Namık Kemal

Namık Kemal 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ’da doğmuştur. 8 yaşında iken annesini kaybetti. Annesini kaybettikten sonra dedesi ile yaşamaya başladı. Dedesinin memuriyeti sırasında Anadolu’da ve Rumeli’de şehir şehir gezdi.

Namık Kemal denildiğinde ilk akla gelen vatan ve hürriyet aşığı bir şair oluşudur. Bu sevgisi öyle büyüktür ki bedelini sürgünler ile öder. Yaşadığı devire ve günümüze damga vuran fikirlerini ve eserlerini bırakır.

Bu yaşam tarzı onun özel eğitim almasını sağladı. Farsça, Parsça, Fransızca öğrendi. Dedesi görevden alındı ve Namık Kemal İstanbul'a babasının yanına yerleşti. 

Dönemin tanınmış şairlerinin toplantılarına katılarak onlarla tanıştı. Bab-ı ali Tercüme Odasında memuriyete başladı.

Bu dönemde Şinasi ile tanışarak Tasvir-i Efkar gazetesini kurdular. Şinasi Paris’e gidince gazeteyi tek başına yönetmek zorunda kaldı.

Gazetecilik serüveni başlamış oldu. Namık Kemal vatan şairi olarak bilinmesinden sonra gazetecilik yönü ile daha tanınır hale gelmiştir.

Namık Kemal devlet işlerini, yöneticilerin zulümleri eleştirmiş bunun sonucunda yasak, sürgün, tecrit ve hapis Namık Kemalin hayatının bir parçası olmuştur.

Sosyal ve eğitim konularında eleştiriler yazarak gazetede yayınladı. Baskı yönetimi ile mücadele etmek için Yeni Osmanlılar cemiyetine katıldı.

Yayınladığı yazılar ile hükümeti eleştirdi bu tutumundan uzaklaşması için Erzurum Vali yardımcısı görevine atandı bu görevi kabul etmedi.

Paris ve Londra’ya giden Namık Kemal tekrar İstanbul'a döndü. İbret gazetesinin çıkarılmasında katkıda bulundu. Bu gazetede de hükumeti zor durumda bırakacak yazılar yayınladı.

Namık Kemal’in yazdığı Vatan Yahut Siliste tiyatro oyunu sergilenirken oyunun etkisinde kalanlar büyük olaylar çıkardı.

Olaylardan sonra Namık Kemal ve arkadaşları tutuklanarak Kıbrıs Magosa Kalesi’ne hapsedildiler. V. Murat tahta geçince İstanbul’a dönen Namık Kemal Kanuni Esasi’yi hazırlayan kurulda görevlendirildi.

II. Abdülhamit Rus Savaşı sırasından Namık Kemal’i Midilli Adasına sürdü sonra buranın sancak yöneticiliğe getirildi.

Midilli adasından sonra Sakız adasında sancak yöneticiliğine devam etti. XIX. yüzyıl Türk şairlerinin en ünlülerinden olan Namık Kemal 2 Aralık 1888 yılında hayata gözlerini yumdu.

Şiirlerini çok küçük yaşlarda yazmaya başlayan Namık Kemal Şinasi ile tanışana kadar şiirlerinde tasavvuf ögelerinden yararlandı.

En önemli özelliği olan Türk şiirini Divan şiirinin etkisinden kurtarmaya çalışması ile “vatan şairi” olarak nitelendirildi.

Tiyatroya ayrı bir önem vererek bu alanda 6 oyun yazdı. Bu oyunlarından en ünlüsü Vatan Yahut Silistre dünya çapında büyük ses uyandırdı, döneminde 5 dile çevrildi.

İlk romanı İntibah türk romanında başlangıç olarak sayılmaktadır. Siyasal, toplumsal, dil, edebiyat ve kültür alanlarında yazdığı makalelerin sayısı 500 kadardır.Namık Kemal Kitapları
3 kişi
Namık Kemal için tiyatro, halka doğrudan ulaşabilmesi bakımından oldukça önemli bir türdür. Vatan yahut Silistre oyununda da vatan sevgisini türlü duygularla çarpıştırıp nihayet hepsinden üstün çıkara...
%35 8,00 ₺ 5,20 ₺
2 kişi
“İnsan vicdanındaki sırları, kalbin en gizli köşelerine ulaşmadıkça bulmak imkânsızdır…” Arka fonunu Osmanlı sosyal yaşamının oluşturduğu İntibah, İstanbul’un Çamlıca ve mesire yerlerinde geçer. Kalbu...
%35 10,00 ₺ 6,50 ₺
0 kişi
Vatan ve özgürlük şairi Namık Kemal, ömrü boyunca yurt sevgisini ve özgürlük aşkını aşılamak için çalışmış bir edebiyat insanı, gazeteci ve aydındır. Türkiye’de aydınlanmanın öncü isimlerindendir. Onu...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
Namık Kemal'in 1876 yılında yayınlanan İntibah, "Sergüzeşt-i Ali Bey" adıyla da bilinir. Ali Bey, varlıklı bir ailenin tek çocuğu olmasıyla birlikte, iyi bir eğitim almıştır. Tanıştığı bir gezi esnas...
%50 10,00 ₺ 5,00 ₺
0 kişi
Atâ amcasının yanına sığınmış tıp tahsili yapan bir gençtir. Amcası Halil Bey’in kızı Şefika’yı sevmektedir. Şefika da Ata’ya karşı muhabbet beslemektedir. Ata’yı seven Şefika istemediği paşayla evlen...
%25 8,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
...Zihnimden babamın, annemin sevgisini çıkardın; kardeşimin mezarı gönlümde idi, onu bile unutturdun. Şimdi hayali de, kendi gibi kara topraklarda yatıyor. Mezarını görmeden hatırıma gelmiyor. Ne uyu...
%34 9,00 ₺ 5,94 ₺
0 kişi
Namık Kemal, Cezmi ile tarihsel romanın ilk örneğini vermiştir. Cezmi, tarihte gerçekten yaşamış bir kişidir. 3. Mehmet dönemindeki sipahi ayaklanmasını hazırlayan başkaldırı bastırılınca tabut içinde...
%40 19,00 ₺ 11,40 ₺
0 kişi
Edebiyatimizin degisik türlerinde birçok eser veren Namik Kemal’in yayimlanmis iki romanindan biri Intibah’tir. Romanin adi basta Son Pismanlik olarak adlandirilmasina ragmen devrin Maarif Nezaretince...
%20 16,20 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
1873’te Istanbul’da yayimlanan Zavalli Çocuk, Namik Kemal’in son piyesi olan Celalettin Harzemsah’in ön sözünde Magosa’da yazdigini kaydettigi üç perdelik, üçüncü piyesidir. Zavalli Çocuk’un konusu, a...
%20 6,02 ₺ 4,82 ₺
0 kişi
Kara Bela, Türk tiyatro edebiyatının teorisyeni olarak kabul edilen Namık Kemal'in 1976 yılında Magosa Kalesi'nde yazdığı beş perdelik bir trajedidir. Eserde, harem ağalarının entrikaları üzerine kur...
%20 7,87 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
Zavallı Çocuk, Namık Kemal’in devrinde çok ses getiren çok önemli bir tiyatro eseridir. Oyundaki başlıca kişiler, on dokuz yaşında bir tıp öğrencisi olan Ata Bey, onun sevgilisi on dört yaşında Şefika...
%23 9,00 ₺ 6,93 ₺
0 kişi
Namık Kemal, İntibah romanını 1873-1876 yılları arasında sürgünde bulunduğu Magosa’da kaleme almış ve romana “Son Pişmanlık” adını vermiştir. Hem sanatçı hem de dava adamı olan Namık Kemal, İntibah ro...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Edebiyatımızın bütün klasik değerlerini, okuyucularımızla buluşturmak istiyoruz. Klasik eserler, bir milletin varlık mühürleridir.Silinmesi ya da unutulması, bir vatan toprağının kaybı kadar büyüktür....
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺
0 kişi
Edebiyatımızda ilk edebi roman olarak kabul gören İntibah; aşk, kıskançlık, intikam duygularını işleyen psikolojik bir yapıttır. Namık Kemal, bu romanda Batılı romancılara özgü bir betimleme ve tahlil...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Edebiyatımızın bütün klasik değerlerini, okuyucularımızla buluşturmak istiyoruz. Klasik eserler, bir milletin varlık mühürleridir. Silinmesi ya da unutulması, bir vatan toprağının kaybı kadar büyüktür...
%20 8,80 ₺ 7,04 ₺
0 kişi
Gerçekçi bir dille yazılmış olan İntibah, aşırı korumacı bir aile tarafından yetiştirilen bir delikanlının yaşamın zorluklarıyla başa çıkamaması ve gerçek dünyaya uyum sağlayamamasını konu alır. Roma...
%25 7,50 ₺ 5,63 ₺
0 kişi
Namık Kemal’in İntibah’ı Türk edebiyatında roman türünün ilk kitabı olarak kabul edilmektedir. Namık Kemal, bu romanını Magosa zindanında, sürgünde iken 1873-1875 yılları arasında yazmıştır. İlk önce...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Büyük bir vatan şairi olan Namık Kemal, 21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Kemal'dir, Namık adını ona şair Eşref Paşa tarafından vermiştir. Devrin önde gelen en önemli aydınlannd...
%50 18,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğdru, 2 Aralık 1888'de Sakız Adası'nda öldü. Asıl adı Mehmet Kemal'dir, Namık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası, II. Abdülhamid döneminin ünlü müneccimbaşı ol...
%35 13,89 ₺ 9,03 ₺
0 kişi
İbn-i Kemal’in  ifadeleriyle Yavuz Sultan Selim ikindi güneşi gibiydi; vakti kısa, gölgesi uzun. Sultanlar taç ve tahtlarıyla iftihar ederdi, taç ve taht ise Yavuz’la. O, Çaldıran’da Şah İsmail’i mağ...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺