Mustafa Köylü

Mustafa Köylü 1962 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 

Mezun olduğun fakültede Din Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1989 yılında hazırlamış olduğu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1993 yılında doktora eğitimi için Amerika'ya gönderilmiş ve hazırlamış olduğu teziyle eğitimini tamamlamıştır.

1997 yılında Türkiye'ye dönen yazar 1998 yılında yardımcı doçent olmuş ve sonrasında doçent ünvanını almıştır. 2002 yılında Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde hazırlamış olduğu teziyle ikinci doktorasını yapmıştır. Mustafa Köylü'nün yazmış olduğu makaleleri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. 
Mustafa Köylü Kitapları
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
%25 24,50 ₺ 18,38 ₺
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Son zamanlarda ülkemizde, gerek çocukluk ve gençlik, gerekse yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine ilişkin ilmi ve akademik düzeyde güzel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Ancak bu tür çalışmalarda,...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
%32 55,00 ₺ 37,40 ₺
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Büyük oranda kapitalizmin bir diyasporası olarak düşünülen küreselleşme sürecinde, dünyada çok sınırlı sayıdaki insan bolluk ve refah içinde yaşarken, dünya nüfusunun önemli bir kesimi en temel insani...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Geçmişten günümüze din, insanoğlunun sürekli ilgilendiği temel konulardan birisi olmuştur. Bu olgu günümüzde de çeşitli boyutlarda devam etmektedir. Hatta geçmişte birbirlerini düşman olarak kabul ede...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Yıllar sonra bugün, İlahiyat Fakültesi programlarına, Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri isimli bir ders konarak, bu alanda görev yapacak olan din görevlilerinin toplumsal talepleri karşılayabilecek b...
%28 22,50 ₺ 16,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Son birkaç asırdır tüm dünya ülkelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde hem nitelik hem de nicelik açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir gerçektir. Belki insanlık bir bütün olarak dünya tarih...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺