Mustafa Köylü

Mustafa Köylü 1962 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 

Mezun olduğun fakültede Din Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1989 yılında hazırlamış olduğu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1993 yılında doktora eğitimi için Amerika'ya gönderilmiş ve hazırlamış olduğu teziyle eğitimini tamamlamıştır.

1997 yılında Türkiye'ye dönen yazar 1998 yılında yardımcı doçent olmuş ve sonrasında doçent ünvanını almıştır. 2002 yılında Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde hazırlamış olduğu teziyle ikinci doktorasını yapmıştır. Mustafa Köylü'nün yazmış olduğu makaleleri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. 
Mustafa Köylü Kitapları
0 kişi
Dini danışmanlık, geleneksel teolojik birikimimizin insana doğru doğru gelişiminin ilk adımıdır. Din, insan içindir ve insana yardım imkanı sağladığı ölçüde işlevseldir. İnsana, hayatında karşılaştığı...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Üniversitelerimizde, Din Eğitimi Anabilim Dalı'nın doğuşundan bu yana, öğrencilerimize yönelik kapsamlı bir din eğitimi ders kitabı ortaya konamamıştır. Her meslektaşımız, daha çok kendi çalışmaları d...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Psiko-Sosyal Açıdan Dini İletişim Ankara Okulu Yayınları
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Bir bütün olarak insanlık son yüzyılda, demokrasi, liberalizm, sosyalizm ve kapitalizm gibi pek çok siyasal düşünce ve harekete tanıklık etmiş, ancak muhteşem fikirlerine rağmen, bu hareketlerden hiçb...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Çocuğun biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimi kadar, inanç gelişimi ve buna bağlı olarak verilecek dini eğitimi de son derece önemlidir. Bu açıdan çocukluk dönemi din eğitiminde izlenecek yöntemler...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
Ahlak, hep sahip olunması istenilen ve sahip olanın övüldüğü mükemmel bir özelliktir. Yüce Allah, Hz. Peygamber (sav)'i "Sen çok üstün bir ahlak üzeresin" buyurarak övmüş; Hz. Peygamber (sav) de "Ben...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Her ne kadar günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle tüm dünya ülkelerinde dine karşı bir ilgi azalıyormuş gibi görünse de özellikle 11 Eylül olayından sonra din yine uluslararası arenada en önemli akt...
%8 32,00 ₺ 29,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap , 3 ana bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde , İslam eğitiminin teorik temelleri ele alınmıştır.İkinci bölümde , İslam eğitim kurumları incelenmiştir.Üçüncü bölümde ise İslam eğitim geleneği...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Son zamanlarda ülkemizde, gerek çocukluk ve gençlik, gerekse yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine ilişkin ilmi ve akademik düzeyde güzel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Ancak bu tür çalışmalarda,...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Büyük oranda kapitalizmin bir diyasporası olarak düşünülen küreselleşme sürecinde, dünyada çok sınırlı sayıdaki insan bolluk ve refah içinde yaşarken, dünya nüfusunun önemli bir kesimi en temel insani...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Şimdiye kadar yetişkinlerin din eğitimi ihmal mi edilmiştir. Elbette onlara da din eğitimi veriliyordu. Nasıl ki insanoğlu daha kendisini tanımadan uzayı, denizleri, okyanusları ve diğer canlı ve cans...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Geçmişten günümüze din, insanoğlunun sürekli ilgilendiği temel konulardan birisi olmuştur. Bu olgu günümüzde de çeşitli boyutlarda devam etmektedir. Hatta geçmişte birbirlerini düşman olarak kabul ede...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Yıllar sonra bugün, İlahiyat Fakültesi programlarına, Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri isimli bir ders konarak, bu alanda görev yapacak olan din görevlilerinin toplumsal talepleri karşılayabilecek b...
%28 22,50 ₺ 16,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Son birkaç asırdır tüm dünya ülkelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde hem nitelik hem de nicelik açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir gerçektir. Belki insanlık bir bütün olarak dünya tarih...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Müslümanlar İslâm’ın ilk günlerinden itibaren Kur’an ve Hz.Peygamberin rehberliğinde eğitim faaliyetlerine başlamışlar, günümüze kadar da her şart ve zeminde bu faaliyeti kesintisiz devam ettirmişlerd...
%32 60,00 ₺ 40,80 ₺