Strateji, Reklamcılık Kavramlar, Pazarlama İletişimi Açısından Halkla ilişkiler ve Reklam, Reklam Yazarlığı olarak sayılabilir.Müge Elden Kitapları
0 kişi
Ortak bir amacı gerçekleştirme isteği doğrultusunda fiziksel ve insansal kaynakların bir araya getirilmesiyle kurulan örgütler belli çevresel koşullar çerçevesinde yaşamlarını sürdürürler ve kendileri...
%35 50,00 ₺ 32,50 ₺
0 kişi
Reklam Ustaları 2, reklamcılıkta iz bırakmış usta isimlerin yaşamları ve deneyimleri üzerinden Türk reklamcılığının tarihsel serüvenine ortak olmamıza katkı sunan bir kitap. Sayfalar arasında gezindik...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Buna bağlı olarak şirketlerin hedef kitleleri ile buluşmaları ve iletişim içine girmeleri açısından reklamın vazgeçilmez ö...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Görsel tasarım, görülebilen unsurları birbirlerinden ayıran, farklı kılan en temel özelliktir. Reklam da, bir ürünü benzerlerinin arasından öne çıkartmayı hedeflemesi nedeniyle tasarım kavramıyla iç i...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Reklam Ustaları 1, reklamcılığı reklamı yaratanlar ve bu yaratım sürecini yönetenler bağlamında anlatmaya çalışan bir kitap. Ancak Reklam Ustaları 1’den yola çıkarak aynı zamanda 19. yüzyılın sonların...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Kurum kültüründen kurum kimliğine giden yolda nihai hedef, işletmenin hedef kitleler nezdinde nasıl algılanmasını istediğinin bir göstergesi olan olumlu, güçlü kurum imajı ve kurum ününe ulşamaktır. B...
%18 20,37 ₺ 16,70 ₺
0 kişi
Reklamı reklam yapan, her iletişim ortamında farklı ve özel stratejilerle aktarılmasını sağlayan, reklamın çekirdeğini oluşturan bir kavram reklam yazarlığı. Reklamcılığın tüm süreçlerini bilimsel açı...
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
Günümüzün imajlarla çevrili dünyasında bireyler sadece kişilerarası iletişim bağlamında ilişki ağlarını kurmakla kalmamakta, markalar da bireyler için kendi kişiliklerini tanımladıkları ve iletişim ku...
%8 22,00 ₺ 20,24 ₺
0 kişi
Cinsellik, mizah ve korku; kitle iletişim araçlarının hemen hepsinde sıkça başvurulan dikkat çekme ve ikna etme temalarıdır. Bu çekiciliklerin en "yaratıcı" biçimde değerlendirildiği alan ise elbette...
%23 38,50 ₺ 29,65 ₺
0 kişi
Reklamcılık, dünyanın hızla globalleşerek "küçük" bir köye dönüştüğü, iletişim imkânlarının sınırları zorladığı çağımızda, ekonomideki yeri ve önemi her geçen gün artan, boyutları giderek büyüyen bir...
%23 31,00 ₺ 23,87 ₺
Tükendi
%25 4,63 ₺ 3,47 ₺