Muhammed Hüseyin ez-ZehebiMuhammed Hüseyin ez-Zehebi, İslam, Meal, Tefsir ve Hadisler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Tefsir Tarihi (3 Cilt Takım) kitabının yazarıdır. Muhammed Hüseyin ez-Zehebi kitapları; Beka Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Muhammed Hüseyin ez-Zehebi tarafından yazılan son kitap "Tefsir Tarihi (3 Cilt Takım)", Beka Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Muhammed Hüseyin ez-Zehebi Kitapları
0 kişi
Tefsir ilmine dair çalışma yapanlardan biri de Mısırlı meşhur âlim Muhammed Hüseyin ez-Zehebi’dir. Merhum Zehebi “et-Tefsir ve’l-Mufessirûn” isimli hacimli çalışmasının yanında yine bu alana dair “İlm...
%45 16,00 ₺ 8,80 ₺
0 kişi
Et-Tefsîr Ve’l-Müfessirûn Tercümesi Çağdaş müellif Muhammed Hüseyin ez-Zehebî’nin (ö. 1977) İslamî ilimlerin çeşitli alanlarında ve özellikle de tefsir tarihi alanında temel başvuru kaynağı olarak kul...
%35 300,00 ₺ 195,00 ₺