Neşe Güler

Doc. Dr. Neşe Güler Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünden 1995 yılında Lisans diplomasını almış, aynı yıl yüksek lisans eğitimine ve araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Neşe Güler, Matematik bölümünde yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" alanında eğitim almak üzere Milli Eğitim Bakanlığının yurtdışı bursunu kazanmıştır.

Amerika'da University of Florida'da yüksek lisansını tamamlayarak 2003 yılında Türkiye'ye dönerek Hacettepe Üniversitesinin Eğitim Fakültesi Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır.

Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışan Neşe Güler, 2006-2008 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı EARGED dairesinde "OBBS-2005 ilköğretim öğrencilerinin başarılarının belirlenmesi" çalışmasında ve ilköğretimde "yeni öğretim programlarının değerlendirmesi" projesinde ve raporlarının hazırlanmasında görev almıştır.

Neşe Güler, 2014 yılından itibaren Sakarya üniversitesi Eğitim Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme ABD'de doçent olarak görev yapmaktadır. Yazarın Genellenebilirlik Kuramı ve Madde Tepki Kuramı ile ilgili yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Neşe Güler Kitapları
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın amacı, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına eğitimin en önemli öğelerinden biri olan ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel bilgi ve becerlileri kazanabilmelerine yardımcı olmaktır. Kitap,...
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺