Mustafa Ergün

Mustafa Ergün 1950 yılında Afyon'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Pedagoji Kürsüsünde 1975 yılında yüksek lisans, 1978 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yapmıştır. Akademik, Araştırma - İnceleme, Diğer kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Mustafa Ergün Kitapları
0 kişi
Bu kitabın yazılmasında ilham kaynağı; çağdaş öğretim model, yaklaşım, yöntem ve teknikleri ile bunların uygulamaları konusunda kendisini geliştirme çabasında olan öğretmen adaylarımız ve öğretmenleri...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Tarihin her döneminde güçlü toplumlar güçlü kişilerden oluşmuştur. Toplumdaki değersiz (değerleri olmayan) kişiler de toplumdaki bozulma ve çürümenin virüsleri gibi olmuştur. Tarihin akışında toplumla...
%10 47,00 ₺ 42,30 ₺
0 kişi
Fen bilimleri öğretiminde yeni yaklaşımlar özellikle son yıllarda alan eğitiminde büyük ilerleme içerisinde olan ülkemizde hem öğretmen hem de öğretmen adaylarının ilgisini çekmektedir. Bu ihtiyacı ka...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Eğitim Felsefesi" adlı bu kitap, eğitim fakültelerinde aynı adla anlatılan bir dersin notlarına dayanmaktadır. Felsefe, tarihin üzerine yüklediği bütün spekülasyonları atmış ve artık her bilim alanınd...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Kendi tarihimizi bilinçli olarak öğrenmek ve Ortadoğu halkları ve devletleri hakkında sağlıklı ve doğru politikalar gerçekleştirmek istiyorsak, bu bölgenin tarihini çok iyi öğrenmemiz gerekmektedir.Bu...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Medeniyetler birbirlerinden farklı insan ve kültürlerin ortak çalışmasından doğar. Şimdi eğitimle bütün dünyayı standartlaştırmaya çalışıyoruz. Eğitim; çocuklarda ve gençlerde evrensel akıl ve karakte...
%10 69,00 ₺ 62,10 ₺
0 kişi
Felsefe, matematik gibi insan zihninin ana motorlarından biridir; bu çalışmazsa veya kötü ya da yanlış çalışırsa insan eleştirel düşünemez ve sağlıklı kararlar veremez. Ancak nedense matematik ve fels...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Eğitim Bilimine Giriş kitabı,YÖK’ün eğitim fakültelerinin programlarında yaptığı değişiklikler doğrultusunda yeni konulan Eğitim Bilimine Giriş dersine yönelik hazırlanmış kapsamlı bir kaynaktır. Türk...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
Tükendi
0 kişi
İslâm inancına göre yüce Allah, Âdem’i yarattıktan sonra ona öğretmenlik yaptı, onu bilgilendirdi. Âdem’e verilen bilgi, zamanın ve mekânın bilgisi idi. Bütün zamanların ve bütün mekânların, evrenleri...
%10 43,00 ₺ 38,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Modern eğitimin doğuşu 1500’lerden başlayan bir süreçtir. önceleri Avrupa Kıtası’nda ve Kuzey Amerika’da ana karakteristikleriyle ortaya çıktı ve oradan dünyanın her yerine dağıldı. Bu dönemde eğitim...
%10 57,00 ₺ 51,30 ₺