Nihat Edizdoğan

Nihat Edizdoğan, sosyal bilimciler arasında parmakla gösterilecek önemli bir yere sahiptir. Özellikle maliye alanında yazdığı kitapları birçok üniversitede okutulmakta, kurum sınavlarına hazırlık için kaynaklık etmektedir.Nihat Edizdoğan Kitapları
0 kişi
Birinci BölümBütçe Kavramı ve Tarihi Gelişimi İkinci BölümBütçe İlkeleri Üçüncü BölümBütçe Sistemleri Dördüncü BölümBütçe Türleri Beşinci BölümMerkezi Yönetim Bütçe Süreci
%5 45,00 ₺ 42,75 ₺
0 kişi
Maliye Teorisi ve Kamu EkonomisiKamu HarcamalarıKamu GelirleriParafiskal GelirlerKamu BütçesiDevlet BorçlarıMaliye PolitikasıMahalli İdareler Maliyesi
%5 60,00 ₺ 57,00 ₺
0 kişi
"Parafiskal Gelirler" olarak hazırlanan bu çalışmada, ağırlık sosyal güvenlik kuruluşlarının sağladığı sosyal parafiskal gelirlere yer verilmiş ancak mesleki parafiskal gelirler ve ekonomik parafiskal...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
KPSSidari HakimlikSayıştayVergi DenetmenliğiGelir Uzman YardımcılığıMüfettişlikKontrolürlükve Diğer Kurum Sınavlarına Hazırlık
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
* Suç ve Ceza, Vergi Suç ve Cezalarının Unsurları, Vergi Suç ve Cezalarının Çeşitleri* Vergi Suç ve Cezaları* Vergi Cezasının Kesilmesi, Ödenmesi ve Kalkması* Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
%5 36,50 ₺ 34,68 ₺
Tükendi
0 kişi
Maliye Teorisi ve Kamu Ekonomisi Kamu Harcamaları Kamu Gelirleri Parafiskal Gelirler Kamu Bütçesi Devlet Borçları Maliye Politikası Mahalli İdareler Maliyesi
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta, bütçenin; niteliği ve işlevleri, ilke ve sistemleri, yasal yapısı, denetimi ve Türk bütçe sürecine yer verilmektedir. Ders notu şeklinde yayınlanan kitap, programlarında kamu maliyesi dersler...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Maliye Teorisi ve Kamu EkonomisiKamu HarcamalarıKamu GelirleriParafiskal GelirlerKamu BütçesiDevlet BorçlarıMaliye PolitikasıMahalli İdareler Maliyesi
%5 55,00 ₺ 52,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Bütçe Kavramı Ve Tarihi Gelişimi Bütçe İlkeleri Ve Bütçeleme Sistemleri Merkezi Yönetim Bütçe Süreci
%8 25,46 ₺ 23,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Maliye Teorisi ve Kamu Ekonomisi Kamu Harcamaları Kamu Gelirleri Parafiskal Gelirler Kamu Bütçesi Devlet Borçları Maliye Politikası Mahalli İdareler Maliyesi
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk vergi sisteminin gelişimi Gelir üzerinden alınan vergiler Servet üzerinden alınan vergiler Harcamalar üzerinden alınan vergiler
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
Tükendi
%8 23,15 ₺ 21,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitabın içerisinde Kamu Maliyesi, Kamu Ekonomisi, Vergi Teorisi, Vergi Politika ve Vergilerin Ekonomik Analizi dersleri için faydalı olabilecek güncel mali konular bulunmaktadır. Alanındaki önemli bir...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺