Musa Yıldız

Musa Yıldız 20 Temmuz 1967 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun olmuştur. 

Yüksek lisans eğitimini hazırlamış olduğu teziyle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. 1994 yılında mezun olduğu okulda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2001 yılında Gazi Üniversitesinde önce yardımcı doçent sonrasında ise doçent ünvanını almıştır. Alanıyla ilgili yapmış olduğu araştırmaları çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. 
Musa Yıldız Kitapları
0 kişi
Bir ekip çalışmasıyla değişik kaynaklardan derlenen ve üzerinde birtakım değişiklikler yapılan hikâyeler, beş ayrı kitap olarak tasnif edilmiştir. Her hikâyenin sonunda, ilgili hikâyede geçen kelimele...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Bu eser, 1988 yılı Nobel edebiyat ödülüyle ün kazanan Mısırlı Edebiyatçı Necîb Mahfùz'un 1952 devriminden sonra kaleme aldığı sembolik romanlarının edebî eleştirisi niteliğindedir.Eleştirmenler, Necîb...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Niyazi-i Mısri’nin bugüne kadar ülkemizde araştırma konusu edilmemiş Büsiri’nin el-Kevakibu’d-Durriyye fi Medhi Hayri’l-Beriyye adlı Kaside-i Bürde (Bür'e) diye meşhur olan kasidesi üzerine Arapça ola...
%15 16,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Türk düşünce tarihinde Ali Kuşçu, Cihan Devleti hâlini alan İstanbul merkezli Osmanlı ülkesindeki “ilim=bilgi” üretim ve aktarımını, Fatih Sultan Mehmed’in himayesinde düzenleyen bir isim olarak bilin...
%15 24,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Ülkemizde Arapça öğretimi alanında kitap yazmanın bir boyutu da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavıyla ilintilidir. Bu anlamda var ola...
%20 54,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Günümüzde artık etkin bir okuma becerisini kazanma ihtiyacı tatışılmıyor; sadece bunun nasıl gerçekleştiği üzerinde duruluyor. Çünkü okumak, bilgi edinmenin biricik yolu... Çoğumuzun gözden kaçırdığı...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Niyazi MısriKaside-i Bürde Tesbi'iElif Yayınları
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Elinizde bulunan Arapça Yazılı Anlatım (Kompozisyon) adını verdiğimiz bu kitabın amacı; Ülkemizde Arapça öğreten kurumlarda öğrenciye Arapça kompozisyon yazma becerisini kazandırmaktadır. Kitap kırk d...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
1 kişi
Arap Dili alanının duayen hocalarından Prof.Dr. Azmi Yüksel’e öğrencileri tarafından vefa borcu olarak hazırlanmış bir çalışma Arapça okuma ve anlama becerisini geliştirmek isteyenlere özel yardımc...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Fıkralarla Arapça adlı bu kitabın yayınlanmasının amacı, insanları sadece güldürüp eğlendirmek değildir. Fıkralar bir dilin, en doğal ve yalın ifade biçimlerini yansıtmaktadır. Bu özellikleri ile keli...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Arapçanm öğretimi alanında hikayelerin katkısı oldukça önemlidir. Değişik kaynaklardan derlenen hikâyeler, beş ayrı kitap olarak tasnif edilmiştir. Her hikâyenin sonunda, o hikâyede geçen kelimeler ve...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Arapçanın öğretimine katkıda bulunmak üzere hazırladığımız Arapça Yazma ve Okumaya Giriş adlı bu kitap, alanında önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Burada "yazma" kelimesiyle yazılı anlatım...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Kitabın on dördüncü baskısı hazırlanırken tamamı baştan sona tekrar gözden geçirilmiş, gerekli düzeltmeler yapılmış, ayrıca hikaye sonlarına metinlerin daha iyi anlaşılmasını sağlaması için konuyla il...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Her biri modern Arap şiiri tarihinin farklı dönemlerine ışık tutmuş önemli şairlere ait şiirlerin çevirilerinden oluşan bu çalışma, üniversitelerin Arap dili ve Arap edebiyatı ile alakalı bölümlerinde...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Arapçanın öğretimi alanında hikâyelerin katkısı oldukça önemlidir. Değişik kaynaklardan derlenen hikâyeler, beş ayrı kitap olarak tasnif edilmiştir. Her hikâyenin sonunda, o hikâyede geçen kelimeler v...
%16 23,15 ₺ 19,45 ₺
Tükendi
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Arapça Çeviri Kılavuzu, Arapça-Türkçe her iki dile çeviri yapmak isteyen ve bu alanda uğraş verenlerle, başta üniversitelerimizin Arapça ana bilim dallarında okuyan öğrenciler olmak üzere, çeşitli örg...
%16 37,04 ₺ 31,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzde Arapçanın, uluslararası bir iletişim dili olarak öğrenilmesi ihtiyacı kendini hissettirmektir. Yeni sayılabilecek bir durum, Arapçanın temel becerilerinin öğretilmesi esnasında daha etkili t...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Arapçanın öğretimi alanında hikâyelerin katkısı oldukça önemlidir. Değişik kaynaklardan derlenen hikâyeler, beş ayrı kitap olarak tasnif edilmiştir. Her hikâyenin sonunda, o hikâyede geçen kelimeler v...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Önemi sadece sınavlarla sınırlı olmayan çeviri faaliyeti, ehemmiyeti hiç kuşkusuz günümüz global dünyasında her geçen gün daha da belirgin hal alan bir olgudur. Arapçanın gerek dünyada en çok kullanıl...
%20 47,00 ₺ 37,60 ₺