Necdet SağlamNecdet Sağlam, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Faktoring Şirketlerinde Finansal Raporlama, Genel İşletme İlkeler ve İşlevler, Maden İşletmelerinde TMS / TFRS’ye Uygun Finansal Raporlama ve Kapsamlı Uygulama Örnekleri, Şirketler Muhasebesi olarak sayılabilir.

Necdet Sağlam kitapları; Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar, Nisan Kitabevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Necdet Sağlam tarafından yazılan son kitap "Şirketler Muhasebesi", Nisan Kitabevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Necdet Sağlam Kitapları
0 kişi
Belediyeler, Anayasanın 127. maddesi gereğince “mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması” amacıyla kurulan kamu tüzel kişileridir.5393 sayılı Belediye Kanunu belediyeyi, “belde sakinlerinin mahalli...
%10 79,00 ₺ 71,10 ₺
0 kişi
Faktoring hizmetleri birçok bakımdan bankacılık hizmetlerini tamamlayan bir alternatif finansman modelidir. Bu model dünyada olduğu gibi son yıllarda Türkiyede de gelişmekte ve KOBİlere bir finansman...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Madencilik sektörünü ilgilendiren karmaşık ve önemli muhasebe konuları ile Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulamalarında yaşanabilecek birçok ola...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İşletme bölümlerinde genel işletme, işletmeciliğe giriş, işletme fonksiyonları ya da işlevleri, işletmecilik bilgisi gibi farklı adlarla anılan dersler, öğrenciyi daha sonra alacağı bölüm dersleri içi...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Kitapta şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri ile kooperatifler ayrı ayrı olarak ele alınmıştır. Her şirket türünün kuruluşu, sermaye artırımı, azaltımı, kar dağılımı, Anonim Şirketlerde tahvil ve fi...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile şirketlere ve ticari uygulamalar yeniden ele alınmış ve bugünün gereksinimlerini karşılayacak hale getirilmiştir. Bu bağlamda TTK’daki değişikliklerde şirketlerle il...
%8 24,00 ₺ 22,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Öğrencilerin bu kitaptan sağlayacağı faydayı artırmak için, kitabın okunmasını sınav öncesi bir-kaç güne sıkıştırmamaları ve kitabın işlendiği ders saatinden önce ilgili bölümleri okumaları önerilir....
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri ile kooperatifler ayrı ayrı olarak ele alınmıştır. Her şirket türünün kuruluşu, sermaye artırımı, azaltımı, kar dağılımı, Anonim Şirketlerde tahvil ve fi...
%10 34,72 ₺ 31,25 ₺