Mustafa Özdamar

Mustafa Özdamar 1946 yılında Konya Güneysınır'da dünyaya geldi. Konya ve Ankara İmam Hatip Liselerinde okudu. Erzurum Yüksek İslam Enstitüsününde iki yıl din ve dünya kültürü alanında eğitim aldı. 

Mustafa Özdamar  Milli Gazete'de köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde araştırma ve deneme yazıları yazdı. Seyir Defterinde kendi hayatını kaleme aldı. 

Mustafa Özdamar Kitapları
0 kişi
Evliyalar arasında Tâcül Ârifin (Ariflerin Tâcı), Ümmül Hayr (Hayrın Anası) diye anılan Rabiatül Adeviyye(öl.Miladi 752-Kudüs) hazretlerinin sırlar bahçesine kandil tutan bu kitab; Sizi salt kafanızda...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Rahmânî cezbeler içerisinde sâde ve sereserpe konuşan Harputlu Kemâl Efendi’yi doğru anlamak hem çok kolay, hem de çok çok zordur. Üstad Necib Fazıl’a göre anlamak diye bir şey yok zâten, anlar gibi o...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Artılar eksiler mücadelesinde her şeye bir çözüm bulan vekar sultanı.”Kâl’den ziyade hâl sohbetleriyle tanınan Abdülhay Öztoprak Efendi (1886-1961) yirminci yüzyılın büyük irfan ocaklarından biridir.A...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Ana kaynaklardan derlenip toparlanan bu kitab, Ramazanoğlu Mahmud Sami efendi(doğ.Adana 1892/öl.Medine 1984) hazretleri’nin İlim irfan hayatına kapı aralayan bir dosya niteliği,taşıyor. Bu dosyada çok...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
İmam Hatip Okulları’nın bânisi, bu güzide ilim-irfan ocaklarının maddî manevî rehberi veson devrin en mümtaz ilim adamlarından biri olarak bilinen Mahmud Celâleddin Ökten,“CELÂL HOCA” lakabıyla tanına...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Ladikli Ahmed Ağa (1888-1969) Ümmî bir insan. Okuması yazması yok; ama, zaman ve mekân duvarını aşan,bilginin ötelerine ulaşan bir “ğayb adamı”İslâm tasavvuf litaratüründe “gayb ricâlî” diye geçen, iş...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Cezbe, adı üstünde, çekme, cezbetme, celbetme anlamına geliyor. Meczub da, çekilen, cezb edilen, demek oluyor. Yüce Allah, bazı kullarını, rahmaniyeti harmanlarında evirip çevirerek, savurup kavurarak...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Asıl adı (Mehmed Abdülkâdir Keçeoğlu 1887-1962) Yaman Dede Kayserinin Talas ilçesinde dünyaya gelmiştir.Aslen gayr-i Müslim bir ailenin ferdi iken bilahere fıtratında zaten var olan İslâmiyetle müşerr...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Ahmed Gazali ve Tevhidde TecridKırk Kandil Yayınları
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
İsmail Maşuki hazretlerinin halefi olan Ahmed Sarban hazretleri(öl.1545), Bayrami Melamilerin en parlak Kutub yıldızlarındandır. Ruhaniyetine selam, himmeti hazır olsun. Tekirdağ Hayraboluda medfundur...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Kültür ve edebiyat hayatımızda Asitâne, Dergâh, Hanikâh,Kalenderhâne, Ribat, Tekke ve Zâviye adları altında insâniyete İslâmiyet hizmeti sunmuş eğitim kurumlarımızın pek çoğu tarihe karıştı, maalesef....
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
1368’lerde Buharada bu dünyaya gelen, 1430’da Bursada, öte dünyaya giden Emir Sultan hazretleri, geçimini çömlekçilikle kazanan bir ailenin çocuğudur. Babasının adı Emir Külâldir. Emir Külâlin asıl ad...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Çok bilen, sağlam bilen ve bildiklerini hayata geçirerek onları hem kendileri, hem de daha ziyade başkaları için en yararlı biçimde değerlendiren 20. yüzyıl bilgileri arasında yer alan Gönenli Hoca (1...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ MuhammedSize sizin içinizden üstünüze titreyen azîz bir peygamber geldi. Zorlanmanız ona ağır geliyor; sizi üzen şeyle...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Hadim-ül Kur’an Üstaz Süleyman Hilmi Tunahan Kırk Kandil Yayınları
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Kişiliğin gelişimi için sağlıklı duygular, sağlıklı düşünceler herkes için çok büyük önem ve öncelik taşır.İnsan bu vazgeçilmez erdemi akl-ı selîm + kalb-i selîm + zevk-i selîm ve tavr-ı selîm sâhible...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
HasbahçeKırk Kandil Yayınları
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Asirlik ömrü hep tarih arastirmalari ve tarih yagmacilariyla mücâdele ile geçen Ibrâhim Hakki Konyali ve konyali kütüphânesi Yazmalar Katalogu...Yâ Selâm!..
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Türk Tasavvuf tarihinde oğlan Şeyh diye anılan ve ikiside Bayrami melamilerinden olan iki zat vardır: İlki, Pir Ali Aksarayi’nin oğlu İsmail Maşuki (öl.1528): ikincisi, Tab Tab Ali Şah Sultan’ın torun...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Veysel Karânî Hazretlerinin hayatı aşk ötesi bir Rahmânî cezbe destanıdır. Destanlarda ilim bilim mantığı aranmaz. Rahmânî râyiha devam ediyor! Veysel Karânî Hazretlerinden yayılan Rahmânî râyihalarda...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺