Mustafa Kara

Porf. Dr. Mustafa Kara, 1951 yılında Rize, Güneyce'de dünyaya gelmiştir. 1960 yılında Güneyce ilk okulu, 1974 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olmuştur.

Mustafa Kara, Şebinkarahisar ve İspir Lisesinde öğretenlik yapmış, 1977 yılında Bursa Yüksek İslam Enstitüsü Tasavvuf Tarihi asistanı olmuştur.

Yazar doktorasını 1983 yılında "İbn Teymiye'ye Göre İbn Arabi" konulu tezi ile tamamlamış, 1989 yılında doçent, 1994 yılında da profesör olmuştur.Mustafa Kara Kitapları
0 kişi
“Allah’ın ilk yarattığı şey akıldır yani kalem.” İbn Arabîİnsan ağaç ve kitap. İnsan ağaç ilişkisinin sürekli olduğunu anlatmak için şöyle derler: Beşik de ağaçtan tabut da. Fakat biz şimdilik bu konu...
%18 30,00 ₺ 24,60 ₺
0 kişi
“Büyükler, peygamberlerden sonra Allah’ın bizim için açtığı lütuf kapılarıdır. Onların yaydığı ışık sadece bir şehir, bir ülke ve bir dönem için değildir. Tıpkı peygamberler gibi bütün insanlık âlemi...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Bilindiği gibi Osmanlı zihniyetini oluşturan “atardamar”lardan biri de severiz, sevmeyiz tasavvuf kültürüdür. Maksadımız Tanzimat ve Cumhuriyet döneminde bu damarda cevelân eden “kan” hakkında biraz b...
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Dergah, asitane, ribat, zaviye, hankah gibi isimlerle de anılan tekkeler, tasavvuf hareketinin müesseseleri olarak ele alınmalıdır. Diğer İslam’ı ilimlere göre medrese ne ise tasavvufa göre tekke de o...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Hem bir yaşama biçimi, hem de bir bilgi edinme yolu olarak tasavvufun İslam kültüründe çok etkin ve yaygın bir yere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. 1918 yılında sırf İstanbul’da faaliyette bulunan...
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
0 kişi
Selefî hareketin “Seyhu'l-Islâm”i Ibn Teymiye ve tasavvuf yolunun “Seyhu'l-Ekber”i Ibn Arabî... Tarih boyunca pek çok ayrismaya ve hatta savaslara neden olan tartismalarin iki kutbu... Tasavvuf tarihi...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
"Son kırk yılda yazılan ve değişik yerlerde yayınlanan makale, tebliğ ve incelemeleri bir araya getiren projenin üçüncü halkası ile huzurunuzdayız.Birincisi Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, ikincis...
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺
0 kişi
"Devamlı hasret olan vecd ile, niha-î vuslat hali yaşatan huzur, acaba birbirinin zıddı haller midir? Görünüşte öyle olmakla beraber, hakikatte vecd ile huzur, birbirine zıt ve aykırı davranışlar deği...
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺
1 kişi
"Benim yetişme tarzım rasyonalisttir. Hukuki çalışma ve incelemeler bana, inandırıcı bir şekilde tarif ve ispat edilemeyen her şeyi reddettirmiştir. Muhakkak ki, ben namaz, oruç vesaire gibi Islami va...
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺
0 kişi
Toplum içinde insanlar var olmak için amansız bir yarış içinde. Helal ve haramın daha çok birbirine karıştığı güçlünün güçsüzü ezdiği "global dünya" nın hayatı içindeyiz. Yemek alışkanlıklarımıza aile...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Ahlak, insanlık tarihi boyunca daima var olagelmiş bir değerdir. Ahlakın bir fitri, diğeri de sonradan kazanılan olmak üzere iki boyutu vardır. İşte bu kitapta, bireyin fitri olan güzel ahlâkını koru...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Niçin böyle dağıldık, niçin perişan olduk?Uzak gurbet ellerde, ele güne yem oldukİlahi aşktan uzak, eridik tuz-buz oldukDirenç göstermek varken, havalandık toz oldukKulluğu yapamadık, düşman için koz...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Ahlak, hep sahip olunması istenilen ve sahip olanın övüldüğü mükemmel bir özelliktir. Yüce Allah, Hz. Peygamber (sav)'i "Sen çok üstün bir ahlak üzeresin" buyurarak övmüş; Hz. Peygamber (sav) de "Ben...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah tarafından son peygamber Hz. Muhammed (sav)'e hayat sahibi insanları uyarması için indirilmiş ilahi bir mesajdır. O, akıl sahibi insanlar tarafından kolayca okunup anlaşılsı...
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Anadolu´da siyasi ve sosyal ortam güçlü bir yapı kazandıktan sonra özellikle Horasan, Maveraünnehr, Harizm, Azerbeycan ve Irak bölgesinden göç dalgalarıyla muhtelif cereyanlar bu topraklara gelmeye ba...
%10 5,00 ₺ 4,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, Kur’ân ve Sünnet ekseninde bir hitâbet anlayışının nasıl olması gerektiğini tartışan bir çalışmadır. Zira hitâbet, muhatabı ikna etmek amacıyla gerçekleştirilen her türlü iletişim faaliyetid...
%28 19,00 ₺ 13,68 ₺
0 kişi
Kur'an kıssalan, Insanların geçmişten ibret almalannt tevhid ekseninde imanlı ve ahlaklı bir hayat yaşamalannı ve mahşer günündeki büyük kurtul, ermelerini sağlamak amacıyla, Hz. Muhammedden (s) öncek...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Din hizmetleri insanlık tarihiyle yaşıt bir uğraş.. Zira ilk insan, aynı zamanda ilk peygamberdir ve onun Islâm, tebliğ ederken ve dinin emirlerini nasıl yerine getireceklerini insanlara öğretirken ya...
%28 19,50 ₺ 14,04 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam kültür ve medeniyet tarihinin ana alanlarından bir olan Tasavvuf tarihi ile ilgili araştırmalar yeni ise de bu kültürün unsurlarını bize aktaran kaynak eserlerin kaleme alınması çok eskidir. İsl...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Son iki asırda Müslüman toplumların düşünür ve yöneticileri batı karşısında yaşadıkları açmazlar ve ikilimlerde, kah teslimiyeti, kah sertliği (fikirde ‘kökdendincilik’, eylemde şiddet) , kah da sente...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺