Necmettin Alkan

Necmettin Alkan 1966 yılında Gümüşhane'nin Köse İlçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 

Bundan sonraki tahsil hayatını 1991 yılından itibaren Almanya’da devam etmiştir. Freiburg’ta Albert Ludwig Üniversitesi’nde Yakınçağ Tarihi, Sosyal ve İktisat Tarihi ile Şarkiyat bölümlerinden mezun olmuştur. 2003 yılında II. Abdülhamid ve II. Wilhelm dönemlerinde Osmanlı-Alman münasebetleri hakkındaki doktora tezini tamamlayarak doktor ünvanını almıştır. 

Mesleki kariyerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde başlamıştır. Sırasıyla önce 2003 yılında Dr. Öğretim Görevlisi, 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent ve 2014 yılında ise Profesör olmuştur. Necmettin Alkan Kitapları
0 kişi
“Abdülhamid’siz Dört Yılın Hikâyesi”1908 Jön Türk İhtilâli, 1909 Hareket Ordusu Darbesi, Sultan II. Abdülhamid’in (1876-1909) tahttan indirilmesiyle başlayan ve 1912-1913 Balkan Savaşı’na kadar geçen...
%25 33,50 ₺ 25,13 ₺
0 kişi
Casusların ortasındaki Osmanlı…Yıl 1915… Yer Ortadoğu…Bugüne kadar Türkiye’de üzerine çok az araştırma yapılmış, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Filistin’de kurulan tarihin en gizemli casusluk örgütle...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
"Biz Türkler de umum Osmanlılar gibi bu müstebid hükûmetten ıslahat ve hürriyet isteriz. Cemiyetimiz bu maksadla çalışıyor. Biz bugün, Ermenileri tedibe çalışacağımıza idaresizliğin, zulüm ve istibdad...
%25 33,50 ₺ 25,13 ₺
1 kişi
Çanakkale Boğazı’ndan iki Alman zırhlısının girmesiyle başladı her şey…Ve İstanbul Boğazı’ndan bir Alman torpidosunun bir gece vakti sessizce ayrılmasıyla sona erdi.Bu süreçte yitirilen yüz binlerce h...
%25 37,50 ₺ 28,13 ₺
2 kişi
Herodotos’la başlayan geçmiş hakkında “araştırma” (historia), baskın kültürlerin etkisiyle Ortaçağ’da dini otoritelerin yaşam ve eylemlerini onaylayan kroniklere dönüşmüştür. Rönesans, Hümanizm ve Ayd...
%10 37,50 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Aynı cephede Almanlarla birlikte savaşan Mustafa Kemâl Paşa gibi Türk komutanları, Alman ittifakı ve Alman subayları hakkında ne düşünüyorlardı?Almanlar, Türk komutanlarını ve subaylarını nasıl değerl...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Propaganda ve gerçek arasında Sultan 2. Abdülhamid Türk tarihçilerinin bugüne kadar kullanmadığı bir metod olarak karikatürlerle 2. Abdülhamid’in buluşturulduğu; şahsının ve döneminin karikatürlerin a...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
31 Mart Vak'asının gerçek nedenleri...Jön Türk-Sultan Abdülhamid Mücadelesi'nin sonucunda ne oldu?Ordunun siyaset karışması ne gibi dengesizliklere neden oldu?Edine Vak'ası, Kör Ali Olayı ve Askeri İs...
%25 33,50 ₺ 25,13 ₺
0 kişi
Karikatürler sadece güldürmeyi amaçlayan görsel metinler değildir. Aynı zamanda insanların bilinçaltını yansıtan bir tür olarak düşünüldüğünde karikatürlerin günlük hayata ve siyasete dair verdiği bil...
%27 24,00 ₺ 17,52 ₺
0 kişi
19. yüzyılda, dışarıda Sanayi Devrimi’ni geride bırakan Avrupalı büyük devletlerin yayılmacı siyasetleri ve sömürge hesapları, içerideyse meşrutiyetçi aydınların ihtilafları ve Batı’nın tahrikiyle ayr...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Trabzon Mebusu” olarak bilinen Ali Şükrü Bey, 39 yıllık hayatına pek çok meslek sığdırmıştır. Osmanlı Donanması’nda subay olarak görev almış; dergi çıkarmış ve yazarlık yapmıştır. Millî Mücâdele dönem...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın konusunu, Sultan II. Abdülhamid ve dönemi hakkında farklı devletlerde çeşitli dergilerde yayınlanan karikatürler ve bunların yorumları oluşturmaktadır. Karikatürler tarih araştırmaları açı...
%27 14,00 ₺ 10,22 ₺
Tükendi
0 kişi
II. Abdülhamid’in hükümdarlık yılları, gerek Osmanlı ve Avrupa tarihinin en kritik olaylarının ve hesaplaşmalarının yaşandığı bir süreçtir. Başta Meşrutiyer olmak üzere modern özgürlükçü fikirleri sav...
%27 16,67 ₺ 12,17 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı Devleti’ni anlamak ve anlamlandırmanın önemli unsurlarından birisi devletin dış politikası ve buna bağlı olarak şekillenen diplomasi anlayışının ana hatlarının nasıl olduğunun tespiti ile mümk...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺