Murat Bardakçı

Murat Bardakçı Kimdir?

Murat Bardakçı 1955 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Dedesi siyasetçi Cemal Bardakçı, babası ise gazeteci İlhan Bardakçı’dır.

Osmanlı tarihi ve Türk Müziği üzerine uzmanlık kazanmış bir gazetecidir.

Murat Bardakçı Üniversite yıllarında ekonomi eğitimi görürken musiki eğitimi almaktaydı. Müzik ile uğraşan gazeteci Selahattin Tanur’dan müzik dersleri almıştır.

Murat Bardakçı'nın Edebi Yaşamı

Murat Bardakçı gazeteciliğe başlamadan önce müzik tarihi üzerinde yazılar yazdı. Bu dönemde Türk ve İslam müziği ile ilgili kitap ve geniş bir koleksiyon topladı. 

Gazeteciliğe başladıktan sonra çalışmaları daha çok Osmanlı ve İslam tarihi ile ilgili alanlarda oldu. Osmanlı yıkılış dönemine ağırlık veren Murat Bardakçı hala gazetelerde yazılarına devam etmektedir. 

Tarih alanında su götürmez bir başarısı bulunan gazeteci yazar Murat Bardakçı son kitabı Enver’de Enver Paşa’nın yaşamını konu almıştır. 
Murat Bardakçı Kitapları
0 kişi
Pan Yayıncılık'ın 25. Kuruluş Yılı Hatırası olarak Murat Bardakçı'nın zengin nota koleksiyonundan hazırlanan bir seçki. Hafız Post'tan, Itrî'den Münir Nureddin Selçuk'a kadar Türk müziğinin usta beste...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
İstanbul’da mütevazi bir ahşap evde başlayıp Hürriyet Kahramanlığı’na ve imparatorluğun en güçlü adamlığına uzanan ama ardından idam mahkûmluğuna ve sürgünlere kadar giden, 1922’de uzak diyarların har...
%35 42,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Akdeniz Bölgesi’nden, 1930’lu senelerde dört güçlü kadın sesi çıktı: Mısır’dan Ümmügülsüm, Fransa’dan Edith Piaf, Portekiz’den Amalia Rodrigues ve Türkiye’den Safiye Aylâ...Bu kitap bilinmeyen bir diy...
%35 29,63 ₺ 19,26 ₺
1 kişi
Biri kadın üçü çocuk 79 yolcu, altı adet at ve bir de otomobil ile 1919’un 16 Mayıs’ında öğleden sonra saat 16.30’da Galata Rıhtımı’ndan kalkan vapurun üç gün devam eden ve 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun...
%15 48,00 ₺ 40,80 ₺
0 kişi
Biri kadın üçü çocuk 79 yolcu, altı adet at ve bir de otomobil ile 1919’un 16 Mayıs’ında öğleden sonra saat 16.30’da Galata Rıhtımı’ndan kalkan vapurun üç gün devam eden ve 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun...
%15 198,00 ₺ 168,30 ₺
0 kişi
Sarıkamış Muharebeleri’nin Enver Paşa’dan sonra gelen ikinci ismi olan ve kendisi de Sarıkamış bozgununun hemen ardından can veren 3. Ordu Kumandanı Hafız Hakkı Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı’na girişi...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Mahmud Şevket Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun günlük tutmuş ve hayatı bir suikast ile noktalanmış tek sadrazamıdır.Paşa’nın 1913’te 4 ay 19 gün devam eden sadareti sırasında tuttuğu günlük, çökmek üze...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Akdeniz Bölgesi’nden, 1930’lu senelerde dört güçlü kadın sesi çıktı: Mısır’dan Ümmügülsüm, Fransa’dan Edith Piaf, Portekiz’den Amalia Rodrigues ve Türkiye’den Safiye Aylâ...Bu kitap bilinmeyen bir diy...
%35 60,19 ₺ 39,12 ₺
0 kişi
Her Kitabıyla Olay YaratanMurat Bardakçıdan Son Osmanlı SultanıNeslişah Sultan!Son padişah Sultan Vahideddin ile son halife Abdülmecid Efendi'nin torunu olan Neslişah Osmanoğlu, altı asırlık Osmanlı İ...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Enver Paşa, Birinci Dünya Savaşı’nda uğradığımız yenilginin ardından 1 Kasım 1918 gecesi Türkiye’den ayrılmasından 4 Ağustos 1922’de Pamir Dağları’nın eteklerinde can verişinden dokuz gün öncesine kad...
%35 53,70 ₺ 34,91 ₺
Tükendi
0 kişi
Refik Fersan’ın hatıraları, iki devrin romanıdır: Osmanlının son zamanlarıyla Cumhuriyet’in ilk yıllarının... Okuyucu, hatıralarda sadece geçmişin parlak musiki hayatını değil, can çekişen bir imparat...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
Tükendi
0 kişi
15. asır tarihçilerinden ve ilk Osmanlı tarihlerinden "Behcetü’t Tevârih" in yazarı Ahmed Oğlu Şükrullah, aynı zamanda Türkçe olarak kaleme alınmış ilk musiki risâlesinin de müellifidir. Karamanoğulla...
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Kadın, erkek ve çocuk, 155 kişiydiler... Osmanlı hanedanı bu 155 kişiden ibaretti ve 1924 Mart’ında, hepsi Türkiye dışına çıkartıldı... Ellerine ikişer bin İngiliz lirası ve bir yıllık ama dönüşü olma...
%30 47,00 ₺ 32,90 ₺
Tükendi
0 kişi
Vatan Haini Miydi?“...Facialara kalkan olamadım ise de, siper-i saika (paratoner) vazifesi gördüm...Bütün musibetleri üzerime çektim. Kendimi feda ederek vatanı kurtarmaya çalıştım. Dinine, devletine,...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İttihad ve Terakki liderlerinin özel arşivlerindeki yayınlanmamış belgeler ile Atatürk ve İnönü dönemlerinde Ermeni gayrimenkulleri konusunda alınmış bazı kararlar.
%35 31,48 ₺ 20,46 ₺
Tükendi
0 kişi
Twice a princess, twice exiled, Neslishah Sultan had an eventful life. When she was born in Istanbul in 1921, cannons were fired in the four corners of the Ottoman Empire, commemorative coins were iss...
%4 135,19 ₺ 129,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir tarihi metin yayını olan bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Cumhuriyet’in doğuşu ile ilgili belgeler yeralmaktadır.Bu belgeler arasında Birinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya ile imz...
%35 138,89 ₺ 90,28 ₺
Tükendi
0 kişi
Enver Paşa, Birinci Dünya Savaşı’nda uğradığımız yenilginin ardından 1 Kasım 1918 gecesi Türkiye’den ayrılmasından 4 Ağustos 1922’de Pamir Dağları’nın eteklerinde can verişinden dokuz gün öncesine kad...
%35 38,89 ₺ 25,28 ₺
Tükendi
0 kişi
Çok Konuşulan Ama Ortaya Çıkmayan Belgelerin Işığında Tarih Yeniden Yazılacak!..Bu kitap, Türkiye’de gündemin değişmez dertlerinden biri haline gelen 1915’teki Ermeni tehciri konusunda tehcirin mimarı...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺