Muhammet ÖzekesMuhammet Özekes, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Hukuk Uyuşmazlıklarında İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk, Medeni Usül Hukuku (3 Cilt Takım), İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler olarak sayılabilir.

Muhammet Özekes kitapları; Adalet Yayınevi, On İki Levha Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Muhammet Özekes tarafından yazılan son kitap "7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler", On İki Levha Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Muhammet Özekes Kitapları
0 kişi
Kitabın ilk basısının kısa sürede tükenmesi ve bu arada ortaya çıkan yeni gelişmeleri aktarmak amacıyla, çalışmamızın ikinci basısı hazırlanmıştır. Bu basıda yeni bir sistematiğe gidilmiş, kitap temel...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler Kitabı'nın son basısının bir yıl içinde tükenmesi üzerine, yeni basının yapılması gerekmiştir. Bu basıda geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklik...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Medenî Usûl Hukuku Temel Bilgiler kitabında medenî usûl hukukunun temel kavram ve kurumları, yargılama hukukuna ilişkin temel kurallara yer verilmeye çalışılmış. Kitabın öncelikli amacı, hukukçu olmay...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Medeni Usul Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak iki şekilde basılmaktadır. Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla...
%10 85,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
On İki Levha/Lexpera tarafından düzenlenen, ilkini 2018 yılında yaptığımız ve kitap olarak yayınlanan "Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunun Güncel Sorunları" genel başlığı altındaki Seminerlerin ikinci...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar kitabının ondokuzuncu basısı tükenmiş olduğundan yeni bası olarak yirminci basıyı yapmak gerekmiştir. Bu basıda kitabın temel sistematiği ve yapısı muhafaza edil...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Kitabın 15. basısı olan bu baskıdan itibaren, daha geniş bir yazar kadrosu, yeni bir plan ve içerikle okuyucuya ve hukukçulara sunulmaktadır. Bu basıyla birlikte, yazar sayısı üç iken sekize ulaşmıştı...
%10 416,67 ₺ 375,00 ₺
0 kişi
7101 sayılı Kanunla farklı kanunlarla birlikte İcra ve İflas Kanunu'nda da önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin içinde en önemlisi iflas erteleme kurumu yerine konkordatonun yenid...
%10 60,19 ₺ 54,17 ₺
Tükendi
0 kişi
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar kitabının onsekizinci basısı tükenmiş olduğundan yeni bası olarak ondokuzuncu basıyı yapmak gerekmiştir. Bu basıda kitabın temel sistematiği ve yapısı muhafaza e...
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabının beşinci basısının tükenmesi üzerine altıncı bası yayı...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler Kitabı'nın son basısının bir yıl içinde tükenmesi üzerine, yeni basının yapılması gerekmiştir. Bu basıda geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklik...
%12 32,50 ₺ 28,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
Tükendi
%25 90,00 ₺ 67,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
Tükendi
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
Tükendi
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
Tükendi
0 kişi
"Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu" adıyla çıkan bu kitap, konuyla ilgili tüm (en azından güncel) hukuki sorunları birlikte ele almayı amaçlayan bir çalışmadır. Ülkemizde henüz bu şekilde bir çalışma...
%10 140,00 ₺ 126,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabının beşinci basısının tükenmesi üzerine altıncı bası yayı...
%10 80,00 ₺ 72,00 ₺
Tükendi
0 kişi
"Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar" kitabının son basısının tükenmesi üzerine yeni basının hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Medeni usul hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğrencin...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
Tükendi
0 kişi
"2012'de hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu süreç içerisinde iş yargılamasında...
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺