Necdet Sakaoğlu

Necdet Sakaoğlu 1939 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu, Osmanlı ve eğitim tarihleri konularında çalışmaları bulunmaktadır. 1998 yılında MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden emekli olmuştur. Tarih araştırmacılığı ve yazarlık çalışmalarını 1965 yılından itibaren sürdürmektedir. Yazıları çeşitli gazetelerde yayımlanmıştır. Necdet Sakaoğlu Kitapları
0 kişi
Âb âlemi, caba akçası, ezmayiş, ıskarlat bedeli, kabban, luhuk kekesi, ocak kakanozları, rahtvan ağaları, uğrun kapu, ücret-i sükûk,yahnikapan, zâbıta-i saydiye... Osmanlı Tarihi Sözlüğü bunlar gibi b...
%25 58,00 ₺ 43,50 ₺
0 kişi
"Akla gelen ilk soru ya da sorun Osmanlı padişahlarının yaşamlarına hangi açıdan bakıldığı ya da bakılması gerektiğidir. Bu çalışmalar her düzeyde ve farklı yönlerden yapılabilir. Örneğin çocuk padişa...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Ulusal alfabelerini, yazılı kültür birikimlerini anayurtlarında bırakan Türkler, batıya göç ederken Fars ve Arap kültürlerinden etkilenerek Müslümanlığı benimsediler.11. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Tü...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Sakaoğlu, Osmanlı tarihinin en ünlü çiftini yazdı... Kanunî Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın, kızları Mihrümah ve çevrelerindeki aile bireylerinin öyküleri, tarih verileri ışığında "Saadetim Yıldız...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Harem özellikle başlarda şarkiyatçılığın en gözde dışavurumu olmuştur. Anlatılarda, gezi kitaplarında, resimlerde güzel hurilerin çocuklarıyla cennet misali bir yaşam sürdüğü bir ortam olarak tasvir e...
%25 58,00 ₺ 43,50 ₺
0 kişi
Duru Tarih (Tarih-i Safi, Emevi halifesi Muaviye’den (661-680) Osmanlı padişahı 1. Ahmed’e (1603-1617) 7-8. yüzyıllar boyunca İslam ülkelerinde halife, sultan, padişah olarak saltanat sürenlerin bir p...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Yukarı Fırat/Karasu sulaklarını vatan edinen Mengücek Gazi soyundan gelen melikler Kemah-Erzincan-Köğonya ve Divriği’ye egemendiler.Divriği melikleri barışçı siyaset izleyerek bayındırlık ve mimarî şa...
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
0 kişi
Ataları, ağa, ayan kimlikli voyvoda, serdar, mütesellim; arada baba-oğul iki kuşağı vezir/paşa, son üç kuşağı kapıcıbaşı, kaymakam, belediye reisi olan bir taşra ailesinin 1700’lerden 1900’lere uzanan...
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta Osmanlılığı temsil eden 36 şayet Fetret beyleri Emir Süleyman ve Musa Çelebi de sayılırsa 38– padişahın yaşamöyküsü, ilgiyle okunacak tarzda ve arada kaynak yapıtlardan kısa alıntılara da y...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Doğu hükümdarlarının özellikle de Osmanlı padişahlarının harem yaşamları, aileleri merak konusu; bu merakı kamçılayansa gizemli "harem" ortamlarıdır. Saraylar daha çok bu merakla geziliyor. Padişahlar...
%25 48,15 ₺ 36,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’de eğitimin Osmanlı’dan günümüze kadar geçirdiği aşamalar; medrese eğitiminden modern eğitim kurumlarına geçiş, okullaşmayla ilgili bilginin yeni kuşaklara aktarılması ve bu toplumsal süreç iç...
%25 46,30 ₺ 34,73 ₺
Tükendi
0 kişi
Üç kıtadaki topraklar ve yönetimPayitaht İstanbulOsmanlı avrupası: Avrupa Kıtası'ndaki vilayetlerOsmanlı Asyası: Anadolu'daki vilayetler ve sancaklarArabistan Yarımadası'ndaki vilayetler ve sancaklarO...
%16 92,59 ₺ 77,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Bugün Türkiye sınırları dışında kalan ancak geçmişimizin bir parçası olan eski Osmanlı kentlerinin; istanbul'umuza, İzmir'imize ve daha birçok kentimize; yerleşim, kültür, yaşam tarzı, mimari olarak n...
%16 101,85 ₺ 85,55 ₺
Tükendi
%16 87,96 ₺ 73,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Derebeylik olgusu 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki birçok damgasını vurmuştu. Necdet Sakaoğlu’nun 1985’te Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülünü alan bu incelemesi, bugün varlığı bile unut...
%26 43,00 ₺ 31,82 ₺
Tükendi
%25 6,67 ₺ 5,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Zeytinburnu ilçesi hakkındaki yaygın ve yanlış bir kanaat, bu bölgede yerleşimin gecekondulaşma süreci ile başladığı ve otuz-kırk yıllık bir geçmişe sahip olduğu yolundadır. Oysa yapılan araştırmalar,...
%5 60,00 ₺ 57,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Batı dünyasıyla yakınlaşma, alafranga yaşamın başlamasıKadın haklarında atılan ilk adımlarÇağdaş eğitim uygulamalarının örnekleriBankacılık ve değişen para sistemiİnsan kalırı ve evrensel hukukYönetim...
%16 83,33 ₺ 70,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih yazıcılığının farklı açılımlara yöneldiği; yerel ve bölgesel tarih süreçlerine eğilişlerin yoğunlaştığı günümüzde, Türk Anadolu'da Mengücekoğulları'nın bu alanda önemli bir yapı taşı olacağı kuş...
%25 29,63 ₺ 22,22 ₺
Tükendi
0 kişi
"Akla gelen ilk soru ya da sorun Osmanlı padişahlarının yaşamlarına hangi açıdan bakıldığı ya da bakılması gerektiğidir. Bu çalışmalar her düzeyde ve farklı yönlerden yapılabilir. Örneğin çocuk padişa...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺