Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım, 1973 yılında Erzurum, Horasan'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlamış ve İstanbul'a gelmiştir.

Hem o yıllarda hem de sonrasında medrese ilim tahsiline başlamış ve devam ettirmiştir. 1999 yılından sonra ise Mısır'da İslami ilimler, Arapça'yı kapsayan ve beş yıl süren çalışmalara başlamıştır.

Muhammed Emin Yıldırım, 1999 yılından bu yana Hizmet vakfında bu çalışmalarına devam etmektedir. Ağırlıklı olarak siyer ve sahabe üzerine çalışmalar yapmaktadır.Muhammed Emin Yıldırım Kitapları
0 kişi
Kalem Suresi 4. ayette buyrulan: وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍٍ / Muhakkak ki sen muhteşem bir ahlak üzeresin! ilahi beyanından mülhem olarak serlevhasını belirlediğimiz bu seride, Resulullah'ın (s...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Bugün bir buçuk milyarlık İslam ailesinin kaç ferdi Peygamber Efendimizi tanıyor Bunun hesabını yapmamız zor ama şunu iyi biliyoruz ki; bu koca ailenin her ferdi O’nu (sas) bilmektedir. O’nu bilenler...
%20 23,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
Bunun için inanan insanın temel dersi, ‘Vahyi Hayata Taşıma’ olmalıdır. Tüm çabası, gayreti bu yolda olmalı, hayatının hiç bir karesini böyle bir idealden mahrum bırakmamalıdır. Vahiy, hayatının her a...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
Sahâbe nesli bize, özellikle sevgiye dair çok şey öğrettiler. Sevginin ucuz olmadığını, sadece söz olmadığını, kelimeleri boğazdan yaldızlı halde çıkarmakla yerine gelmeyeceğini öğrettiler. Onlar bize...
%35 23,00 ₺ 14,95 ₺
0 kişi
* O, Hz. Peygamber'den sonra ilk kez varlık aleminin semasına La ilahe illallah Muhammedün resulullah kelimeyi tayyibesini duyurandır.* O, Hz. Peygamber ile birlikte ilk kez imandan sonra en büyük hak...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’i (sas) bize anlatırken kullandığı istisnai ifadelerden birisi de üsvetü’n-hasene’dir. Rabbimiz buyurur ki: “Andolsun ki Resûlullah sizin için, Allah’a ve ahiret gününe k...
%35 65,00 ₺ 42,25 ₺
0 kişi
Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’i (sas) bize anlatırken kullandığı istisnai ifadelerden birisi de üsvetü’n-hasene’dir. Rabbimiz buyurur ki: “Andolsun ki Resûlullah sizin için, Allah’a ve ahiret gününe k...
%35 65,00 ₺ 42,25 ₺
0 kişi
Aile; toplumun temel taşı, hayatın dengesi, ayakta kalabilmenin en önemli vesilesi, ağır bir yük olan kulluk vazifesinin paylaşılması, nesillerin devamiyetinin sebebi, huzurun temini, gelen her türlü...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
21. yüzyılda insanlarımızın büyük sıkıntılarının temeline/sebebine baktığımızda sahâbe gibi Allah’a yaraşır bir şekilde kulluk vazifelerini yerine getirememeleri olduğunu görmekteyiz. Halbuki Asr-ı Sa...
%35 16,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
 ‘’Her tanıyan bilir, ama her bilen tanımayabilir.’’ Biz bu ifadeyi, Efendimiz (sas) karşısındaki durumumuz için de söyleyebiliriz. Bugün iki milyara yakın İslam ailesinin kaç ferdi gerçekten Peygambe...
%20 23,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
Siyer yayınlarından ticaret ile  uğraşan herkesin mutlaka okuması gereken bir eser çıktı. Muhammed Emin Yıldırım  hocamızın kaleme aldığı bu eser sahasında önemli bir boşluğu dolduracak."Ticaretin içe...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Çocuk, varlığıyla büyük bir nimettir ve bir nimet ne kadar değerliyse o derece ağır bir külfete sahiptir. Bundan dolayı başta peygamberler ve sahâbe nesli olmak üzere tüm insanlık, çocuk meselesinde ç...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Bugün bir buçuk milyarlık İslam ailesinin kaç ferdi Peygamber Efendimizi tanıyor? Bunan hesabını yapmamız zor ama şunu iyi biliyoruz ki; bu koca ailenin her ferdi O’nu (sas) bilmektedir. O’nu bilenler...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın Efendimizi (sas) Sahabe Gibi Sevmek kitabı Almancaya tercüme edildi. Murat Gül ve Alper Soytürkün titiz çalışmaları ile Almancaya tercüme edilen bu kitap, hem Almanlar...
%35 23,00 ₺ 14,95 ₺
0 kişi
Eğer bir ev imar etmeyi konuşuyorsa. eğer bir ev: "Nasıl acaba insanlığı risaletin mesajı ile tanıştırabiliriz? Nasıl insanları koştukları cehennem ateşinden çevirebiliriz? Nasıl insanları kula kul ol...
%35 23,00 ₺ 14,95 ₺
0 kişi
Kur’an DersleriSuffa Meclisleri’nin dördüncü yılında konu, Aziz Kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’di. 32 ders boyunca Kur’an-ı Kerim’i farklı yönleriyle tanımaya, onunla derin ve daha samimi bir şekilde t...
%35 38,00 ₺ 24,70 ₺
0 kişi
Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'i (sas) bize anlatırken, kullandığı istisnai ifadelerden bir tanesi "üsvetü'n-hasene"dir. Rabbimiz buyurur ki: "And olsun ki Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gün...
%35 65,00 ₺ 42,25 ₺
0 kişi
Hz. Ebu Zer bir gün Resulullah’a, yeryüzünde kurulan ilk mescidin hangisi olduğunu sorar, Efendimiz (sas): “Mescid-i Haram’dır” der, Ebu Zer: “Sonra hangisidir?” diye sorar, Efendimiz: “Mescid-i Ak...
%30 9,20 ₺ 6,44 ₺
0 kişi
İnsanoğlu var edildiği günden beri Allah’ın (cc) birleştirilmesini emrettiği bağları korumak ile mükelleftir. Bu bağlar, insanın diğer varlıklarla ve kendisi ile kurması gereken ilişki bağlarıdır ve d...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺