Mustafa Koç

Mustafa Koç 1969 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir.  İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuş ve yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Türk dili tarihi ve metin neşri üzerine yoğunlaşan yazar, hala Bilecik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Mustafa Koç Kitapları
0 kişi
Sosyal beceri davranışları bireylerin yaşamları boyunca kişisel becerileri, kişiler arası becerileri, eğitim ortamları ya da iş yaşamlarındaki başarıları açısından kritik öneme sahiptir. Sosyal beceri...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Karşılıklı konuşmak, insanlarla tanışmak, toplu ortamlarda yemek yemek ya da başkalarının önünde bir eylemi gerçekleştirmek (kendini ifade etmek, tanıtım yapmak, ders anlatmak, canlı yayına katılmak v...
%8 15,00 ₺ 13,80 ₺
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İnsanın kendisini ve diğer insanları anlaması için okumaya, gözlem yapmaya, araştırmaya, paylaşmaya ve bunların yanında yazmaya da ihtiyacı vardır. Yazmak hem bir ihtiyaç hem de bir sorumluluktur. Yaz...
13,00 ₺
0 kişi
This book is an attempt to enable discussions regarding the place, the role, the functions and the contribution of spiritual counselling and care services in family and couple counselling, combating a...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Kendine özgü kural, ilke ve varsayımları ile problem odaklı yaklaşımlardan ayrılan “Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma”; sahip olduğu yeni bakış açısı ve teknikleriyle özellikle son yirmi yıl...
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Bu kitap daha önce üç cildi yayınlanan Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları serisinin son kitabıdır. Daha öncekilerde olduğu gibi bu kitapta yer alan programlar ...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Eğitim sürecinin önemli ve ayrılmaz bir boyutunu oluşturan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, öğrencilerin rehberlik gereksinimlerini karşılamayı, onların kişisel gelişimlerini ve kendilerini...
%10 41,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Bu kitap, çağdaş insanın öğrenme- öğretme süreçlerinin donanımlı hale getirilmesinde, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme disiplininin, modern okullaşmanın önkoşulu olarak nitelendirilmesi ge...
%8 18,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, zor durumda kalan ve anlam arayışına giren bireylerin kaybettikleri anlamı ve kontrolü kazanma süreçlerinin dini ve manevi referanslarla desteklenmesidir. Daha özelde...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Öğretmen yetiştirmede formasyon dersleri arasında yer alan "Eğitim Psikolojisi" dersi bu alanın temel derslerinden birisidir. Hiçbir öğrencinin harcanma lüksünün olmadığı günümüzde, Eğitim Psikolojisi...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Bu eser, yapma dil, kusursuz dil, ortak dil ve kaynak dil çalışmalarının bilinen ilk müşahhas örneğidir. 16. yüzyılda kaleme alınan Bâleybelen (Muhyî’nin Dili/Lisânü’l-Muhyî) Doğu dillerinin (Türkçe,...
%28 77,00 ₺ 55,44 ₺
0 kişi
Bilgi engin bir denizdir ve bu kitap size bu denizde yol alan mütevazi bir gemi olacaktır mavi yolculukta… Bir öğretmen, bir anne, bir baba, psikolojiyle ilgilenen bir birey, bir yönetici, bir mühendi...
%32 15,00 ₺ 10,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Adi dillerde ve gönüllerde efsaneleşen Karapençe'nin savaş meydanlarında olduğu gibi, intikam alırken de kendine özgü kişiliği sizleri gerçekten büyüleyecektir.
%25 10,19 ₺ 7,64 ₺
Tükendi
1 kişi
"Şükrü Erbaş'ın şiiri, zamanın ruhunun birey ve toplum üzerine tahakkümüne karşı direniştir. Onun şiirinin dokusunda, halk şiirinin derin köklerini ve yaşayan gölgesini bulabildiğimiz gibi modern şiir...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarım sorunu ve gıda güvencesi konularında Türkiye'de mevcut bölük pörçük yazının fersah fersah ötesine geçen bu yapıt kuramsal zenginliği, ampirik veri çeşitliliği ve yazarının açık ve seçik anlatımı...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Sesin ince bir tığ gibi kalsa kötü bir oyada.Söz dağılsa pencereden sokağa, insan suretine, ya da bir apartman boşluğuna dolsa sesimiz.
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Din psikoloğu Dr. Mustafa Koç’un bu hacimli çalışması, Türkiye’de yeni bir alan olan pastoral danışmanlık çalışmalarında Müslüman-Türk Diasporası örneği üzerinden bize maneviyata duyarlı bir terapinin...
%23 37,04 ₺ 28,52 ₺