Muhammed İkbal

Muhammed İkbal 1873 yılında Pakistan Pencap'a bağlı Siyalkut kentinde doğdu. Hindistanlı müslüman düşünür ve şairdir. Muhammed İkbal mutasavvıf bir anne ve babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarında bir kuran aşığıydı. 

Muhammed İkbal Kuran eğitimini medresede tamamladı ve Arapça, Farsça hocasının teşviki ile İslam edebiyatı ile ilgilenmeye başladı. Lahor'da yüksek öğrenimini tamamladı. Doğu Dilleri fakültesine hoca olarak atandı. Bu dönemde şiirleri yayımlanmaya başladı. 

1905 yılında Londra Chambrich Üniversitesinin felsefe ve iktisat bölümünden mezun oldu. Londra'da kaldığı süre içinde İslami alanlarda bir dizi konferans verdi. Bu süre içinde hukuk eğitimini tamamladı ve savcılık diplomasını aldı.

Hindistan'a döndüğünde yazı ve şiirlerine hayranlık duyanlar tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Muhammed İkbal ülkesinin siyasetine de katılmış halkı bu konularda yönlendirmişti. Müslüman Hintli mücahitler adıyla yazdığı şiirleri ile Hindistan'daki Müslüman gençleri harekete geçirerek İngiliz sömürüsüne baş kaldırmalarına ve Pakistan'ın kurulmasına büyük etkisi olmuştur. 21 Nisan 1938 yılında vefat etmiştir. Muhammed İkbal Kitapları
0 kişi
“İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü” adlı eseri önemli kılan ilk sebep, düzyazı türünden kaleme alınmış olmasıdır. İkincisi ise Muhammed İkbal’in öteki bütün eserlerinden daha güncel, geniş ka...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Felsefi bir anlatımla kaleme alınan elinizdeki eserin dikkatli incelenmesi sonucunda çok faydalı olacağı inancındayız. Çünkü İkbal’in her mısrası ciltler dolduracak manlarla yüklüdür. "Zaten bundan do...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri olan İkbal'in temel hedefi, Batı kültürünün Müslüman toplumlar üzerindeki zayıflatıcı, hatta yok edici etkilerine karşı entelektüel düzeyde mücadele öğre...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İslam'da Dini Düşüncenin Yeniden Yapılandırılması adıyla yayımlanan Konferanslar, İkbal'in de ifade ettiği gibi İslam'ın felsefi geleneklerini ve günümüz biliminin çeşitli alanlarında ortaya çıkan yen...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İkbal’in olgunluk dönemi eserlerinden olan Cavitname, bu büyük düşünürün düşünce silsilesinin devamı ve en önemli dönüm noktası durumundadır. Dante’nin (1265-1321) Divina Commedia’sına nazire olarak y...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
"İslâm'da Dinî Düşüncenin Yeniden Anlamlandırılması" adlı bu eser,  Dr. Muhammed İkbâl'in 1928–1929 yıllarında verdiği konferanslarından oluşuyor. İkbâl’ın bu kitabı, diğer bütün eserlerinden daha gün...
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
Cavidname; Muhammed İkbal’in oğlu Dr. Cavid İkbal’in isminden mülhem yazılmıştır. 1929 yılında Farsça yazılmaya başlanan bu kitap, Dante’nin İlahi Komedya’sına nazire olma özeliğini taşır. Eserde hayr...
%10 14,81 ₺ 13,33 ₺
0 kişi
Muhammed İkbâl, nağmeleri doğudan tüm dünyaya yayılan bir bülbüldür. İkbal’in mısraları doğudan yükselerek Müslümanları sarsan, aydınlatan bir sestir. İkbâl eserlerinin büyük kısmında Fars dilini ter...
%10 28,70 ₺ 25,83 ₺
0 kişi
İntizara kalmadı bak iktidarKuşe-i uzlette oldum ihtiyarİntizarım hep vatan ikbalidirKaldı bir düşman elinde tarumar Bu vatanda gördüğüm her gün benimAh-u efgan ile hâl-i intizarKarşı durdum lütfuna,...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Söz zevki canımı kan etti, Istırap, yolu parıltılarla aydınlık etti. Aşktan konuşmak için dudak açtım. Lakin sır perdesini daha sırlı etti. Etti sonunda firar, ilim sahibi akıldan. Heves düşkünü gönlü...
%22 8,00 ₺ 6,24 ₺
0 kişi
Hakikat için can verme arzusu varsa bir kalpte Önce toprak bedeninde can peyda etsin. Yakıp yok etsin bu geçici yer ve gökyüzünü Ve külünden kendisi için cihan peyda etsin. Yaşamın gizli gücünü etsin...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
İslâm düşüncesi çağımıza ne söyler? İslâm düşüncesinin temel özellikleri ve sorunları nelerdir? İlâhî hükümranlık ne demektir? Çağdaş bir İslâm düşüncesi nasıl inşa edilebilir? İslâm medeniyetinin yaş...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
İkbal’in öne çıkan taraflarından biri de ‘ben felsefesi’ denebilecek görüşüdür. Tasavvuftaki fena düşüncesi daha çok ‘ben’in yokluğuna, nefsi yok etmeye kadar giderken, İkbal bunun aksine bir şey söyl...
%25 16,50 ₺ 12,38 ₺
0 kişi
Muhammed İkbal, İslam dünyasının çok büyük problemlerle boğuştuğu, varoluş mücadelesi verdiği bir dönemde yaşayan seçkin bir aydın, eşine az rastlanır bir şair, Doğu’yu ve Batı’yı derinliğine kavramış...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Söz zevki canımı kan etti,Istırap, yolu parıltılarla aydınlık etti.Aşktan konuşmak için dudak açtım.Lakin sır perdesini daha sırlı etti.Etti sonunda firar, ilim sahibi akıldan.Heves düşkünü gönlü kana...
%28 9,00 ₺ 6,48 ₺
0 kişi
Ağaçtan Kopmayarak Bekle Baharı Sonbaharda ağaçtan kopup da yere düşen dal var yaBahar bulutunun getirdiği yağmurla yeşermez asla O dal için sonbahar ayları hiç bir sona ermezHiçbir zaman yeşererek...
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitapta, Doğunun büyük düşünür ve şairi Allame Muhammed İkbal’in Külliyatından seçilen şiirler, olabildiğince şiirsel bir tarzda çevrilmeye çalışılmıştır. Böylelikle çocuklarımızın şiire du...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Doğunun büyük düşünür ve şairi Allame Muhammed İkbal, yaşadığı yıllarda, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren İslam Dünyası'nın yeniden uyanışı ve dirilişi için büyük çaba harcamıştır. O, ya...
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
0 kişi
- İslâm öncesi İran felsefesinin içeriği/özelliği nedir? - İdealizm ve realizm arasındaki farklar nelerdir? - Yunan düalizminin İslâm felsefesine etkileri neler olmuştur? - Tasavvufun İslâm felsefesi...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
İnsanlar niçin toplum bağıyla birbirlerine bağlanırlar? Bu hikayenin asıl sırrı gizlidir. Biz cemaatin içinde ferdi görüyoruz. Onu bahçeden gül kopartır gibi ele alıyoruz. Onun fıtratı yalnız yaşamaya...
%35 21,00 ₺ 13,65 ₺