Muzaffer İlhan Erdost

Muzaffer İlhan Erdost, 18 Eylül 1932 yılında Tokat Artova'da dünyaya gelmiştir. Türk şair, yazar, yayıncı olan Muzaffer İlhan Erdost, 1956 yılında Veteriner Fakültesini bitirmiş, pazar postasını yönetmiştir.

Muzaffer İlhan Erdost, şiir deneme, öykü ve eleştiriler yazmıştır. Yazılarında toplumsal sorunlar, Türkiye ve Osmanlı tarihi, faşizm, tarım ve demokrasi konularına daha ağrılıklı eğilmiştir.

Aynı zamanda Muzaffer İlhan Erdost, Sol-Onur Yayınlarının sahibi ve yönetmenidir. Türk şiirinde Garip Akımından sonra ortaya çıkan İkinci Yeni akımının da isim babasıdır.Muzaffer İlhan Erdost Kitapları
0 kişi
Toprak Reformunun Ülkemizin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Yapısındaki Yeri Ankara 1978 Toprak Reformunun Siyasal Boyutları Demokratikleşme Şanlıurfa 2005Demokratikleşme Açısından Toprak Reformu Ankar...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
12 Eylül’ün Büyük Babaları12 Eylül’ün Uzayan Karanlığında Kemal Türkler Davası ve Zamanaşımı12 Eylül Sonrası Sırtlanlar (Bahçelievler Toplu Kıyımı)"Bir Plan Yapılmış Tuzağa Düşürülmüştük" Sultan Özer...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Devletin Koruduğu FaşizmdenDevletin Faşizmle KorunmasınaKemal Türkler Davasında Bahçelievler KatliamıUluslararası Hukuk ve Zamanaşımı"Özel" Savaş ve Savaş Sonucu"Dolaylı Saldırı" ve SoykırımAğır İnsan...
%22 10,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Faşizm Üzerine Bir Deneme Faşizm ve Türkiye-1978 Faşizm Konusunda Bazı AçıklamalarKahramanmaraş Faşist Katliamından Bazı Çizgiler ya da Güneş Ne Zamana DoğacakMümtaz Soysal'ın ''Üçgen'' Yazısı ve Bir...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu "Azınlık Raporu"nun Eleştirisi Sevr "Sendromu", "Paranoya" ve "İrtica" ABD Yönetimi ve "Ulusal Azınlık" Sorunu Lozan ve Azınlıklar Osmanlı "Millet" Modeli ve A...
%22 10,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğunda Üretim İlişkileri ve Asya Üretim Tarzı Asya biçimi ve Feodalizm Asya Üretim Biçimi ve Kapitalist Üretime Geçiş Koşulları Osmanlı İmparatorluğunda Mülkiyet ilişkilerinin Feodal...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Türkiye’nin Yeni Sevr’e Zorlanması Odağında Üç Sivas Onur Yayınları
%22 10,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Karanlık Kırmızı GüneşÖyküÖykülemelerOnur Yayınları
%22 10,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
"Sivil" İşgale "AK" TezkereDinin Siyasallaşması, Eğitimin Dinselleşmesi, Bilimin İslamlaştırılması"Bilim, Dine Tutsak Ediliyor""Küreselleşme, Ortadoğu ve Avrasya"Sevaj ve Barıj (Bir Alaysama)Savaş ve...
%22 10,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Yaşam Hakkı ve 12 EylülBir Bab-ı Adi Vak’asıToprak Reformunun Siyasal Boyutları ve DemokratikleşmeCahit Külebi’nin Şiirinde AnadoluKürtleri Kimlikleriyle TanımakKitap ve KitaplıkMuzaffer İlhan Erdost’...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Sivil İşgale "Ak" Tezkere 2006Osmanlıdan Cumhuriyete Cumhuriyetten Günümüze Yabancılara Taşınmaz Satışı Yasalaşma Süreçleri Sonuçları 2006Yabancılara Toprak Satışı Yasalaşma Süreçleri 2008Yabancılara...
%22 10,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Faşizm, Proleter Devrimci Hareketi Anarşi İçerisine Çekmeye Çalışıyor ve Anarşizm, Faşizme Omuz Veriyor.Anarşizm ve Anarşist Eğilimler Üzerine...
%22 10,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
ŞiirŞiirde Eskimekİkinci YeniBir Şey Söyleyemeyen Şiirİkinci Yeni Üzerine KonuşmaDergiciliğimizin BugünüPazar Postası için Bir Pazar Söyleşisiikinci Yeni için Türevler(mi?) İkinci Yeni ki şeyŞiirin Şi...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Muzaffer, araştırmasına, Anadolu insanının görüntüsüyle başlıyor. Adana'dan, sular bulanınca Nehri'ye değin kaçan Keziban'ın öyküsü, kendi yazgısına bırakılmış Anadolu insanının öyküsüdür. Türkçe'de,...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Demokrasi ve "Demokrasi", Muzaffer İlhan Erdost'un, 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül yönetimiyle daha belirginleşen demokrasinin birbirine karşıt iki yönünü açımlayan yazılarından oluşuyor. Demokrasinin...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
%22 10,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Adam İçin Türevler Eskiz/ler Onur Yayınları
%22 6,00 ₺ 4,68 ₺