Mustafa AvcıMustafa Avcı, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Anayasa ile İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukukunun Temel Kanunları, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Kamu Hukuku Soru Bankası, Osmanlı Ceza Hukuku 1 - Genel Hükümler, Osmanlı Ceza Hukuku 2 - Özel Hükümler, Osmanlı Devleti’nde Eğitim Hukuk ve Modernleşme olarak sayılabilir.

Mustafa Avcı kitapları; Adalet Yayınevi, Adalet Yayınevi - Ders Kitapları, Ark Kitapları, Atlas Akademi, Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar, Yetkin Hukuk Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Mustafa Avcı tarafından yazılan son kitap "Osmanlı Ceza Hukuku 2 - Özel Hükümler", Adalet Yayınevi - Ders Kitapları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Mustafa Avcı Kitapları
0 kişi
Karanlık çökünce sokaklarınaGaripler çekilir park banklarınaUfuklara bakar dolar gözleriKadere isyandır en son sözleriBu nasıl meyhane, bu nasıl şarap?Bu nasıl İstanbul, bu nasıl Ya Rabb?
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
İnsanın yaşama ve vücut bütünlüğü hakkından sonra en önemli değeri olan özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelen hapis konusu, gerek hukuk tarihimiz, gerekse modern hukuk araştırmalarında şimdiye kada...
%8 72,00 ₺ 66,24 ₺
0 kişi
Son zamanlarda yükseköğretim alanını düzenleyen Kanun ve ikincil mevzuatta önemli değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin 14/01/2015 gün ve E:2014/100, K:2015/6 sayılı kararı ile,...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
0 kişi
Çalışmarnızda hukuk uyuşmazlıklarinda arabuluculuğa ilişkin mevzuat hükümleri özgün bir tasniflemeye tabi tutulmuştur. Bu tasnifleme yapılırken, hiyerarşik düzenden ziyade en çok ihtiyaç duyulacak vey...
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
0 kişi
Hukuk tarihinin konusu hukuk tarihinin amacı hukuk tarihinin önemi türk adı türkiye ifadesi devletin yapısı ve işleyişi ilk müslüman türk devletleri islam hukukunun kaynakları osmanlıda örfi hukuk isl...
%10 67,00 ₺ 60,30 ₺
0 kişi
Hukuk tarihimizde ceza hukuku genel hükümlerle ilgili kitapların yazılmasına suç teorisiyle ilgili hükümlerin ilk olarak yer aldığı 1858 Osmanlı Ceza Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra başlanmıştır...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Dış ticaret işlemleri muhasebesi adıyla sunulan bu kitap yardımcı ders kitabı olarak hazırlanmış ve şunlar amaçlanmıştır; Türk dış ticaret rejimi, dış ticarette kullanılan belgeler ve kambiyo mevzuat...
%5 28,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
Çalışmada, Devlet Denetleme Kurulu’nun hazırlamış olduğu rapordaki bilgi ve görüşler de değerlendirilmek suretiyle özellikle idare hukuku açısından kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişk...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Her Devlet, kendi personel rejimindeki farklılığa bağlı olarak memurlar ve diğer kamu görevlilerinde arayacağı nitelikler konusunda değişik düzenlemeler yapmakla birlikte, genel olarak görülen ortak d...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Kitabın ikinci basısı üzerinden dört yıldan fazla süre geçti. Doktora programlarında yardımcı ders kitabı olarak yararlanılan kitabın mevcudu kalmadı. Öğrenciler yeni bası yapılmasını istediler, dostl...
%10 95,00 ₺ 85,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Hukuk tarihinin konusu hukuk tarihinin amacı hukuk tarihinin önemi türk adı türkiye ifadesi devletin yapısı ve işleyişi ilk müslüman türk devletleri islam hukukunun kaynakları osmanlıda örfi hukuk isl...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Kamu hukukunun bir dalı olan idare hukukuna ilişkin kanunların toplu olarak yer aldığı çalışmaların çok olmadığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca özellikle idari yargı alanında başta kanun yolları olmak...
%8 55,00 ₺ 50,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, dünya tarihinde çok büyük bir yeri olan Osmanlı Devleti’nde eğitim, hukuk ve modernleşme konularını ele almaktadır. Çalışmanın eğitim ve modernleşme kısmına sosyoloji, hukuk kısmına ise huku...
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Kamu hukukunun bir dalı olan idare hukukuna ilişkin kanunların toplu olarak yer aldığı çalışmaların çok olmadığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca özellikle idari yargı alanında başta kanun yolları olmak...
%8 55,00 ₺ 50,60 ₺
Tükendi
0 kişi
İdarî Yargıda 1982 yılında yapılan değişikliklerden sonra özellikle 6545 sayılı Kanun ile en köklü değişikliklerin yapıldığı belirtilebilir. Bu Kanun ile idarî yargıda istinaf sistemi oluşturulmuş ve...
37,04 ₺