Necmettin ÇalışkanNecmettin Çalışkan, Araştırma - İnceleme, Din & Mitoloji, İslam kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Habenneke ve Nüzul Sıralı Tefsiri, Kur'an'ın İki Fıkhi Okunuşu, Modernleşme Sürecinde Müslümanlar olarak sayılabilir.

Necmettin Çalışkan kitapları; Ankara Okulu Yayınları, Nobel Akademik Yayıncılık, Şule Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Necmettin Çalışkan tarafından yazılan son kitap "Modernleşme Sürecinde Müslümanlar", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Necmettin Çalışkan Kitapları
0 kişi
Talat Koçyiğit, gazete ve dergi yazıları, ilmî makale, ansiklopedi maddesi, tercüme, tahkik, sadeleştirme ve telif ettiği çok sayıda eseri bulunmaktadır. Yetiştirdiği öğrenci ve ilim adamlarının yanı...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser, nüzul sırasına göre tefsir telif eden Suriyeli âlim, mütefekir ve müfessir Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydânî’nin hayatını, eserlerini ve Meâricü’t-Tefekkür ve Dekâiku’t-Tedebbür’...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Bu araştırmada Kur’an’ın ve hadislerin beraberce ele alındığı, ana kaynaklarından bütüncül bir yaklaşımla istifade etmenin otantikliği sayesinde, dinin murad-ı ilahiye en uygun bir şekilde yorumlanma...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺