Münevver Ayaşlı

1906 Selanik doğumlu olan yazar Münevver Ayaşlı, babasının asker olması nedeni ile İmparatorluğun çeşitli bölgelerini gezmiştir.

Eğitimini Alman Okulu ve Fransa'da "College de France" ile "Şark Dilleri" okullarında tamamlamış Arapça ve Farsça'yı da özel derslerle öğrenmiştir.

Münevver Ayaşlı, 1947 yılında Gazeteciliğe başlamış ve ünlü şarkiyatçı Massignon'dan tasavvuf dersleri almıştır. Bir dizi romana da imza atan yazar 20 Ağustos 1999 yılında vefat etmiştir.Münevver Ayaşlı Kitapları
0 kişi
Münevver Ayaşlı’nın, ilk olarak 1984’te basılmış eseri olan Edep Yâ Hû Osmanlı sarayındaki âdet ve merasimler (Cuma selamlığı, dini bayramlar, cülûs törenleri, düğün ve sünnet merasimleri vs), sarayda...
%25 23,50 ₺ 17,63 ₺
0 kişi
"Osmanlı'yı da, Birinci Cihan Savaşı'nı da, Milli Mücadele'yi de, görmüş, Fransa'da Doğu Dilleri Okulu'nda okumuş, Padişah Abdülhamit'in Berlin Büyükelçisi Sadullah Paşa'nın gelini, Viyana Büyükelçisi...
%25 29,50 ₺ 22,13 ₺
0 kişi
“İstanbul, musikîsiyle, edebiyatıyla, güzel, sanatlarıyla, tasavvufu, güzel hayatı, leziz yemekleri, zarif insanları ve nükteleri ile bitip tükenmez... Fakat biz tükendik, üzüntüden, yeisten, ümitsizl...
%25 29,50 ₺ 22,13 ₺
0 kişi
"Görebilmek, duyabilmek ve bir devri rivayetiyle, dedikodusuyla nakletmek, işte tarihe ve tarihçiye en büyük hizmet. Tarihçi bu yazıları ayıklasın, istediklerini alsın, istemediklerini bıraksın" diyen...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti’nin çöküşü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna birebir tanıklık eden Münevver Ayaşlı’nın hatıralarıyla harmanladığı portre yazıları, tarih kitaplarının sayfalarında bulunamayacak det...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
%25 17,50 ₺ 13,13 ₺
Tükendi
0 kişi
ir dönem romanının ikinci halkası: Pertev Bey'in İki Kızı. İsmet İnönü yılları… İkinci Dünya Savaşı eşikte… Müzakereler, yasalar, tedbirler... Ankara eşrafının yükseliş dönemi… Sefahat içinde kendinde...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
0 kişi
Teşrinisani ve Ötesi, Osmanlı İmparatorluğunun son yüzyılının hikayesi. Sultan Mahmud-ı Adli'den başlayarak saltanatın ve ardından hilafetin ilgasına kadar uzanan hazin bir hikaye. Temel felsefesi 20....
%25 12,97 ₺ 9,73 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitap “nehir roman“ dediğimiz birbirinin devamı olarak kaleme alınmış üç kitaptan oluşuyor: “Pertev Bey'in Üç Kızı, Pertev Bey'in İki Kızı ve Pertev Bey'in Torunları“Hatırat yazarlığının ön...
%25 21,30 ₺ 15,98 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli okuyucu!... Bir subayın aileve macerası dolayısıyla büyük ve azametli devletimiz Osmanlının yıkılış sebeblerini kavramaya yarayan bu değerli roman, muhterem münevver ayaşlı hanımefendinin müd...
13,89 ₺
Tükendi
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Pertev Bey’in torunlarının hayat hikâyesi, kızlarınınki gibi geleneğe dönük değildi… Çünkü toplum Osmanlı kültüründen hızla uzaklaştıkça, cazibesini, karakterini, üslubunu velhasıl asliyetini kaybediy...
%25 16,20 ₺ 12,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli okuyucu!.. Bir subayın ailevi macerası dolayısıyla büyük ve azametli devletimiz Osmanlının yıkılış sebeblerini kavramaya yarayan bu değerli roman, muhterem münevver ayaşlı hanımefendinin müde...
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli okuyucu!.. Bir subayın ailevi macerası dolayısıyla büyük ve azametli devletimiz Osmanlının yıkılışı sebeblerini kavramaya yarayan bu değerli roman, muhterem Münevver Ayaşlı Hanımefendinin müd...
13,89 ₺