Nihat Yavuz

Nihat Yavuz, 25 Nisan 1941 Mardin doğumludur. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1970 yılında hakim olarak atanmış, 1986 yılında Yargıtay üyeliğine, 1990 yılında Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine, 1993 yılında yine aynı kurulun başkanlığına, 1995 yılında Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin Başkanlığına seçilmiş ve bu kurulun 12 yıl başkanlığını yürütmüştür.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Borçlar Hukuku dalında yaptığı masteri pek iyi derecede bitiren Nihat Yavuz, Yüksek Seçim Kurlu Başkanı iken dönemin Cumhurbaşkanı tarafından üstün hizmet taktirnamesi ile ödüllendirilmiştir.

Borçlar Hukuku ve Medeni Hukuk alanında 25 ciltten fazla eseri ve çeşitli hukuk dergilerinde 15'den fazla yayınlanmış bilimsel makaleleri bulunan Nihat Yavuz, 2006 yılında yaş haddi nedeni ile emekliye ayrılmış olup halen Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.Nihat Yavuz Kitapları
0 kişi
Kitap, konuyu bilimsel ve yargısal açıdan incelenmiştir. Buna ek olarak her madde öncelikle içtihatlar ışığında önce 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre açıklanmış, sonra yeni Türk Borçlar Kanunu ile ka...
%8 150,00 ₺ 138,00 ₺
0 kişi
Bu kitap tüketicilerin; aşırı fiyatlara karşı korunması, sağlıklı bir rekabet ortamından yararlandırılması, iyi seçim yapabilmek konusunda aydınlatılması, bozuk ve tehlikeli mamullerden taksitle veya...
%8 120,00 ₺ 110,40 ₺
0 kişi
İnsan ve toplum, su kaynakları ile zorunlu bir ilişki içindedir. Ülkemizdeki nüfusun artması ile çeşitli yönlerden suya olan ihtiyaç ve buna orantılı biçimde de uyuşmazlıklar artmıştır. Özellikle gene...
%8 210,00 ₺ 193,20 ₺
0 kişi
Başka bir kimsenin borcunun ödenmesini sağlama olarak kefalet, insanlık tarihinde en eski hukuksal işlemlerden birisini teşkil etmektedir. Bundan dolayı Germen ve Roma gibi eski hukukların hemen hepsi...
%8 110,00 ₺ 101,20 ₺
0 kişi
Kitabımızın kısa bir sürede tükenişi ve TBK mad. 584 ün değişmesi ile 6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) yürürlüğe girmesi gibi faktörler dikkate alınarak (sadece bunlarla...
%8 350,00 ₺ 322,00 ₺
0 kişi
Kitabın üçüncü baskısı asla bir ve ikinci baskıların tıpkı basımı değildir. Kitap biraz daha genişletilmiş ve geliştirilmiştir. Bu kitabın amacı Yeni Borçlar Kanununun eski kanuna göre getirilen başlı...
%8 98,00 ₺ 90,16 ₺
0 kişi
Satış sözleşmesi ekonomik yaşamda son derece önemli bir rol oynamaktadır. O kadar ki en gereklisinden en lüksüne kadar günlük ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını, satış sözleşmesi yapmak suretiyle gerç...
%8 163,00 ₺ 149,96 ₺
0 kişi
Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) tamamını kapsayan bu El Kitabı, başta Hâkim ve Avukatlar olmak üzere öncelikle uygulayıcıların karşılaştıkları Borçlar Hukuku ile ilgili sorunları en kısa yoldan ve doğru...
%8 290,00 ₺ 266,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitap; yeni TBK, HMK ve İstinafa göre Kira Hukuku ismini taşıyan kitabımızın yedinci baskısını oluşturmaktadır. Diğerlerinde olduğu gibi bu davalara bakmakla görevli gerek önceleri Yargıtay...
%8 270,00 ₺ 248,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitabımızın kısa bir sürede tükenişi ve TBK mad. 584 ün değişmesi ile 6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) yürürlüğe girmesi gibi faktörler dikkate alınarak (sadece bunlarla...
%8 175,00 ₺ 161,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Eser'de, incelenen dava türü ile ilgili olarak sebepsiz zenginleşme (yeni Türk Borçlar Kanunu bu terimi kullanmıştır), haksız zenginleşme, nedensiz zenginleşme, haksız iktisap, sebepsiz iktisap, neden...
%8 165,00 ₺ 151,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Yeni TBK ve HMK'ya göre: Kira Sözleşmesinin Feshi (tahliye), Bedelinin Belirlenmesi, Alacağı ve Tazminat Davaları ismini taşıyan kitabımın ikinci baskısı da okuyucunun ilgisi nedeniyle bir yıldan çok...
%8 208,33 ₺ 191,67 ₺
Tükendi
0 kişi
"Uygulamada ve öğretide Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları" isimli eserin ikinci baskıdan sonra temel kanunlarda (TTK, TBK, TKHK, HMK gibi) kökten değişiklikler yapılm...
%8 110,00 ₺ 101,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitap; yeni TBK, HMK ve İstinafa göre Kira Hukuku ismini taşıyan kitabımızın yedinci baskısını oluşturmaktadır. Diğerlerinde olduğu gibi bu davalara bakmakla görevli gerek önceleri Yargıtay...
%8 250,00 ₺ 230,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bunun yanı sıra, evlenme halinde eşlerin gerek evlilik öncesi, gerekse evlilik sonrası edindikleri mal varlıkları üzerindeki hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yepyeni "Mal Rejimi" kurumu düzenlenmişt...
69,44 ₺