Niyazi Karasar

Prof. Dr. Niyazi Karasar, Doktorasını Amerika Birleşik Devletlerinde Ohio State Üniversitesinden aldıktan sonra konuk araştırmacı olarak da çalışmıştır. Niyazi Karasar, 1970 yılında Türkiye'ye dönmüş, 1975 yılında doçent, 1983 yılında profesör olmuştur.

Ankara, Anadolu, Hacettepe, Orta Doğu Teknik, Selçuk, Gazi, Bilkent, Başkent ve Maltepe Üniversitelerinin lisans ve lisansüstü programlarında dersler vermiş, çeşitli kuruluşların eğitim faaliyetlerine katılmıştır.

Ankara Üniversitesi eğitim Bilimleri Fakültesinde Eğitim Araştırmaları Merkezi kuruculuğu ve müdürlüğü görevinde bulunmuş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin kuruluş çalışmalarında yer almış, enstitü müdürlükleri, Fen Edebiyat Fakültesinde dekanlık ve rektör yardımcılığı/vekilliği yapmıştır.

Anadolu Üniversitesi İletişi Bilimleri Fakültesinde kurulan Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümünde görev alan Niyazi Karasar, Devlet ve Milli Eğitim Bakanlıklarında danışmanlık görevinde bulunmuş, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Uluslararası Çalışma Örgütü ile Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların projelerinde uzman ve ekip lideri olarak çalışmıştır.

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Pakistan'da danışmanlık hizmeti vermiştir. Eğitim ve araştırma yöntem bilimi alanında eğitim, yayın ve danışmanlık çalışmalarını sürdüren Niyazi Karasar'ın "Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler ve Teknikler" (28 basım) ve "Araştırmalarda Rapor Hazırlama" (18 basım) adlı kitapları bu alanda temel eserler arasındadır.

Prof. Dr. Niyazi Karasar, emekliliğinden sonra Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde akademik çalışmalarına devam etmektedir.Niyazi Karasar Kitapları
0 kişi
Kitap, 2016 yılında yeniden yazıldı. İkinci yazımda, Yazar’ın, Araştırma Yöntembilimi alanında, yaklaşık elli yıllık araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden edindiği birikim ile bilimsel araşt...
%8 34,00 ₺ 31,28 ₺
0 kişi
Araştırmalarda Rapor Hazırlama, uygulamalı bir rapor modeli olarak geliştirilmiştir. Kitap, her türlü tez, ders ödevi, bilimsel makale, araştırma ve inceleme raporu hazırlamada; kitap yazımında; bu tü...
%8 24,00 ₺ 22,08 ₺