Mustafa Öztürk

Mustafa Öztürk, 1965 yılında Giresun'un Keşan ilçesine doğdu. Giresun İmam-Hatip-Lisesinden, sonra üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. 12 yıl öğretmenlik yaptı. Ardından,  On dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Sırasıyla, On dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Ardından aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. On dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. En son Çukurova Üniversitesinde Doçent, ardından da profesör oldu. Mustafa Öztürk Kitapları
0 kişi
“Düşüncelerin seni rahatsız etmeye devam ettiği sürece, sen de bundan kaçmak için bir kurtuluş yolu aramaya devam edeceksin. (…)Sonra bir ulak seni tüm bu sorunlarından uzaklaştıracak olan bir yük gem...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Cumhuriyet dönemi tefsir edebiyatı gerek telif gerek içerikleri itibariyle çeşitlilik arz eder. Telif gerekçeleri açısından bakıldığında kimi tefsirlerin klasik literatürdeki ilmi ve dini mirası Türkç...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Bu kitaptaki yazılar, İslam’ın ilk ve erken dönemlerinden bugüne kadar Müslümanların Kur’an, tefsir ve usul anlayışlarından farklı kesitler sunmaktadır. Ancak sunumun tasvirden ziyade tahlil ve tenkit...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Kontrolsüz ve sıradan yaşamlar tüketim toplumunun temelini oluşturmaktadır. Biz bu bilinçle TV, Radyo, Gazete ve İnternet medyasında yaşamları bayağılaştırmaya çalışıyoruz. İnsan ruhu yalnız ve sessiz...
%35 36,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Uzun yıllardır toplumda engelli bilinci oluşturmak ve engellileri topluma kazandırmak adına yapmış olduğumuz çalışmalarımızı T.C üniversitelerinde ilk defa Sağlık Hizmetleri Melek Yüksek Okulu bünyesi...
%35 21,00 ₺ 13,65 ₺
0 kişi
Tarihsel tecrübede neler olup bittiği meselesi bir tarafa, klasik tefsir kaynaklarında resmedilen kadın imgesine modern çağın zihniyet kalıpları içerisinde makul ve makbul bir yer bulmak pek mümkün gö...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Bize göre yorumdan arındırılmış bir Kur’an çevirisi imkân dâhilinde değildir. Bu yüzdendir ki meal çalışmamızda Kur’an’da “ne dendiği”nden (lafız ve mantûk) ziyade “ne denmek istendiği”ni (mana ve mef...
%28 100,00 ₺ 72,00 ₺
0 kişi
En başından itiraf etmeliyiz ki bu çalışma Kur’an tarihindeki tüm boşlukları doldurmak ve birçok karanlık noktayı tek tek aydınlatmak gibi büyük bir iddia taşımamaktadır. Çünkü kaynaklardan tedarik ed...
%28 44,00 ₺ 31,68 ₺
0 kişi
Bize göre yorumdan arındırılmış bir Kur’an çevirisi imkân dâhilinde değildir. Bu yüzdendir ki meal çalışmamızda Kur’an’da “ne dendiği”nden (lafız ve mantûk) ziyade “ne denmek istendiği”ni (mana ve mef...
%28 110,00 ₺ 79,20 ₺
0 kişi
Bütün bilimlerin muhtaç olduğu gibi, tarih de felsefeye muhtaçtır. Çünkü Felsefenin esası akıldır, hür düşüncedir. Bu itibarla felsefe, haklı olarak bütün bilimlerin anasıdır, bilimsel gelişmenin ve i...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Tarihselcilik, “Kur’an’ın söylediği her şey sadece nüzul dönemindeki muhataplar içindir, demek değil, tam tersine o gün müşriklere hitap eden ayetlerin muhatabı bugün pekala müminler olabilir” demeyi...
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
Coğrafya öğretiminin yeni programda da belirtilen hedeflerine ulaşabilmesi ancak, neyi, neden ve nasıl yaptığını bilen, gerekli bilgi, beceri ve araç–gereçlerle donatılmış öğretim kadroları ile mümkün...
%10 37,50 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Tarihî olaylar bu günümüzü her yönden şekillendirmektedir. Başka bir ifade ile Tarih, görünmeyen gizli bir güç gibi bizi yönlendirmektedir. Çünkü insan olarak da millet/devlet olarak da tarihten/geçmi...
%20 37,50 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
İslam’da cihad çok önemli, fakat tarihsel süreçte ele alınış ve yorumlanış itibarıyla bir o kadar da problemli bir konudur. Önemlidir; çünkü genel/geniş anlam çerçevesinde cihad, her bir Müslümanın Al...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Müslüman toplumların temel siyasal kurumu olan hilafet, yirminci yüzyılın başında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından ilga edilmişse de hâlen tartışılmaya devam etmektedir. Bu tartışmalarda s...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Yaratılışla ilgili ayetler, ilk, asli, tarihî mana ve mesaj itibarıyla müşrik ve kâfir insanın, kendisini var eden Allah’a karşı nankörlükte bulunduğuna dikkat çekmekle birlikte, bu dikkat çekiş, her...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
İslam geleneğine ait “nüzul-i İsa” ve “mehdi” kavramları, diğer dinî geleneklerde de teolojik açıdan önemli bir yer tutmaktadır. Öncelikle “nüzul-i İsa” kavramı, Hıristiyanlık dininin temelini oluştur...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Mucize meselesi, İslam geleneğinde vahiy ve nübüvvetle bağlantılı olarak önemli bir kavramsal içeriğe sahiptir. Kur’an metninde de birçok kez mucizeden söz edilir. Daha açıkçası, Mekke döneminde nazil...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Divan Edebiyatı geleneğinin önde gelen şahsiyetleri arasında yer alan ve kurduğu Hikemî tarzı şiir ekolüyle sayısız takipçi edinerek bu alana damgasını vuran Nâbî’nin kaleme aldığı bir eserin bugüne k...
%25 150,00 ₺ 112,50 ₺