Nevzat Kösoğlu

Yazar Nevzat Kösoğlu, 7 Ekim 1940 yılında İspir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünden mezun olmuştur.

İstanbul'da gazetecilik ve hukuk tahsili yapmış, Ankara'da "Babıalide Sabah" adlı gazetede gazeteci olarak çalışmıştır. Nevzat Kösoğlu, yedek subay olarak askerliğini tamamlamasının ardından avukatlık mesleğinin yanı sıra "Söğüt Dergisi"ni çıkarmış ve "Ötüken" yayın evinin kurucularından olmuştur.

Nevzat Kösoğlu, 1974 yılında genel sekreter yardımcısı olarak MHP'de resmen görev almış, 1977 yılında aynı partiden Erzurum Milletvekili olarak seçilmiştir. 12 Eylül 1980 İhtilalinden sonra bir buçuk yıl hapis yatmıştır.

Hapisten çıktıktan sonra fiili siyaset ile ilgilenmeyen yazar Nevzat Kösoğlu 10 Ekim 2013 yılında Ankara'da hayatını kaybetmiştir.Nevzat Kösoğlu Kitapları
0 kişi
Günümüz ortamında aklî, tarihî ve toplumsal gerçeklere rağmen, propaganda o kadar yoğun estirilmiştir ki, zayıf ruhları sarsmış, milletimizi yaralamıştır. Yıkmak, yapmaktan kolaydır; sadece bizim için...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Bu kitap, kavram kargaşasının yaşandığı, yanlış bilgi ve yönlendirmelerin çok olduğu "Kültür ve Millî Kimlik" alanlarında sağlıklı ve uyarıcı tespitler yapmaktadır. Bu kitaptaki yazılarla, kötü niyetl...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Osmanlı’nın çöküşü de kuruluşu gibi bir destandır. Çöküşün kahramanları olan neslin bayraktarı Enver Paşa’dır. Onların varlığıyla İmparatorluğun çöküşünü birlikte düşünmek şaşırtıcıdır ve haksızlık gi...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Bir neslin el kitabı... Çoğunluğu 1968 ile 1973 yılları arasında yazılmış, muhtelif dergilerde yayınlanmış makaleler... O makaleler ki yazıldıkları zamandan itibaren bir çok mahfilde seminer ve ders k...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Millet Meclisi’nde: "Milliyetçi Hareket Partisi, "Türk milleti titre ve kendine dön" derken, sadece gençleri heyecana getirmek hevesinde değildir. Onları düşünce istiklâline, her türlü emperyalist tel...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
"Bu kitap, Osmanlı merkez olmak üzere Türk tarihinin destansı bir hikâyesidir; üslup olarak geleneksel tarihlerimizi hatırlatabilir; içerik olarak da bilinen muteber kaynaklarımız kullanılmıştır. Kita...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Dündar Taşer her şeyden önce, kendi tarihimize, milletimize bakışımızdaki daralmaları, küçülmeleri, Cumhuriyetin ilk dönemleri için anlayışla karşılanabilecek sapmaları parçalayan, ufuk açan bir insan...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Geleneksel kültürümüzde, insanın ne yazdığından çok, ne yaptığına bakılır, ona göre değerlendirilirdi. Eğitimimiz de, bilgi edindirmekten çok, kişilik ve bir kimlik kazandırmaya yönelikti. Bu eğitimin...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Ben İspir kasabasını çocuk gönlümün cenneti olarak bilirim. O günleri anlattım. Sanırım küçük çevrelerde yaşayan herkesin böyle bir cenneti vardır. Bu yüzden yazdıklarımı okurken, birçok ortak duygu v...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İnsanoğlunun en büyük çaplı teşkilatlanması olan devlet, farklı kültürlerde farklı biçimlerde algılanmıştır. Aynı kültürün farklı tarih dönemlerinde de, doğal olarak bu farklılıklar görülmektedir. Bug...
%25 41,00 ₺ 30,75 ₺
0 kişi
"Bu kitabın vurgusu, ferdin, içinde yaşadığı toplum ve mensup olduğu medeniyet açısından taşıdığı sorumluluktur. İnsan mensup olduğu medeniyeti yapar yahut yıkar. Toplumsal değişmenin mekanizması insa...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Osmanlı'nın son dönem aydınları Devlet-i Aliyye'yi ayakta tutabilmek için bütün varlıkları ile uğraştılar ama tarihin akışını değiştiremediler. O neslin Enver Paşa gibi bayrak isimleri, Mustafa Kemal...
%25 41,00 ₺ 30,75 ₺
0 kişi
"Bu kitap, Osmanlı merkez olmak üzere Türk tarihinin destansı bir hikâyesidir; üslup olarak geleneksel tarihlerimizi hatırlatabilir; içerik olarak da bilinen muteber kaynaklarımız kullanılmıştır. Kita...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Gökalp ve ardından gelen bütün Türk sosyologları içinde, milletimizi ırkî bir birlik olarak târif ve telkin eden olmamıştır. Bir dönemin kısa bir he­veskârlık gösterilerinden gayri, Türkiye Cumhuriyet...
%25 29,00 ₺ 21,75 ₺
0 kişi
Osmanlılık ve Türklük konusunda üretilen sayısız ve sun'î tezatların girdabına kapılmamak için mutlaka okunması gereken bir eser. "Millîyetçilik, içine girdiğimiz çağda da, Batı dünyasının örtülü gerç...
%25 29,00 ₺ 21,75 ₺
0 kişi
Ziya Gökalp Diyor ki:*...Türkiye'de vatan için en zararlı adamlar medrese yahut mekteplerden nasip alanlardır. Türkiye'de medrese ve mektep, terbiye ettiği fertlerin ahlak ve seciyesini bozuyor.*Bütün...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
"Bu kitap, Osmanlı merkez olmak üzere Türk tarihinin destansı bir hikâyesidir; üslup olarak geleneksel tarihlerimizi hatırlatabilir; içerik olarak da bilinen muteber kaynaklarımız kullanılmıştır. Kita...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
Tükendi
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitap tarihe düşülmüş bir not niteliğindedir. 25 yol öncesininsoruları ve bu sorulara verilen cevaplar. Her ne kadar günümüz soruları değişmiş olsa da 25 yıl öncesinin problemlerine, daha d...
%28 9,26 ₺ 6,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Asır asır Türk tarihini, Türkiye ve diğer Türk sahalarının tarihleriyle birlikte ele alan eserde, her asrın sonunda geniş ve doyurucu bir değerlendirme ile sosyal meselelere bakılmaktadır. 
%25 32,41 ₺ 24,31 ₺