Mustafa Acar

Mustafa Acar 1965 yılında Karaman’da dünyaya gelmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 

Devlet İstatistik Enstitüsü ve Türkiye İş Bankasında görev yapmıştır. 1994 yılında YÖK bursu kazanarak yüksek lisans ve doktora için Amerika'ya giden yazar, burada  Purdue Üniversitesi İktisat Bölümünden 1996 yılında Yüksek Lisans, 2000 yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında 2004 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör unvanını almıştır.

2000-2011 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İktisat Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı gibi idari görevlerde bulunmuştur. Yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans ve sempozyumlarda sunulmuş bildirileri ve çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Mustafa Acar Kitapları
0 kişi
“Sahibini arayan madalya” misali Ortadoğu ve dünyada kendisine yeni bir rol arayan Türkiye'nin hiç gündeminden düşmeyen bazı ekonomik ve siyasi sorunlar vardır. Yüksek cari açık, enflasyon, yüksek fai...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
İnsanlar kelimeler ve kavramlarla düşünürler; düşüncelerini, dertlerini ve meramlarını kelimeler ve kavramlarla dile getirirler. Felsefe ve her biri zamanla felsefeden koparak bağımsız bir disiplin h...
%20 75,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Piyasa mı, devlet mi? Serbest ticaret mi, korumacılık mı? Serbest piyasa ahlâksız bir sistem midir? Krizlerin sorumlusu piyasanın başıboş bırakılması mıdır, yoksa hükümetlerin piyasaya keyfi müdahalel...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Küreselleşme bir özgürlük ve zenginlik rüyası mıdır? Yoksa bir eşitsizlik ve yoksulluk kâbusu mu? ABD’nin icat edip insanlığın başına musallat ettiği bir belâ mıdır?Her ülkenin katkıda bulunduğu, çeşi...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
%16 14,00 ₺ 11,76 ₺
0 kişi
Ahlak denilince, genel anlamda bireysel ve toplumsal davranış kuralları ve bu kuralları saptayan, inceleyen bilim anlaşılır. Ahlâki değerler, insanı insan yapan en önemli özellikler arasındadır. İman...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
15 Temmuz hiç şüphesiz Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biridir. O tarihte Türkiye hem hain bir darbe girişimine, hem de milletin tek yürek halinde darbeye direnişine sahne olmuştur. Bir ihaneti...
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
0 kişi
Tarım, nüfusun beslenmesi, gıda güvenliği ve gelir dağılımınıniyileştirilmesi gibi nedenlerle dünyanın hemen her yerinde özel muamele gören, korunup kollanan bir sektördür. Ayrıca tarım ülkemizde nüfu...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Ahlak denilince, genel anlamda bireysel ve toplumsal davranış kuralları ve bu kuralları saptayan, inceleyen bilim anlaşılır. Ahlâki değerler, insanı insan yapan en önemli özellikler arasındadır. İman...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Alanında ilk Türkçe sosyal bilimler sözlüğüSosyal bilimlere ait 3180 kavramİngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce kavram dizini
%15 23,15 ₺ 19,68 ₺
Tükendi
0 kişi
Alaylısından mekteplisine, sağcısından solcusuna, siyasetçisinden bürokratına, her devirde hemen herkesin ilgisini çeken, gündemden kolay kolay düşmeyen kimi iktisadi sorunlar vardır. Serbest ticaret...
%16 13,00 ₺ 10,92 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik macerası çok boyutlu, karmaşık ve ilginç bir maceradır. Konunun bir boyutu, Osmanlı'nın Avrupa karşısında güç kaybetmeye ve gerilemeye başladığı dönemlere kadar ge...
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarım çeşitli nedenlerle dünyanın her yerinde özel olarak korunan bir sektördür. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan bütün ülkeler şu veya bu oranda tarım sektörünü dış rekabete karşı korumakta, ba...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünyada Tarım : AB ,ABD, ve diğer ülkelerde tarım ve tarımsal destek politikaları Tarımsal Desteklerin Geleceği : DTÖ çok taraflı ticaret müzakerelerinde tarımTürkiye' de Tarım : Toprak, Su, Üretim,...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺