Mustafa E. ErkalMustafa E. Erkal, Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Araştırma - İnceleme, Avrupa Birliği kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü, Anılar ve Değerlendirmeler, Etnik Tuzak Kimlik ve Açılımlar, Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, Merkez Binanın Penceresinden, Sosyoloji (Toplumbilimi) olarak sayılabilir.

Mustafa E. Erkal kitapları; Der Yayınları, Derin Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Mustafa E. Erkal tarafından yazılan son kitap "Sosyoloji (Toplumbilimi)", Der Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Mustafa E. Erkal Kitapları
0 kişi
Hızlı sosyal değişmelerin ortaya çıktığı dönemlerde kavramlar konusu ön plana çıkmakta ve bunların net bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Sosyolojinin alanına giren diğer sosyal bilimler ile de ya...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Merkez Binanın Penceresinden isimli bu kitapta dünden bugüne ülkemiz politik süreci ve 2000’li yıllarda Türkiye’nin değişik sorunları ele alınmaya çalışılmıştır. Elinizdeki çalışma ayrıca okumayı zevk...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Vatandaşlığı, milli kimliği doğrudan veya dolaylı reddetmek etnik ırkçılıktır. Türkiye'nin önü, bize yabancı olan etnik ırkçılık, farklılıkların kutsallaştırılması ve etnik fitne ile kesilmek istenmek...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Yıllar birbirini kovalarken anıların kaleme alınması genelde ihmal edilir. Biz bu kitapla film şeridini yıllar önceye çevirerek, günü bugüne bağlayarak bu günün sorunlarını yorumlamaya çalıştık. Geç k...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Yeni Anayasa tramvayı ile Yeni Türkiye kumpasına kitlenen bir ülke...Çok ortaklı, milli kimliksiz, federal bir yapıya, demokratik parlementer sistem yerine, tek adam egemenliğine merak sarmış bazı yön...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Kitap esasta genel sosyolojinin sahasına giren başlıkları ihtiva etmekte ise de, özellikle ikinci bölümde çeşitli başlıklarla sosyal yapı ve değişme özelliklerimize de yer vermiş bulunuyoruz. Bunun ya...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺
Tükendi
%5 32,41 ₺ 30,79 ₺
Tükendi
0 kişi
Küreselleşme uzun süre akademik bir lüks ve tartışma konusu zannedilmiştir. Ne zaman ki, Türkiye için kırılma noktaları Kıbrıs, Irak’ın yeniden yapılandırılması ve yeni dünya düzensizliği olarak ortay...
%20 12,96 ₺ 10,37 ₺
Tükendi
0 kişi
Merkez Binanın Penceresinden isimli bu kitapta dünden bugüne ülkemiz politik süreci ve 2000’li yıllarda Türkiye’nin değişik sorunları ele alınmaya çalışılmıştır. Elinizdeki çalışma ayrıca okumayı zevk...
%20 12,96 ₺ 10,37 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünyanın çivisi yerinden çıkmış, taşlar yerinden oynamıştır. Bu küresel karmaşa ortamında haritalar bile değiştirilmeye çalışılmaktadır. Dünyaya yeni bir düzen verilmeye uğraşıldığı bir ortamda; iki k...
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Spor ve beden eğitimi kendi içinde sosyal ilişkiler ve teşkilatlar ağı içinde örülmüş bir bütündür. Bu bütün incelenirken onu kapsayan daha geniş bir bütün olan toplum gözden uzak tutulmamalıdır. Bu v...
%5 18,52 ₺ 17,59 ₺
Tükendi
0 kişi
Hızlı sosyal değişmelerin ortaya çıktığı dönemlerde kavramlar konusu ön plana çıkmakta ve bunların net bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Sosyolojinin alanına giren diğer sosyal bilimler ile de ya...
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Merkez Binanın Penceresinden isimli bu kitapta dünden bugüne ülkemiz politik süreci ve 2000’li yıllarda Türkiye’nin değişik sorunları ele alınmaya çalışılmıştır. Elinizdeki çalışma ayrıca okumayı zevk...
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Merkez Binanın Penceresinden isimli bu kitapta dünden bugüne ülkemiz politik süreci ve 2000’li yıllarda Türkiye’nin değişik sorunları ele alınmaya çalışılmıştır. Elinizdeki çalışma ayrıca okumayı zevk...
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺