Muhammed Ali Kutub

Muhammed Ali Kutub 1919 yılında Mısır Asyut şehrinde doğmuştur. Babası Hacı İbrahim Kutub Asyut Kalia köyünde sayılan biriydi. Muhammed Ali Kutub lise tahsilinden sonra Kahire Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümü ve yüksek öğretmen okulunu bitirmiştir. 

Muhammed Ali Kutub üniversite yıllarında psikoloji üzerine eğitim alırken İslami araştırma ve incelemelerde bulunmuştur.  Abisi Seyyid Kutub 29 Temmuz 1965 yılında tutuklanmasından önce hükümeti devirmek maksadı ile Mısır politik ve kültürel liderlerine suikast suçlaması nedeni ile tutuklandı. Seyyid Kutub 1966 yılında idam edildi Muhammed Kutup'un idam cezası affedildi.

Serbest bırakılmasından sonra Müslüman Kardeşler üyeleri ile birlikte Suudi Arabistan'a iltica etmiştir. 20'den fazla eseri olan Muhammed Ali Kutub kitaplarının bir çoğu Türkçe'ye çevrildiği için ülkemizde bilinen İslam yazarlarından biridir. 

Yazarın en bilinen kitabı 20. Yüzyıl Bilgisizliği isimli kitabıdır. Uzun yıllar hapishanelerde yatmış fikir adamıdır. Mısır rejimine karşı verdiği mücadeleden dolayı hayatının bir kısmını sürgünlerde geçirdi. 

Muhammed Ali Kutub 4 Nisan 2014 yılında Suudi Arabistan'da vefat etti. Arkasında evlatlarım dediği eserleri bıraktı.Muhammed Ali Kutub Kitapları
0 kişi
Ama son iki asırda zayıflık ve dağılma, bütün Islam dünyasını istila etti. Haçlılar bu ikinci dönem saldırılarında İslam dünyasının büyük bir çoğunluğunu istila etme imkanını buldular. Daha sonra da u...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺
0 kişi
Hz.Hatice (r.anha) ilk kez vahiyle tanışıp Cebrail (a.s) ile karşılaşan, iç aleminde ürperti, heyecan, endişe duyan Hz.Peygamber'i (s.a.v) sakinleştirip destekleyen, engin kalbi ile onu kucaklayan, bü...
%35 24,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Kur’an-ı Kerim’de gerek peygamberlerin gerekse de peygamber olmayan insanların yaşadıkları değişik olaylar anlatılmaktadır. Kur’an bunları tarihi bilgi vermek için değil, insanlara doğru yolu gösterme...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Eski Müslümanlar, bundan başka, sapık bir toplumun içerisinde bulundukları halde, hatta bu sapıklıkta onlara yardım etmemiş olsalar ve kendileri onlara uymasalar bile, bu insanları kendi hallerine bır...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in anlatmakla bitmeyecek, yazmakla tükenmeyecek örnekliklerle dolu hayatı...Muhammed Ali Kutup'un usta kaleminden, gençler için...Alemlerin Efendisi'ne selam olsun!..
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Toplumun ümidi olan gençler; iyi ile kötüyü ayırd edebilecekleri, doğru olanı tercih edebielcekleri ve kendilerini sürekli güzel olana yönlendirecek bir oluşuma, bir disipline ve bir düşünce sistemine...
%35 24,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Firavun'un eşi Asiye...İmran'ın kızı Meryem...Her ikisi de iman, fazilet, kendini Allah'a adama ve onun için her şeyden vazgeçmenin Kuran'daki örnekleri... Onlar, dünya hayatını çok yücelerde yaşadıla...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
... Aynı şekilde ümmet, Tihde bulunuyor iken Osmanlı yönetiminin haksızlıkları karşısında alması gereken ilaç ile batının ona sunmuş olduğu alternatif ilaç arasındaki farkın boyutlarını da idrak edeme...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Bize medeniyet maskesiyle pazarlanan batının gerçek yüzünü gözler önüne seren üstad Muhammed Kutub, bu kitabında, İslam toplumunda oluşturulan yenilgi psikolojisi ile adaletin nedenlerini ve doğurduğu...
%35 24,00 ₺ 15,60 ₺
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
1000 Soruda 4 Raşit HalifeHz. Ebubekir - Hz. Ömer - Hz. Ali - Hz. OsmanKarınca & Polen Yayınları
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Benzerini GetiremezlerBeka Yayınları
%35 34,00 ₺ 22,10 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap yalnız Müslümanlar için yazılmadı. Bununla birlikte Müslümanlar bu kitapla dinlerin taşıdığı değeri daha yakından görmek suretiyle yararlanabilirler. Nitekim Ömer el-Faruk (r.a.): “Ca...
%35 110,00 ₺ 71,50 ₺
0 kişi
İnsanları nasıl davet edeceğimizi bilmemiz, son derece önemli hususlardandır. Çünkü bugün İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı bu kriz, son derece keskin bir krizdir. Bütün düşmanlar İslam’a karşı s...
%35 32,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Gerçek şu ki batılı bilim adamı, bu bilimleri ele alırken her şeyiyle kendini bilime verdiğini ve pozitif bir dikkatle konusuna eğildiğini sanmaktadır. Oysa o; birtakım ön kabullerle sahaya girmiş old...
%35 29,00 ₺ 18,85 ₺
0 kişi
Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Peygamberlerin sonuncusu Resulullah (sav)’ın doğumundan Rabbine kavuşmasına kadar geçen süre insanlık tarihinin en dikkat çekici dönemdir. Cahiliyenin karanlık...
%35 10,00 ₺ 6,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Biz Müslüman Mıyız?... Oldukça kısa ama oldukça özlü bir anlatımın ifadesi olan bu soru cümlesi bir bakıma, kendini Müslüman olarak adlandıran fertlerin muhasebesine onları zorlayan ciddi bir başlang...
%20 8,33 ₺ 6,66 ₺
Tükendi
%35 12,00 ₺ 7,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Müslüman için Kur’an, karşısına çıkacak her meselede kendisine başvurulacak ana müracaat kitabıdır. Bu nedenle Kur’an, sıradan bir eseri okur gibi bir defa okunup kaldırılacak bir kitap değildir. Yine...
%15 13,89 ₺ 11,81 ₺